Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 BMN

 
Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
ogłasza konkurs dla młodych pracowników
naukowo-dydaktycznych KES i uczestników studiów doktoranckich w KES
na finansowanie w 2018 roku działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych
lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych,
służących rozwojowi młodych naukowców
oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wniosek powinien zostać złożony do dnia 21 grudnia 2017 r.
w Biurze Kolegium Ekonomiczno-Społecznego,
Warszawa, ul. Wiśniowa 41, I p., pok.53.
 
 
Regulamin trybu konkursowego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH na finansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (tzw. BMN) 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 Informacja dotycząca rozliczania środków MNiSW służących prowadzeniu badań naukowych w ramach BMN w KES
 
 
 
 
 
Poniżej umieszczone są pliki pdf z formularzami dokumentów w procedurze przyznawania i rozliczania środków przyznanych przez MNiSW na prowadzenie badań naukowych w ramach Badań Młodych Naukowców w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.
 
 
 
Formularze 1, 2, 4 oraz 5 wypełniają i składają we wskazanych terminach Kierownicy zadań badawczych.Formularz 3 wypełnia i składa we wskazanym terminie opiekun naukowy konferencji.
 
 
 
Formularz należy zapisać na dysk i otworzyć w programie Acrobat Reader (należy to zrobić przed każdym wypełnieniem, bo wersje zamieszczone na stronie są na bieżąco aktualizowane).
 
 
 
Proszę zwrócić uwagę na to, że wskazanie kursorem myszki pola w formularzu wyświetli informację o tym, co należy wpisać w dane pole formularza.
 
 
 
Po wypełnieniu formularza jego wersję elektroniczną należy wysłać na mailowy adres pani Małgorzaty Madej (mmadej@sgh.waw.pl), do wiadomości kgizin@sgh.waw.pl, a wersję wydrukowaną podpisać i dostarczyć do biura KE-S.
 
 
 
 
 
 Formularze
 
 
 
  1. Wniosek o przyznanie środków MNiSW: składany jest po ogłoszeniu przez Dziekana KES konkursu na finansowanie w 2018 roku działalności, polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służacych rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
  2. Sprawozdanie z uczestnictwa w konferencji sfinansowanego ze środków MNiSW: Składane na bieżąco w ciągu 7 dni od zakończenia konferencji
  3. Sprawozdanie z organizacji konferencji sfinansowanej ze środków MNiSW: składane na bieżąco w ciągu 7 dni od zakończenia konferencji
  4. Roczne sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych przez MNiSW: składane do 31 grudnia roku, na który przyznane zostały środki MNiSW.
  5. Uzupełnienie do rocznego sprawozdania z wykorzystania środków przyznanych przez MNiSW składane do 31 grudnia roku, na który przeniesione zostały (z roku poprzedniego) środki przyznane przez MNiSW.

Kosztorys wstępny zadania badawczego