Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne : Badania naukowe w 2009 r
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 

 Badania naukowe w 2009 r.

 

​W 2009 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Kolegium prowadzili następujące badania statutowe:

 • Globalizacja a rozwój zrównoważony, prof. dr hab. Piotr Jeżowski
 • Ewolucja sektora finansów publicznych w Unii Europejskiej, prof. dr hab. Bogusław Pietrzak
 • Struktura etniczno-narodowa we współczesnej Europie a problem wielokulturowości, prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa
 • Społeczne i kulturowe skutki globalizacji we współczesnym świecie, prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa
 • Instytucje religijne i religijność w krajach Unii Europejskiej, prof. dr hab. Elżbieta Firlit
 • Ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju, prof. dr hab. Edward Golachowski
 • Badanie świadomości i przezorności ubezpieczeniowej Polaków, prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
 • Polski dialog społeczny w kontekście europejskiego modelu społecznego, prof. dr hab. Juliusz Gardawski
 • Konsekwencje demograficznego starzenia się ludności Polski dla polityki zdrowotnej i pomocy społecznej, prof. dr hab. Piotr Błędowski
 • Lokalna polityka społeczna a usamodzielnienie się świadczeniobiorców pomocy społecznej, w tym bezrobotnych, prof. dr hab. Piotr Błędowski
 • Nowe obszary zmian w życiu gospodarczym i społecznym w wymiarze globalnym i regionalnym, prof. dr hab. Bohdan Jung
 • Dwie dekady reform administracji publicznej w Polsce – próba bilansu i wnioski na przyszłość, prof. dr hab. Joachim Osiński
 • Harnessing Globalization – ujarzmienie globalizacji. Globalizacja jako motor na rzec rozwoju prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
 • Mechanizmy podejmowania decyzji ekonomicznych w gospodarce centralnie kierowanej, prof. dr hab. Wojciech Morawski
 • Jednolitość i spójność systemu prawnego w strukturach integracyjnych i federalnych. Porównanie systemu prawnego Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, prof. dr hab. Artur Nowak-Far
 • Gospodarka regionalna i lokalna – czynniki i bariery w Polsce, prof. dr hab. Zbigniew  Strzelecki
 • Język i media jako czynniki kształtujące płeć kulturową, prof. dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik
 • Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków regionalnych i subregionalnych, prof. dr hab. Piotr Ostaszewski

 

W 2009 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Kolegium prowadzili następujące badania własne:

 • Bezrobocie osób będących w wieku 45 lat i więcej. Zakres i skuteczność programów pomocowych, dr Błaszczyk Beata
 • Infrastruktura edukacyjna a wyrównywanie szans młodzieży ze środowisk lokalnych, dr Buchowicz Izabela
 • Kariera rodzinna i zawodowa- problem ich równoległego realizowania, mgr Cichowicz Ewa
 • Reprezentacja interesów pracowniczych w Polsce na tle zmian europejskich stosunków przemysłowych, mgr Czarzasty Jan
 • Ekstraterytorialne stosowanie Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności- analiza orzecznictwa. Wnioski dla Polski, dr Grzelak Agnieszka
 • System gwiazdorski a długi ogon: tradycyjny i rewolucyjny model funkcjonowania sektora fonograficznego, mgr Janowska Anna
 • Ustawa scaleniowa 1933. Próba ujednolicenia systemu ubezpieczeń społecznych w II RP, dr Jarosz-Nojszewska Anna
 • Etyka biznesu a społecznie odpowiedzialny biznes, mgr Jastrzębska Ewa
 • Wpływ ludzkiej refleksyjności na ewolucję rewolucji politycznych, dr Kozłowski Krzysztof
 • Aktywne instrumenty aktywizacji osób zmarginalizowanych – jako element działań wspierających rozwój małego. Ocena efektywności działań i programów na przykładzie miasta do 20 tys. Mieszkańców, dr Książkiewicz Izabela
 • Odwrócona hipoteka w opinii polskich seniorów, dr Kubicki Paweł
 • Uwarunkowania przyrodnicze w programie rozwoju lokalnego, dr Legutko-Kobus Paulina
 • Charakterystyka i kierunki przemian kapitału ludzkiego w wymiarze regionalnym w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego, mgr Opałka Benedykt
 • Wpływ redystrybucji na wysokość świadczeń z polskiego bazowego systemu emerytalnego o zdefiniowanej składce, mgr Owczarek Joanna
 • Zasady przeprowadzania elekcji i przebieg wyborów prezydenckich w wybranych państwach europy Środkowej po 1989 r., dr Pytlik Bogusław
 • Model wielokulturowości w Rzeczpospolitej Obojga Narodów jako antycypacja współczesnej europejskiej idei wielokulturowości, dr Siewierski Jacenty
 • Transfery członków kapitałowych funduszy emerytalnych na przykładzie polskiego rynku OFE, dr Stańko Dariusz