Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Areas of Study

 
Courses offered by the staff of the Jean Monnet Chair of European Integration:
 
110450-0233 European Integration
110451-0233 Integracja europejska
121151-0233 European Union Internal Market
222881-0233 European Union Internal Market
121370-0233 Polityki Unii Europejskiej I
235171-0233 Regional Integration (Trading) Agreements
233950-0233 WTO i Unia Europejska
236069-0233 Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e-learning)
 
110451-0006 Integracja europejska
121150-0006 Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
222451-0006 Poland in the European Union
222450-0006 Polska w Unii Europejskiej
234670-0006 Unia Europejska jako actor w stosunkach miedzynarodowych
236069-0233 Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e-learning)
 
Associate Professor Alina D. Szypulewska-Porczyńskafessor, Ph.D.
110451-0570 European Integration
110450-0570 Integracja europejska
222240-0570 Integracja walutowa
222241-0570 Monetary Integration
236069-0233 Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e-learning)
235171-0233 Regional Integration (Trading) Agreements
121150-0570 Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
235161-0149 Services in the Global Economy
132510-0570 Swoboda przepływu kapitału i płatności bieżących w Unii Europejskiej
 
Course conducted jointly by the Chair's Staff:
236069-0233 Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e-learning)
 
Postgraduate studies
Associate Professor Adam A. Ambroziak, Ph.D.:
  • Podyplomowe Studia SGH Administracji i zarządzania (conducted in Polish, English title: Postgraduate Studies on The Administration and management) (more)
  • Podyplomowe Studia SGH Ochrony konsumentów (conducted in Polish (more)
  • Podyplomowe Studia SGH Zarządzania funduszami europejskimi w latach 2014-2020 (conducted in Polish, English title: Postgraduate Studies on The management of European funds in 2014-2020 (more)
  • Podyplomowe Studia SGH Pomocy publicznej (conducted in Polish, English title: Public aid (more)