Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Publications

 

Professor Józef Olszyński:

 • C. Kunze, J. Olszyński (ed.), Polens Wirtschaft. Transformation, EU-Integration, Aufholprozess,Krisenbewältigung, Leipziger Universitätsverlag 2012;
 • K. Falkowski, J. Olszyński (red.), Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w I dekadzie XXI wieku. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • J. Olszyński, Implikacje kryzysu w Niemczech dla polsko-niemieckich stosunków gospodarczych i gospodarki Polski, „Zeszyty Naukowe KGŚ” nr 33/2012.
 • J. Olszyński (red.), Polska i Niemcy w Unii Europejskiej. Gospodarki i przedsiębiorstwa w procesie integracji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

Professor Jurgen Wandel:

 • J. Wandel, K. Hahlbrock, D. Epshtein (2013): Why are Russia’s agroholdings so pervasive in the oblast Belgorod? Evidence from case stud-ies and farm-level data, in: Post-Communist Economies, vol 25 n 1, March.
 • M. Petrick, J. Wandel, K. Karsten (2012): Rediscovering the Virgin Lands: Agricultural investment and rural livelihoods in a Eurasian frontier area, in: World Development, http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.09.015.
 • J. Wandel, V. Valentinov (2012): The nonprofit catallaxy: An Austrian economics perspective on the nonprofit sector, in: VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, DOI 10.1007/s11266-012-9330-9, September, pp. 1-12.
 • J. Wandel (2011): Business Groups and Competition in Post-Soviet Transition Economies: The Case of Russian “Agroholdings”, in: Review of Austrian Economics, Vol. 24, No. 4, S. 403-450 (DOI: 10.1007/s11138-011-0152-6Online First).
 • J. Wandel, A. Pieniadz, T. Glauben (2011): What is Success and What is Failure of Transition? A Critical Review of Two Decades of Agricultural Reform in the Europe and Central Asia Region, in: Post-Communist Economies, Vol. 23, No. 2, June, pp. 139-162.

Professor Andreas Bielig:

 • A. Bielig, Die Rolle des Geistigen Eigentums in der Wirtschaft. Theorie und Praxis, Habilitation Work, Warsaw School of Economics, Warsaw 2013.
 • A. Bielig, Intellectual Property and economic development in Germany. Empirical evidence for 1999-2009, in: European Journal of Law and Economics, vol. 33/2012, DOI: 10.1007/s10657-012-9324-5, online: http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s10657-012-9324-5
 • A. Bielig, The impact of intellectual property on economic development in a comparative perspective: Evidence from Germany and Poland, in: Olszynski, J., Kunze, C. (eds.), Polens Wirtschaft. Transformation, EU-Integration, Aufholprozess, Krisenbewältigung, Transformation. Leipziger Beiträge zu Wirtschaft und Gesellschaft vol. 29, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig, pp. 103-119.
 • A. Bielig, Intellectual Property and economic development in Poland. Empirical evidence for 2003-2009, in: Osteuropa Wirtschaft, vol. 56., No. 3/4, 2011, pp. 112-127.
 • A. Bielig, Der Schutz geistiger Eigentumsrechte polnischer Unternehmen in Deutschland. Ein empirischer Vergleich mit dem polnischen Schutzsystem, in: Osteuropa Wirtschaft, vol. 55, No. 1/2, 2010, pp. 62-79.

Ewa Sońta-Drączkowska, PhD:

 • E. Sońta-Drączkowska, Project Management as Communications Management, in: „Kommunikationsmanagement in polnisch-deutschen R&D-Projektteams“, edited by S. Grucza, 2014 [in the publishing process].
 • E. Sońta-Drączkowska, Knowledge Management in Professional Service Firms, 2014, [in the publishing process].
 • E. Sońta-Drączkowska, Problemy zarządzania dostawcami w projektach informatycznych, Organizacja i Kierowanie, Nr 3 (152), Warszawa 2012.
 • E. Sońta-Drączkowska, ‘Zarządzanie wieloma projektami’, PWE, Warszawa 2011.
 • E. Sońta-Drączkowska, W. Ziemski, ‘Zarządzanie projektami w organizacjach procesowych’, Opere et Studio pro Oeconomia, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa, No. 7, s. 25-40, 2010.
 • Strategiczne zarządzanie projektami, praca zbiorowa pod redakcją M. Trockiego, E. Sońty-Drączkowskiej, Wydawnictwo Bizzare, Warszawa 2009.