Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Ph. D Małgorzata Krysik

 

Krysik_M.jpg

Assistant Professor in the Department of Management Accounting
in the Warsaw School of Economics

 

 

 

 

 

 

Contact:
e-mail: mkrysi (at sgh.waw.pl) or malgorzata.krysik (at sgh.waw.pl)
Department of Management Accounting, room 329 building A,
phone no.: 22 564 92 40 or 22 564 92 41.


Main forms of activities:

 • Lectures, seminars, classes on full-time, part-time and postgraduate studies in the field of financial accounting, management accounting and cost accounting and seminars for graduate and undergraduate students,
 • Participation in research projects in the field of cost accounting and management accounting. 
 • Training in financial accounting, management accounting, cost accounting, controlling.
 • Participation in the implementations of tools of cost accounting and management accounting. 
 • Member of the Scientific Council of the Collegium of Business Administration, 
 • Coordinator of examinations in management accounting and cost accounting arranged within an agreement between SGH and the National Chamber of Statutory Auditors, 
 • The examiner at the National Chamber of Statutory Auditors.

Research interests:

 • innovative solutions of controlling, management accounting, cost accounting - development trends and application opportunities in various economy sectors, 
 • analysis of the use of the tools of management accounting for financial reporting, analysis of the impact of management accounting on the quality of financial statements, 
 • analysis of the accounting and reporting systems from the point of view of meeting the information needs of investors, 
 • the issue of budgeting business entities; settlement of long-term contracts.

Monographs:

 • Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (co-author), eds. G.K. Świderska i W. Więcław, Mac Consulting/ Difin, Warszawa 2012
 •  Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, (co-author), ed. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2011,
 • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, (co-author), ed. G.K. Świderska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011,
 • System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, (co-author), ed. E. Nojszewska, Wolters Kluver, Warszawa 2011,
 • Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, (co-author), ed. G.K. Świderska, MAC Consulting/DIFIN, Warszawa 2010,
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Definicje, podstawowe problemy, pytania testowe i zadania sytuacyjne z rozwiązaniami, (co-author), ed. G.K. Świderska, SKwP , Warszawa 2008,
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom II, (co-author), ed. G. K. Świderska (red.), MAC Consulting/DIFIN, Warszawa, 2003.

Other articles:

 • Budżetowanie kosztów i przepływów pieniężnych w jednostkach gospodarczych, INFOR, Biuletyn Rachunkowości nr 24, Warszawa 2011.
 • Potencjalne kierunki zmian w budżetowaniu przedsiębiorstw w Polsce, referat, Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Poznań 2007,
 • Relacje między teorią a praktyką budżetowania w Polsce w aspekcie standardów edukacyjnych rachunkowości, referat, Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Piechowice 2005

Other publications:

 • Budżetowanie przy rozliczaniu kontraktów długoterminowych, [in:] Kontrakty długoterminowe, red. G.K. Świderska, script, MAC Consulting, Warszawa 2011,
 • Studia przypadków z rachunkowości menedżerskiej, (co-author), script, MAC Consulting, Warszawa 2008,
 • Studia przypadków z rachunkowości finansowej, (co-author), script, MAC Consulting, Warszawa 2008,
 • ABC rachunkowości dla menedżera. Zbiór zadań z rozwiązaniami, (co-author), ed. G.K .Świderska, MAC Consulting, Warszawa 2007,
 • Budżet według prof. Stanisława Skrzywana a pożądane kierunki zmian dziś i jutro, [w:] M. Gmytrasiewicz (ed.), Polska Szkoła Rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004,
 • Potencjalne obszary wykorzystania koncepcji obiektowego rachunku kosztów w budżetowaniu przedsiębiorstw branży farmaceutycznej, [in:] G. K. Świderska (ed.), Obiektowy rachunek kosztów działań. Koncepcja i zastosowania, Monografie i opracowania nr 526, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004

Detailed teaching offer