Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne : Kolegium Ekonomiczno-Społeczne | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 

 Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 
 

 Informacje

 

Rekrutacja na studia doktoranckie w KES

Nadal trwa rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie w KES

więcej

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie w KES

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie w KES

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu NCN

Do konkursu na stypendium dla doktoranta w projekcie NCN OPUS pt. 'Kontestowana tożsamość: społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam' zgłosiło się siedmiu kandydatów. Laureatką konkursu została mgr Monika Ben Mrad - doktorantka w Katedrze Psychologii Religii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej

Seminarium o partycypacji pracowniczej

Z udziałem ponad 60 uczestników odbyło się seminarium pt. Koniec kultury folwarcznej w polskich firmach i instytucjach? Kręte drogi do rozwoju i nowoczesności. Zorganizowane zostało 11. czerwca przez Katedrę Polityki Publicznej SGH w ramach międzynarodowego projektu DIRECT finansowanego przez Komisję Europejską. Przeprowadzono trzy panele dyskusyjne z udziałem znacznej liczby akademików, działaczy związkowych i organizacji pracodawców, menedżerów, ekspertów, dziennikarzy. Wśród panelistów byli m.in. akademicy - Andrzej Blikle, Marta Juchnowicz, Jacek Sroka, Krzysztof Jasiecki, Andrzej Zybała, Jan Czarzasty, Rafał Towalski, Katarzyna Szelągowska-Rudzka, Katarzyna Skorupińska-Cieślak, przedstawiciele związków zawodowych i pracodawcy – Piotr Szumlewicz, Zygmunt Mierzejewski, Barbara Surdykowska, Marek Tarnowski, Piotr Ciompa. W trakcie niemal 20 wystąpień omówionych zostało znaczące spektrum zagadnień związanych z problematyką partycypacji pracowniczej, organizacji pracy, kultury organizacyjnej, kultury zarządzania, itp. Po przywitaniu i wprowadzeniu, Katarzyna Szelągowska-Rudzka omówiła dystynkcje pojęciowe związane z bezpośrednią partycypacją pracowniczą. Z kolei paneliści pierwszego panelu dyskutowali zagadnienie pt. Progi i bariery w zarządzaniu przez zaangażowanie i upodmiotowienie. Moderowała prof. Moderator Marta Juchnowicz (SGH). W drugim paneli dyskutanci omawiali zagadnienie pt. Kultura organizacyjna firm i urzędów – koniec kultury folwarcznej w zakładach pracy? Moderował Andrzej Zybała (SGH). W ostatnim panelu moderowanym przez Jacka Srokę (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) dyskutanci omawiali zagadnienie roli przedstawicieli pracowników w animowaniu partycypacji i podmiotowości pracowniczej. Katarzyna Skorupińska-Cieślak przedstawiała wyniki badań skali praktykowania w Polsce i w UE partycypacji bezpośredniej. Stanowiska widoczne w środowiskach związkowych przedstawili Barbara Surdykowska, Piotr Szumlewicz, Zygmunt Mierzejewski.

więcej

Nowy numer „Studiów z Polityki Publicznej”

Na stronie internetowej „Studiów z Polityki Publicznej” zamieszczony został numer 4/2017. Do przeczytania jest 5 tekstów akademickich, recenzja oraz obszerna dyskusja redakcyjna na temat roli analizy społeczno-ekonomicznej w podejmowaniu decyzji publicznych (czyli do jakiego stopnia rządzący kierują się wiedzą ekspercką podejmując decyzje w ważnych sprawach publicznych).

więcej

badania naukowe

Zainteresowania naukowe Kolegium obejmują szeroki wachlarz zagadnień, wykraczając swym zasięgiem poza granice wyznaczone przez nauki ekonomiczne. Wiele dyscyplin tu uprawianych można uznać za unikalne w skali Uczelni, a nawet Polski. Inne mają swoje odpowiedniki, jednak forma ich podania odbiega od przyjętego stereotypu. Daje to możliwość prowadzenia badań na obrzeżach kilku nauk, a więc tam gdzie leży pole do najciekawszych studiów, pozwala chwytać szybko zmiany, które ostatnio stają się chlebem życia powszedniego u nas i na świecie. Nie brakuje tu ściśle ekonomicznych przedmiotów począwszy od teorii ekonomii, historii myśli ekonomicznej, historii gospodarczej finansów publicznych i bankowości, zarządzania w sektorze publicznym, ekologii, gospodarki miejskiej, polityki społecznej i zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych, socjologii, filozofii, politologii, administracji publicznej, stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej i bezpieczeństwa. Każdy z tych kierunków poddany jest głębokim zmianom, a my staramy się je śledzić na bieżąco.

więcej

Pieniądze z Komisji Europejskiej na projekt badaczy KES

​Prof. Andrzej Zybała i dr Rafał Towalski z KES uzyskali grant z Komisji Europejskiej wraz z międzynarodowym konsorcjum na realizację projektu pt. Development o f Direct Workers Participation and its' Impact on Industrial Relations at Company Level (DIRECT). W skład konsorcjum wchodzą badacze z Wielkiej Brytanii, Włoch, Irlandii, Bułgarii i Cypru.

więcej

Sukces projektu dr. Rafała Towalskiego


JW Player goes here

więcej

Prof. Juliusz Gardawski rozpoczyna PREWORK

Zespół kierowany przez prof. Juliusza Gardawskiego rozpoczął fazę intensywnej realizacji projektu badawczego PREWORK - "Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej". Przeprowadzane są obecnie badania ilościowe (ankietowe) oraz jakościowe (wywiady biograficzne).

więcej

Instytut Gospodarstwa Społecznego powraca do korzeni

​Prof. Piotr Błędowski z zespołem badaczy z IGS SGH i we współpracy z Pracownią Badania Jakości Życia Instytutu Socjologii UMK kierowaną przez prof. Arkadiusza Karwackiego wygrali w ramach konkursu OPUS NCN grant pt. „Pamiętniki bezrobotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii”.

więcej

 

 Oferta dydaktyczna

 
 
 
grafika na strone tlo.png

 
 

 

 

 Kierownik jednostki

 
 

 Publikacje

 

Publikacje KES

 

 wydarzenia