Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 BMN

 
Informacja o finansowaniu w 2019 roku działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich pojawi się z opóźnieniem.

_____________________________________

Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego ogłasza konkurs dla młodych pracowników
naukowo-dydaktycznych KES i uczestników studiów doktoranckich w KES na finansowanie w 2018 roku działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wniosek powinien zostać złożony do dnia 21 grudnia 2017 r. w Biurze Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Warszawa, ul. Wiśniowa 41, I p., pok.53.
 
 
Regulamin trybu konkursowego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH na finansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (tzw. BMN) 
 
 
 Informacja dotycząca rozliczania środków MNiSW służących prowadzeniu badań naukowych w ramach BMN w KES
 
Poniżej umieszczone są pliki pdf z formularzami dokumentów w procedurze przyznawania i rozliczania środków przyznanych przez MNiSW na prowadzenie badań naukowych w ramach Badań Młodych Naukowców w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.
 
Formularze 1, 2, 4 oraz 5 wypełniają i składają we wskazanych terminach Kierownicy zadań badawczych.Formularz 3 wypełnia i składa we wskazanym terminie opiekun naukowy konferencji.
 
Formularz należy zapisać na dysk i otworzyć w programie Acrobat Reader (należy to zrobić przed każdym wypełnieniem, bo wersje zamieszczone na stronie są na bieżąco aktualizowane).
 
Proszę zwrócić uwagę na to, że wskazanie kursorem myszki pola w formularzu wyświetli informację o tym, co należy wpisać w dane pole formularza.
 
Po wypełnieniu formularza jego wersję elektroniczną należy wysłać na mailowy adres pani Małgorzaty Madej (mmadej@sgh.waw.pl), do wiadomości kgizin@sgh.waw.pl, a wersję wydrukowaną podpisać i dostarczyć do biura KE-S.
 
 Formularze
  1. Wniosek o przyznanie środków MNiSW: składany jest po ogłoszeniu przez Dziekana KES konkursu na finansowanie w 2018 roku działalności, polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służacych rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
  2. Sprawozdanie z uczestnictwa w konferencji sfinansowanego ze środków MNiSW: Składane na bieżąco w ciągu 7 dni od zakończenia konferencji
  3. Sprawozdanie z organizacji konferencji sfinansowanej ze środków MNiSW: składane na bieżąco w ciągu 7 dni od zakończenia konferencji 
  4. NOWOŚĆ! Wniosek o zakup literatury naukowej
  5. Roczne sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych przez MNiSW: składane do 31 grudnia roku, na który przyznane zostały środki MNiSW.
  6. Uzupełnienie do rocznego sprawozdania z wykorzystania środków przyznanych przez MNiSW składane do 31 grudnia roku, na który przeniesione zostały (z roku poprzedniego) środki przyznane przez MNiSW.

 Kosztorys dla doktorantów

 Kosztorys badania naukowego dla pracowników SGH znajduje się w EZD.