Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne : badanianaukowew2014roku
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 

 badania naukowe w 2014 r.

 

 

W 2014 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Kolegium prowadzili następujące badania w ramach działalności statutowej - potencjał badawczy:
 
• Tożsamości kulturowe w Europie – ciągłość i zmiana, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, prof. Elżbieta Firlit
• Polski dialog społeczny w kontekście europejskiego modelu społecznego, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, prof. Juliusz Gardawski
• Badanie świadomości i przezorności ubezpieczeniowej Polaków – polityka ubezpieczeniowa wobec gospodarstwa domowego, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, prof. Tadeusz Szumlicz
• Intersubiektywność. Źródła, struktury, funkcje, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, prof. Justyna Nowotniak-Poręba
• Jednostka, środowisko, organizacje – mechanizmy adaptacji w procesach zmian, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, prof. Jolanta Gładys-Jakóbik
• Polityka społeczna w systemie polityki publicznej – poziomy, zadania, środki finansowe, IGS, prof. Piotr Błędowski
• Polityki publiczne w dobie otwartości i współdziałania, ISM, prof. Anna Zorska
• Wielowymiarowość polityki bezpieczeństwa ekonomicznego Polski, ISM, prof. Katarzyna Żukrowska
• Polityki publiczne jako narzędzie projektowania i podnoszenia jakości działań we współczesnym państwie, Katedra Administracji Publicznej, prof. Izabela Zawiślińska
• Sektor publiczny a rynek. Perspektywa historyczna, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, prof. Wojciech Morawski
• Dialog metodologiczny nauk ekonomicznych, nauk o polityce i nauk prawnych w kontekście zastosowań tych dziedzin do analizy stosunków międzynarodowych na przykładzie Unii Europejskiej, Katedra Prawa Europejskiego, prof. Artur Nowak-Far
• Nowe tendencje w rozwoju Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Katedra Prawa Europejskiego, prof. Anastazja Gajda
• Wybrane regionalne polityki publiczne w warunkach rozwoju zrównoważonego w Polsce, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, prof. Zbigniew Strzelecki
• Odpowiedzialny obywatel warunkiem skutecznego wdrażania rozwoju zrównoważonego, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, prof. Piotr Jeżowski
• Działania stabilizacyjne Unii Europejskiej a bezpieczeństwo krajowych systemów bankowych, Katedra Skarbowości, prof. Agnieszka Alińska
• Wybrane problemy Unii Europejskiej w nowych uwarunkowaniach regionalnych i globalnych , Katedra Studiów Politycznych, prof. Ewa Latoszek
• Ekspansja fiskalna. Stanowiska teoretyczne w świetle przykładów historycznych, Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych, prof. Sławomir Sztaba

 

 
W 2014 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni i doktoranci prowadzili następujące badania naukowe w ramach działalności statutowej polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:

 

 
• Polityka migracyjna II Rzeczypospolitej, dr Jerzy Łazor, adiunkt,  Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej
• Polityka a gospodarka na Bliskim Wschodzie, mgr Tomasz Berg, Stacjonarne Studia Doktoranckie 
• Zadłużenie gmin miejskich woj. mazowieckiego, mgr Piotr Brudnicki, Stacjonarne Studia Doktoranckie
•    Polityka makroostrożnościowa w USA i UE po kryzysie subprime, mgr Marcin Czaplicki, Stacjonarne Studia Doktoranckie
• Specyfika i skala działalności inwestycyjnej miast na prawach powiatu w Polsce, mgr Małgorzata Dworakowska, Stacjonarne Studia Doktoranckie
• Wsparcie spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim na tle Polski, mgr Karolina Majdzińska, Stacjonarne Studia Doktoranckie
• Kryteria konwergencji a gospodarka Polski, mgr Magdalena Nawrot, Stacjonarne Studia Doktoranckie
• Skuteczność strategii rozwoju gospodarek wschodzących na przykładzie Indii i Chin, mgr Marta Ostrowska, Stacjonarne Studia Doktoranckie
• Zachowania przedsiębiorcze w teorii i praktyce zarządzania rozwojem regionalnym w Polsce, mgr Tomasz Pilewicz, Niestacjonarne Studia Doktoranckie
• Wpływ przemian przestrzeni konsumpcji na społeczno-ekonomiczny rozwój polskich miast, mgr Joanna Popławska (Radziszewska), Stacjonarne Studia Doktoranckie
• Planowanie gospodarcze w porewolucyjnym Iranie (1979-2005). Teoria i praktyka, mgr Adam Rogoda, Stacjonarne Studia Doktoranckie
• Władze lokalne jako organizator i koordynator działań pomocowych skierowanych do osób starszych, mgr Sylwia Timoszuk, Stacjonarne Studia Doktoranckie
• Współczesna polityka imigracyjna USA i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - próba bilansu, dr Jan Misiuna, adiunkt, Katedra Administracji Publicznej
• Polityka imigracyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym - uwarunkowania, rozwiązania, konsekwencje. Wnioski dla Polski. Część I, dr Marta Pachocka, adiunkt, Katedra Administracji Publicznej