Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 SELECTED BOOKS PUBLISHED BY THE CHAIR STAFF

 
AAA_The_New_Industrial_Policy_of_the_EU.jpg
Adam A. Ambroziak (ed.) New Industrial Policy of the European Union, Springer, 2017.


______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________ASP_budowa_rynku_wewnetrznego.jpg
A. Szypulewska-Porczyńska, Budowa rynku wewnętrznego usług w Unii Europejskiej
(title in English: Building an internal market for services)
Monografie i opracowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.______________________________________________________________________________________________________
IE_w_swietle.jpg
J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda
Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2012.______________________________________________________________________________________________________New_Cohesion_Policy_AAAmbroziak.jpg
A.A. Ambroziak (ed.) New Cohesion Policy of the European Union in Poland How It Will Influence the Investment Attractiveness of Regions in 2014-2020, Contributions to Economics, Springer, Cham Heidelberg New York Dordrecht London, 2014;______________________________________________________________________________________________________AAA_proces_decyzyjny.bmp
A. Ambroziak (ed.), Proces decyzyjny w Unii Europejskiej (title in English: Decision-making process in the European Union),
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2011;


______________________________________________________________________________________________________EKW_five_years.jpg
E. Kawecka-Wyrzykowska, Evolving Pattern of Intra-industry Trade Specialization of the New Member States of the EU: The Case of the Automotive Industry, in: F. Keereman, I. Szekely, (eds.) Five Years of an Enlarged EU. A Positive Sum Game, Springer 2010;


______________________________________________________________________________________________________
E. Kawecka-Wyrzykowska, VAT jako źródło budżetu europejskiego, w: Płaszczyzny integracji europejskiej, A. Doliwa- Klepacka (ed), Ostrowiec Świętokrzyski 2010;______________________________________________________________________________________________________


AAA_krajowa_pomoc.bmp
 A.A. Ambroziak, Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, (title in English: Regional state aid in special economic zones in Poland), Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2009, 2010. 


______________________________________________________________________________________________________ EKW_five_years_red.jpg
E. Kawecka-Wyrzykowska (ed.) Five years of the EU Eastward Enlargement – Effects on Visegrad Countries: Lessons for the Future, SGH Warszawa 2009;______________________________________________________________________________________________________EKW_polityki_gospodarcze.jpg
E. Kawecka-Wyrzykowska, Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (title in English: EU Economic Policies), SGH Warszawa 2009;


______________________________________________________________________________________________________


EKW_integracja.bmp
J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja Europejska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007; 


______________________________________________________________________________________________________


EKW_UE.jpg
 E. Kawecka-Wyrzykowska, Ewa Synowiec (ed.), Unia Europejska (title in English: European Union), Tom I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004; ______________________________________________________________________________________________________


EKW_Polska_w_UE.bmp
E. Kawecka-Wyrzykowska, Ewa Synowiec (ed.), Polska w Unii Europejskiej (title in English: Poland in the European Union), Tom II, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004; 
______________________________________________________________________________________________________


EKW_Poland_in_the_EU.jpg
E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (ed.), Poland in the European Union, Foreign Trade Research Institute, Warsaw 2005;

______________________________________________________________________________________________________


EKW_Polska_w_WTO.jpeg
J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska (ed.), Polska w WTO, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002;


______________________________________________________________________________________________________


EKW_Polska_w_drodze.bmp
E. Kawecka-Wyrzykowska, Polska w drodze do Unii Europejskiej (title in English: Ponad on the road to the European Union), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999;