Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Research during 2010-2015

 
​​Researches financed by the National Centre of Science

1. Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego
Years 2010–2011
Type: własny
Chair: Prof. Elżbieta Czarny
Participants from Institute of International Economics: Paweł Folfas, PhD

2. Wpływ cen transferowych na kierunki i formy ekspansji korporacji transnarodowych
Year: 2011–2012
Type: promotorski
Supervisor:  Prof. Elżbieta Czarny
PhD student: Paweł Folfas, PhD

3. Wpływ integracji gospodarczej na handel wewnątrzgałęziowy Polski, Czech, Słowacji i Węgier z UE–15 w latach 1995–2010
Years: 2011–2013
Type: PRELUDIUM
Chair: Patryk Toporowski, M.Sc.

4. Wpływ umowy o strefie wolnego handlu Unia Europejska - Stany Zjednoczone na wielkość, charakterystykę i sposób zorganizowania światowej współpracy gospodarczej. Wnioski dla Polski.
Years: 2014-2016
Type: OPUS
Chair: Prof.  Elżbieta Czarny
Participants from Institute of International Economics: Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, PhD, Andżelika Kuźnar, PhD

5. Trzy jubileusze: zjednoczenia Niemiec, utworzenia strefy euro i przekształcenia UE-15 w UE-25 - polska perspektywa
Years: 2014-2016
Type: OPUS
Chair: Prof. Elżbieta Czarny

Researches financed by Collegium of World Economy

1. Analiza handlu wewnątrzgałęziowego dwunastu nowych państw członkowskich z UE-15 w latach 1996-2008
Year: 2010
Chair: Patryk Toporowski, M. Sc.

2. Badanie przydatności miar zależności handlowej 
Year: 2010
Chair: Honorata Nyga-Łukaszewska, Phd

3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w usługach biznesowych w Polsce
Year: 2010
Chair: Andżelika Kuźnar, PhD
Participants: Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, PhD

4. Inwestycje bezpośrednie wewnątrz Unii Europejskiej w latach 1980-2008. Analiza wybranych związków przyczynowo-skutkowych
Year: 2010
Chair: Paweł Folfas, PhD

5. Liberalizacja a protekcjonizm - sprzeczności współczesnej gospodarki światowej
Year: 2010
Chair: Prof. Elżbieta Czarny
Participants from Institute of International Economics: Paweł Folfas, PhD, Andżelika Kuźnar, PhD, Honorata Nyga-Łukaszewska, PhD, Patryk Toporowski, M.Sc.

6. Rola oszczędności w teorii ekonomii na tle doświadczeń polskich
Year: 2010
Chair: Prof. Paweł Kulpaka

7. Różne metody badawcze międzynarodowej współpracy gospodarczej
Year: 2010
Chair: Prof. Adam Budnikowski
Participants from Institute of International Economics: Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, PhD, Maciej Cygler, Prof. Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, PhD, Prof. Paweł Kulpaka, Andżelika Kuźnar, PhD, Honorata Nyga-Łukaszewska, PhD, Michał Szwabe, PhD, Patryk Toporowski, M.Sc.

8. Analiza porównawcza różnych form handlu międzynarodowego
Year: 2011
Chair: Prof. Elżbieta Czarny
Participants from Institute of International Economics: Paweł Folfas, PhD, Andżelika Kuźnar, PhD, Honorata Nyga-Łukaszewska, PhD

9. Ceny transferowe i polityka podatkowa. Analiza współzależności z wykorzystaniem teorii gier
Year: 2011
Chair: Paweł Folfas, PhD

10. Determinanty handlu wewnątrzgałęziowego państw Grupy Wyszehradzkiej i UE-15
Year: 2011
Chair: Patryk Toporowski, M.Sc.

11. Empiryczna analiza nowych zjawisk w gospodarce światowej
Year: 2011
Chair: Prof. Adam Budnikowski
Participants: Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, PhD, Prof.  Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, PhD, Prof. Paweł Kulpaka, Honorata Nyga-Łukaszewska, PhD, Michał Szwabe, PhD, Patryk Toporowski, M.Sc., Rafał Wielądek, PhD

12. Ilościowa ocena bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski
Year: 2011
Chair: Honorata Nyga-Łukaszewska, PhD

13. Gospodarka światowa w warunkach kryzysu gospodarczego
Year: 2012
Chair: Prof. Adam Budnikowski
Participants from Institute of International Economics: Prof. Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, PhD, Prof. Paweł Kulpaka, Andżelika Kuźnar, PhD, Honorata Nyga-Łukaszewska, PhD, Michał Szwabe, PhD

14. Handel wolny, preferencyjny i sterowany w gospodarce światowej
Year: 2012
Chair: Prof. Elżbieta Czarny
Participants from Institute of International Economics: Paweł Folfas, PhD, Honorata Nyga-Łukaszewska, PhD

15. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w okresie transformacji
Year: 2012
Chair: Prof. Elżbieta Czarny
Participants from Institute of International Economics: Paweł Folfas, PhD, Andżelika Kuźnar, PhD, Mieczysław Szostak, PhD

16. Rola kosztów transakcyjnych w handlu wewnątrzgałęziowym Polski, Czech, Słowacji i Węgier z państwami UE-15
Year: 2012
Chair: Patryk Toporowski, M.Sc.

17. Stan, dynamika oraz perspektywy chińskiego eksportu
Year: 2012
Chair: Monika Harach, M.Sc.

18. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemyśle i usługach na konkurencyjność gospodarki 
Year: 2012
Chair: Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, PhD

19. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rajach podatkowych
Year: 2012
Chair: Paweł Folfas, PhD

20. Nowe zjawiska w międzynarodowych przepływach gospodarczych. Wnioski dla Polski. 
Year: 2013
Chair: Prof. Adam Budnikowski
Participants: Maciej Cygler, PhD, Prof. Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, PhD, Monika Harach, M.Sc., Prof. Paweł Kulpaka, Andżelika Kuźnar, PhD, Honorata Nyga-Łukaszewska, PhD, Mieczysław Szostak, Michał Szwabe, PhD, Patryk Toporowski, M.Sc.

21. Ugrupowania integracyjne w handlu światowym
Year: 2013
Chair: Prof. Elżbieta Czarny,
Participants from Institute of International Economics: Bożena Leven, PhD, Michał Szwabe, PhD

22. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski w świetle kryzysu Unii Europejskiej
Year: 2014
Chair: prof. Adam Budnikowski
Participants: Eliza Chilimonuk-Przeździecka, PhD, Prof. Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, PhD, Prof. Paweł Kulpaka, Andżelika Kuźnar, PhD, Mieczysław Szostak, PhD, MIchał Szwabe, PhD

23. Udział państw rozwiniętych i rozwijających się w procesach integracyjnych
Year: 2014
Chair: Prof. Elżbieta Czarny
Participants: Paweł Folfas, PhD 

24. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i wzrost gospodarczy - analiza  przyczynowości w sensie Grangera  
Year: 2014
Chair: Paweł Folfas, PhD

 
 
 

 Events