Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Badania naukowe w 2012 r.

 

​W 2012 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Kolegium prowadzili następujące badania w ramach działalności statutowej - potencjał badawczy:

 • Badanie świadomości i przezorności ubezpieczeniowej Polaków, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, prof. Tadeusz Szumlicz
 • Ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju, Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych, prof. Sławomir Sztaba
 • Tożsamości kulturowe w Europie - ciągłość i zmiana, Katedra Socjologii, prof. Elżbieta Firlit
 • Polski dialog w kontekście europejskiego modelu społecznego, Katedra Socjologii Ekonomicznej, prof. Juliusz Gardawski
 • Problemy rozwoju zrównoważonego w gospodarce regionalnej, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej, prof. Zbigniew Strzelecki
 • Zarządzanie publiczne w sferze społecznej, Instytut Gospodarstwa Społecznego, prof. Piotr Błędowski
 • Nowe teorie i koncepcje ekonomiczne oraz socjologiczne w dobie przełomu technologicznego, Instytut Studiów Międzynarodowych, prof. Anna Zorska
 • Współczesne państwo i jego struktury w warunkach długu publicznego, Katedra Administracji Publicznej, prof. Izabela Zawiślińska
 • Unia Europejska; spójność przez politykę instytucjonalizacji stosunków z krajami nieczłonkowskimi, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, prof. Katarzyna Żukrowska
 • Wybrane polityki i strategie Unii Europejskiej wspierające rozwój zrównoważony, Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych, prof. Piotr Jeżowski
 • Ekonomiczne i społeczne aspekty równości w zdrowiu, Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych, prof. Violetta Korporowicz
 • Współczesne koncepcje i problemy etyczne, Katedra Filozofii, prof. Justyna Nowotniak-Poręba
 • Europejskie systemy walutowe - perspektywa historyczna, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, prof. Wojciech Morawski
 • Semiotyka prawa europejskiego, Katedra Prawa Europejskiego, prof. Artur Nowak-Far
 • Gospodarka światowa w latach 2008-2012. Prognozy na przyszłość, Katedra Studiów Politycznych, prof. Piotr Ostaszewski
 • Społeczno-ekonomiczne aspekty polskiego sektora MSP, Katedra Socjologii Ekonomicznej, prof. Juliusz Gardawski
 • Konsekwencje finansowe, społeczne i polityczne narastania zadłużenia suwerennego, Katedra Administracji Publicznej, prof. Joachim Osiński

W 2012 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni i doktoranci prowadzili następujące badania naukowe w ramach działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:

 • Funkcje pełnione przez rodzinę w świetle procesu kształtowania jej w ramach kapitału ludzkiego, mgr Ewa Cichowicz, Instytut Gospodarstwa Społecznego
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju bankowości muzułmańskiej, dr Katarzyna Górak-Sosnowska, Katedra Socjologii Ekonomicznej
 • Chińska geopolityka energetyczna, dr hab. Krzysztof Kozłowski, Katedra Studiów Politycznych
 • Gmina przyjazna seniorom, dr Paweł Kubicki, Instytut Gospodarstwa Społecznego
 • Ryzyka we współczesnych etapach działalności MŚP, dr Zuzanna Paciorkiewicz, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej
 • Wykorzystanie narzędzi typu „soft power” w polskiej polityce zagranicznej – lekcje wyniesione od tych, którym się powiodło, dr Katarzyna Pisarska, Katedra Administracji Publicznej
 • Konstrukcja systemów emerytalnych a powszechność uczestnictwa w dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym, dr Joanna Rutecka, Katedra Ubezpieczenia Społecznego
 • Koncepcja konkurencji między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego a solidaryzm społeczny,  dr Barbara Więckowska, Katedra Ubezpieczenia Społecznego
 • Problem umiędzynarodowienia systemu emerytalnego, mgr Szymon Chojnowski
 • Rola polityki pieniężnej w procesie stabilizacji rynków finansowych, mgr Marcin Czaplicki
 • Uwarunkowania narodowościowe i realia społeczno-kulturowe Rosji wobec federacyjnej struktury państwa, mgr Anna Głąb
 • Imigracja i rozwój instytucji. Czynniki determinujące stosunki polsko-palestyńskie w czasie Wielkiego Kryzysu, dr Jerzy Łazor
 • Pięć lat spółdzielni socjalnych w Polsce pod rządami ustawy z dnia 27.04.2006 r. o spółdzielniach socjalnych, mgr Karolina Majdzińska
 • Podstawy prawne finansowania kampanii wyborczych w USA, mgr Jan Misiuna
 • Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania mocarstwowej pozycji współczesnej Francji, mgr Marta Pachocka
 • Imigracja a rynek pracy w Hiszpanii, mgr Anna Romiszewska
 • Ekonomia i użyteczność informacji w badaniach nauk społecznych, zespół-opiekun naukowy prof. dr hab. Joachim Osińśki