Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Badania naukowe w 2015 r.

 

​W 2015 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Kolegium prowadzili następujące badania w ramach utrzymania potencjału badawczego:

 • Tożsamości kulturowe w Europie - ciągłość i zmiana, Instytut Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, prof. Elżbieta Firlit
 • Socjologia ekonomiczna wobec dywergencyjnych tendencji współczesnego kapitalizmu, Instytut Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, prof. Juliusz Gardawski
 • Jednostka, środowisko, organizacje - mechanizmy adaptacji w procesach zmian, Instytut Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, prof. Jolanta Gładys-Jakóbik
 • Intersubiektywność. Źródła, struktury, funkcje, Instytut Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, prof. Justyna Nowotniak-Poręba
 • Polityka społeczna w polityce publicznej, Instytut Gospodarstwa Społecznego, prof. Piotr Błędowski
 • Postawy zdrowotne młodzieży szkół ponadpodstawowych w Warszawie (badanie dwuletnie), Instytut Gospodarstwa Społecznego, prof. Violetta Korporowicz
 • Konkurencyjność i rozwój w otwartej gospodarce. Faza przejściowa między dominacją efektywności a innowacjami. Wnioski dla polityki, Instytut Studiów Międzynarodowych, prof. Katarzyna Żukrowska
 • Jakość polityki publicznej we współczesnych państwach. Przykłady dobrych praktyk w Polsce i w Europie, Katedra Administracji Publicznej, prof. Joachim Osiński
 • Problemy energetyczne Polski. Część I: surowce, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, prof. Wojciech Morawski
 • Model uznania i realizacji uprawnień indywidualnych w prawie UE w ramach tzw. Arkadyjskiego modelu dobrobytu, Instytut Prawa, prof. Artur Nowak-Far    
 • Wybrane regionalne polityki publiczne w warunkach rozwoju zrównoważonego w Polsce, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, prof. Piotr Jeżowski
 • Działania stabilizacyjne UE a bezpieczeństwo krajowych systemów bankowych, Katedra Skarbowości, prof. Agnieszka Alińska
 • Tajwan w stosunkach międzynarodowych, Katedra Studiów Politycznych, prof. Piotr Ostaszewski
 • Polityka publiczna (aspekty makroekonomiczne) państw zadłużonych, Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych, prof. Marcin Krawczyk
 • Badanie świadomości i przezorności ubezpieczeniowej Polaków - ubezpieczenia w finansowaniu polityki zabezpieczenia społecznego, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, prof. Tadeusz Szumlicz
 • Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju w działalności organizacji międzynarodowych, Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta, prof. Ewa Latoszek

 

W 2015 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni i doktoranci prowadzili następujące badania naukowe w ramach działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w bankach w Polsce w kontekście przeciwdziałania i walki z wykluczeniem finansowym społeczeństwa, Instytut Gospodarstwa Społecznego, dr Ewa Cichowicz
 • Współczesna polityka imigracyjna Republiki Irlandii i Rzeczpospolitej Polskiej – próba bilansu, Katedra Administracji Publicznej, dr Jan Misiuna
 • Polityka imigracyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym - uwarunkowania, rozwiązania, konsekwencje. Wnioski dla Polski. Część II, Katedra Administracji Publicznej, dr Marta Irena Pachocka
 • Wykorzystanie narzędzi typu "soft power" w polskiej polityce zagranicznej - lekcje wyniesione od tych którym się powiodło. Studium przypadku nr 3: Australia, Katedra Studiów Politycznych, dr Katarzyna Pisarska
 • Wpływ unii bankowej na efektywność sieci bezpieczeństwa finansowego w Unii Europejskiej, mgr Olga Dzilińska-Pietrzak, Stacjonarne Studia Doktoranckie
 • Model wsparcia opiekunów rodzinnych osób starszych, mgr Magdalena Maciejasz, Stacjonarne Studia Doktoranckie
 • Wpływ kryzysu 2007/8+ na sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, mgr Magdalena Nawrot, Stacjonarne Studia Doktoranckie
 • Ekonomiczna analiza prawa środowiska jako metoda badawcza, mgr Katarzyna Negacz, Stacjonarne Studia Doktoranckie
 • Wzrost gospodarczy a rozwój przedsiębiorczości w gospodarce wschodzącej: przypadek państw BRICS, mgr Marta Ostrowska, Stacjonarne Studia Doktoranckie
 • Modele transferu technologii a wskaźniki innowacyjności w państwach UE: analiza porównawcza wybranych państw członkowskich oraz wnioski dla Polski, mgr Ewa Osuch-Rak, Stacjonarne Studia Doktoranckie
 • Przemiany przestrzeni konsumpcji w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce w dyskursie prasy lokalnej, mgr Joanna Zuzanna Popławska, Stacjonarne Studia Doktoranckie
 • Koncentracja polskiego sektora bankowego na tle państw Unii Europejskiej, mgr Karolina Wójcicka, Stacjonarne Studia Doktoranckie