Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne : Badania naukowe w 2011 r
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 

 Badania naukowe w 2011 r.

 

​W 2011 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Kolegium prowadzili następujące badania statutowe:

 • Problemy etniczno-narodowe we współczesnej Europie, prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, Katedra Socjologii
 • Ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Polityka gospodarcza krajów Europy Środkowej i Wschodniej w okresie światowego kryzysu gospodarczego, prof. dr hab. Edward Golachowski, Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych
 • Badanie świadomości i przezorności ubezpieczeniowej Polaków. Wpływ instytucjonalizacji na świadomość ubezpieczeniową Polaków, prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, Katedra Ubezpieczenia Społecznego
 • Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce wobec przemian demograficznych i zmian systemowych, prof. dr hab. Piotr Błędowski, Instytut Gospodarstwa Społecznego
 • Przemiany gospodarcze i społeczne w dobie globalnego kryzysu, prof. dr hab. Anna Zorska, Instytut Studiów Międzynarodowych
 • Współczesne państwo. Projekty modernizacyjne struktury wewnętrznej i statusu międzynarodowego Instytucja państwa w warunkach kryzysu, prof. dr hab. Joachim Osiński, Katedra Administracji Publicznej
 • Współczesne uwarunkowania wdrażania rozwoju zrównoważonego. Europa a świat, prof. dr hab. Piotr Jeżowski, Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych
 • Współczesny kryzys a gospodarka regionalna, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej
 • Przemiany w sektorze finansów publicznych w obliczu światowego kryzysu finansowego, prof. dr hab. Agnieszka Alińska, Katedra Skarbowości
 • Cywilizacja europejska we współczesnych badaniach socjologicznych. Diagnozy i prognozy, prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, Katedra Socjologii
 • Polski dialog w kontekście europejskiego modelu społecznego, prof. dr hab. Juliusz Gardawski, Katedra Socjologii Ekonomicznej
 • Uzasadnienie etyki biznesu - perspektywa humanistyczna, prof. dr hab. Joachim Osiński, Katedra Filozofii
 • Zarządzanie usługami społecznymi w skali lokalnej, prof. dr hab. Piotr Błędowski, Instytut Gospodarstwa Społecznego
 • Ewolucja modeli gospodarczych i społecznych w dobie rozwoju gospodarki opartej na informacjach, wiedzy i kulturze, prof. dr hab. Anna Zorska, Instytut Studiów Międzynarodowych
 • Zrównoważony rozwój a kryzys gospodarczy 2007+, prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego
 • Finanse i pieniądz w gospodarce centralnie kierowanej. Zjawiska finansowe a równowaga gospodarcza, prof. dr hab. Wojciech Morawski, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej
 • Procesy integracji krajów Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Wymiar prawny, prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Katedra Prawa Europejskiego
 • Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, prof. dr hab. Agnieszka Alińska, Katedra Skarbowości
 • Aktywność społeczno-ekonomiczna kobiet jako wskaźnik zrównoważonego rozwoju, prof. dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik, Katedra Socjologii
 • Tożsamości kulturowe w Europie - ciągłość i zmiana, prof. dr hab. Elżbieta Firlit, Katedra Socjologii
 • Migracje światowej polityki znad Atlantyku nad Pacyfik - implikacje polityczne, ekonomiczne i społeczne, prof. dr hab. Piotr Ostaszewski, Katedra Studiów Politycznych
 • Społeczne, gospodarcze, kulturowe, polityczne uwarunkowania i konsekwencje problemów demograficznych. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, prof. dr hab. Joachim Osiński (konf. KES)
 • Studia i Prace KES - 2 numery, dr Bogusław Pytlik, Katedra Administracji Publicznej
 • Warsaw Forum of Economic Sociology - 2 numery, prof. dr hab. Juliusz Gardawski, Katedra Socjologii
 • Problemy rozwoju zrównoważonego w gospodarce regionalnej, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej 

 

 
W 2011 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Kolegium prowadzili następujące badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:

 

 • Międzynarodowa transmisja szoków a podatność gospodarek wybranych regionów świata na skutki globalnego kryzysu gospodarczego 2007-2009; dr Domańska Agnieszka; Instytut Studiów Międzynarodowych
 • Społeczna odpowiedzialność liderów CSR w Polsce; dr Jastrzębska Ewa; Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych
 • Rewolucje, których nie było. Rewolucja Róż, Pomarańczowa i Tulipanów na obszarze WNP; dr Kozłowski Krzysztof; Katedra Studiów Politycznych
 • (Nie)aktywna starość; dr Kubicki Paweł; Instytut Gospodarstwa Społecznego
 • Wpływ ograniczeń dewizowych i towarowych na stosunki polsko-palestyńskie w latach 1935-1939; mgr Łazor Jerzy; Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej (doktorant)
 • Państwowe fundusze majątkowe w finansowaniu systemu zabezpieczenia emerytalnego; dr Owczarek Joanna; Katedra Ubezpieczenia Społecznego
 • Wykorzystanie narzędzi typu "Soft Power" w polskiej polityce zagranicznej – lekcje wyniesione od tych, którym się powiodło; dr Pisarska Katarzyna; Katedra Administracji Publicznej
 • Wpływ turystyki PRL-NRD na sytuację społeczną i gospodarcza Polski (1972-1980); mgr Stefańczyk Bartosz; Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej (doktorant)
 • Czynniki wyrównujące ryzyko oraz szkodowość wykorzystywane przy finansowaniu bazowych systemów zabezpieczenia zdrowotnego; dr Więckowska Barbara; Katedra Ubezpieczenia Społecznego