Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Ph. D Wioletta Baran

 
Baran_W.jpg
 
 
 
 
 
Assistant Professor in the Department of Management Accounting
in the Warsaw School of Economics
auditor
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact:
Department of Management Accounting, room 329 building A,
phone no.: 22 564 92 40 or 22 564 92 41.
 
Main forms of activities:
 • Conducting classes in accounting, management accounting, cost accounting on full-time, part-time and post-graduate studies and a seminar on financial and management accounting, management accounting in healthcare units, audit and management control. 
 • Training of medical personnel in the field of management accounting and cost accounting 
 • Participation in research projects.
 • Participation in the implementation of projects financed from EU funds (business training and advisory)
 
Research interests:
Management accounting in healthcare units, including evaluation of the effectiveness of the accounting information system in terms of the possibility of making management decisions. Management control in healthcare units.
 
Monographs:
 • Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno – społeczne,
  V. Korporowicz (ed.), co-authors: V. Korporowicz i inni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012\
 • System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązania,
  E. Nojszewska (ed.), co-authors: E. Nojszewska i inni, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011
 • Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, E. Nojszewska (ed.), co-authors: E. Nojszewska i inni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009
 
Articles from the Ministerial List:
 • Management accounting in the implementation of management control in healthcare organizations, W. Baran, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 72 (2013), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2013
 • System rachunkowości zarządczej w zakładach opieki zdrowotnej w Polsce, W. Baran, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 63 (119), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2011
 • Rachunek kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej – ocena wykorzystania regulacji i informacji zarządczej, W. Baran, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 55 (111), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2010
 • Planowanie i kontrola w systemie rachunkowości zarządczej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, W. Baran, [in:] Systemy zarządzania kosztami i wynikami, ed. E. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009
 • Potrzeby informacyjne i odpowiedzialność zarządzających w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, W. Baran, [in:] Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji, ed. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008
 • Rachunek kosztów zmiennych w zarządzaniu kosztami placówek medycznych, W. Baran, P. Urbanek, [in:] Nowoczesne zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej. Praktyczne wykorzystanie controlingu finansowego, ed. M. Łyszczak, M. Węgrzyn, D. Wasilewski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008
 • Ocena wykorzystania zasad rachunku kosztów w placówkach medycznych, W. Baran, P. Urbanek, H. Burghardt, [in:] Nowoczesne zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej. Praktyczne wykorzystanie controlingu finansowego, ed. M. Łyszczak, M. Węgrzyn, D. Wasilewski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008
 
Other articles:
 • Основы управленческого бухгалтерского учета в субъектах здравоохранения (Fundamentals of management accounting in health care units), W. Baran, Научная дискуссия: вопросы экономики и управления 6/2014 (27)
 • Warunki funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej w generowaniu informacji zarządczej, W. Baran, Zeszyty Naukowe NR 625, Rachunkowość w teorii i praktyce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011
 • Informacja zarządcza w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej W. Baran, [in:] Problemy współczesnej rachunkowości, ed. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009
 Other publications:
 • Wzorcowy Plan Kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej – ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym, G. K. Świderska (ed.), co-authors: G. K. Świderska i inni, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna SGH, 2011
 • Analiza funkcjonowania systemu rachunku kosztów i wybranych narzędzi rachunkowości zarządczej w zakładach opieki zdrowotnej w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne, W. Baran, M. Krysik, M. Raulinajtys, report from the own research realised in the Collegium of Business Administration in the Warsaw School of Economics, September 2010