Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Major publications

 

​Books

 • A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017.
 • A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003 and 2006
 • A. Budnikowski, M. Cygler (eds.), Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, SGH, Warszawa 2002
 • A. Budnikowski, Globalizacja a integracja, SGH, Warszawa 2000
 • E. Chilimoniuk-Przeździecka, Offshoring we współczesnej gospodarce światowej, SGH, Warszawa 2018
 • E. Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2013
 • E. Czarny, K. Śledziewska, Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012
 • E. Czarny, A. Kuźnar, J. Menkes (eds.), The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation, Peter Lang, Frankfurt am Main, Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2017​
 • E. Czarny, M. Słok-Wódkowska (eds.), Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2016​
 • E. Czarny, K. Śledziewska, Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa 2009
 • E. Czarny, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006
 • E. Czarny, P. Folfas (eds.) European Union. Three Anniversaries. Polish Perspective, SGH, Warszawa 2017
 • P. Folfas, Handel międzynarodowy mierzony wartością brutto oraz wartością dodaną - analiza porównawcza, SGH, Warszawa 2016
 • P. Folfas, Handel międzynarodowy w zadaniach, SGH, Warszawa 2017
 • P. Kulpaka, Ekonomia międzynarodowa: zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania, Difin, Warszawa 2011
 • P. Kulpaka, Giełdy w gospodarce, PWE, Warszawa 2007
 • A. Kuźnar, Usługi w handlu międzynarodowym, Marszałek, Toruń 2007
 • A. Kuźnar, Value Creation in the Service Economy, SGH, Warszawa 2016
 • A. Kuźnar, Międzynarodowy handel produktami wiedzy, SGH, Warszawa 2017
 • D. Skopiec, Polityka kursu walutowego Chin jako czynnik globalnej równowagi płatniczej, SGH, Warszawa 2013
 • D. Skopiec, Akumulacja rezerw dewizowych we współczesnej gospodarce światowej, SGH, Warszawa 2017
 • K. Starzyk, Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarki – przypadek Chin, PLACET, Warszawa 2009
 • M. Szwabe, E. Bukłaha, Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych: planowanie i realizacja, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007

 

Papers in journals (Philadelphian list)

 • E. Czarny, J. Menkes, K. Śledziewska, The Gravity Model and the Classification of Countries, „Argumenta Oeconomica”, Vol. 28 (2010), s. 28–51
 • A. Szyszka, Is the abnormal post-IPO underperformance really abnormal? : the evidence from CEE emerging markets, "Emerging Markets Finance and Trade", Vol. 52, No. 12 (2016), s. 2721-2739
 • A. Szyszka, Economic and Behavioural Aspects of the Euro Crisis, "Argrumenta Oeconomica", Vol. 2 (2013), s. 49-74

 

Postconference publications (conference organized by Institute of International Economics)

 • A. Budnikowski, A. Kuźnar (ed.), Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski, SGH, Warszawa 2014
 • M. Cygler, C. Colard-Fabregoule (ed.), Companies on climate change, SGH, Warszawa 2011
 • J. Misala (ed.), Polska w handlu międzynarodowym, SGH, Warszawa 2011
 • A. Budnikowski, M. Cygler (ed.), Ochrona środowiska a procesy globalizacji i integracji, SGH, Warszawa 2004