Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Badania naukowe w 2013 r.

 

W 2013 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Kolegium prowadzili następujące badania w ramach działalności statutowej - potencjał badawczy:

 • Tożsamości kulturowe w Europie - ciągłość i zmiana, Katedra Socjologii SGH,  prof. SGH dr hab. Elżbieta Firlit
 • Polski dialog społeczny w kontekście europejskiego modelu społecznego, Katedra Socjologii Ekonomicznej, prof. zw. dr hab. Juliusz Gardawski
 • Społeczno-ekonomiczne aspekty polskiego sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), Katedra Socjologii Ekonomicznej, prof. zw. dr hab. Juliusz Gardawski
 • Badanie świadomości i przezorności ubezpieczeniowej Polaków - Doubezpieczenie społeczne w racjonalizowaniu systemu zabezpieczenia społecznego, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, prof. zw. dr hab. Tadeusz Szumlicz
 • Skuteczność działań podejmowanych przez gminy w ramach zadań własnych w systemie pomocy społecznej, Instytut Gospodarstwa Społecznego,  prof. SGH dr hab.  Piotr Błędowski
 • Gospodarka oparta na wiedzy - między teorią a praktyką, Instytut Studiów Międzynarodowych, prof. zw. dr hab. Anna Zorska
 • Determinanty roli i znaczenia instytucji współczesnego państwa. Mity i paradoksy teorii i praktyki,  Katedra Administracji Publicznej, prof. SGH  dr hab. Joachim Osiński
 • Sekwencyjność w zarządzaniu globalnym, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, prof. zw. dr hab. Katarzyna Żukrowska
 • Koszty leczenia chorób cywilizacyjnych w Polsce, Instytut Gospodarstwa Społecznego, dr hab. prof. SGH Violetta Korporowicz
 • Działanie moralne - uwarunkowania, motywy, racje,  Katedra Filozofii, prof. zw. dr hab. prof. SGH Justyna Nowotniak-Poręba
 • Systemy walutowe w świecie - perspektywa historyczna,  Katedra Historii Gospodarczej,Prof. dr hab.  Wojciech Morawski
 • Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej - reforma nowego modelu ochrony prywatności i danych osobowych,  Katedra Prawa Europejskiego, prof. SGH dr hab. Anastazja Gajda
 • Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce w świetle współczesnych, strategicznych celów Unii Europejskiej,  Katedra Samorządu Terytolialnego i Gospodarki Lokalnej, prof. SGH dr hab. Zbigniew Strzelecki
 • Rola organizacji międzynarodowych w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, Katedra Studiów Politycznych, prof. dr hab. Ewa Latoszek
 • Rewolucje w krajach arabskich 2001 i ich konsekwencje w wymiarze regionalnym i lokalnym,  Katedra Studiów Politycznych, prof. SGH dr hab. Piotr Ostaszewski
 • Kryzys gospodarczy w strefie euro. Przyczyny, przebieg, konsekwencje, wpływ na polską gospodarkę, Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych, prof. SGH dr hab. Sławomir Sztaba
 • Konsolidacja fiskalna w Polsce i w Unii Europejskiej,  Katedra Skarbowości, prof. SGH dr hab. Agnieszka Alińska

 

 
W 2013 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni i doktoranci prowadzili następujące badania naukowe w ramach działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:
 
 • Ewolucja pracowniczego zabezpieczenia emerytalnego w świetle przemian demograficznych oraz załamania na rynkach finansowych - tendencje zmian i główne wyzwania, dr Joanna Rutecka
 • Transplanted discourse? Deconstructing Islamophobia in Poland (Przeszczepiony dyskurs? Dekonstrukcja islamofobii w Polsce), dr Katarzyna Górak-Sosnowska
 • Konkurencja pomiędzy płatnikami trzeciej strony w systemie ochrony zdrowia w Polsce - doświadczenia oraz obecne możliwości implementacji, dr Barbara Więckowska
 • Dysproporcje poziomu transakcji raportowanych w instytucjach finansowych w świetle zmian unormowań prawnych oraz rekomendacji instytucji kontrolujących, mgr Piotr Brudnicki, Studia Doktorskie
 • Kontrowersje wokół polityki makroostrożnościowej na przykładzie Bazylei III i CRD IV, mgr Marcin Czaplicki, Studia Doktoranckie
 • Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w państwie z mocno rozwiniętym ośrodkiem władzy prezydenckiej, mgr Irina Panasiewicz-Deryło, Studia Doktoranckie
 • Sytuacja finansowa miast na prawach powiatu w Polsce, mgr Małgorzata Dworakowska, Studia Doktoranckie
 • Reintegracja społeczna i zawodowa w województwie mazowieckim - diagnoza działań, mgr Karolina Majdzińska, Studia Doktoranckie
 • Silne i słabe strony mechanizmu finansowania federalnych kampanii wyborczych w USA, mgr Jan Misiuna, Studia Doktoranckie
 • Kapitał społeczny we Francji i jego uwarunkowania, mgr Marta Pachocka, Studia Doktoranckie
 • Infrastruktura przestrzeni konsumpcji we współczesnych miastach w Polsce, mgr Joanna Radziszewska, Studia Doktoranckie
 • Wpływ imigracji na wzrost gospodarczy i kondycje finansów publicznych Hiszpanii po 2000 roku, mgr Anna Romiszewska, Studia Doktoranckie
 • Niemiecka polityka energetyczna po 2011 r., mgr Anna Sulowska, Studia Doktoranckie
 • Elity ekonomiczne Argentyny i ich wpływ na politykę handlową rządu 1990-2012, mgr Paweł Zerka, Studia Doktoranckie