Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 BMN

 

Pełnomocnik Rektora
ds. Kolegium Ekonomiczno-Społecznego

ogłasza konkurs

dla uczestników studiów doktoranckich KES

na finansowanie w 2019 r. zadań badawczych obejmujących realizację badań naukowych i czynności z nimi związanych, prowadzonych w kolegiach przez uczestników studiów doktoranckich (II i III rok studiów), których wyniki będą wykorzystane w pracy doktorskiej oraz finansowania działań w zakresie upowszechniania, promowania i popularyzowania osiągnięć naukowych uczestników tych studiów.      

 

Wniosek powinien zostać złożony do dnia 18.10.2019 r. w Biurze Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Warszawa, ul. Wiśniowa 41, I p., pok. 53.

 

 
Regulamin trybu konkursowego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH na finansowanie prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich
 
 
 Informacja dotycząca rozliczania środków służących prowadzeniu badań naukowych przez doktorantów KES
 
Poniżej umieszczone są pliki pdf z formularzami dokumentów w procedurze przyznawania i rozliczania środków przyznanych na prowadzenie badań naukowych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.
 
Formularze 1, 2, 4 oraz 5 wypełniają i składają we wskazanych terminach Kierownicy zadań badawczych. Formularz 3 wypełnia i składa we wskazanym terminie opiekun naukowy konferencji.
 
Formularz należy zapisać na dysk i otworzyć w programie Acrobat Reader (należy to zrobić przed każdym wypełnieniem, bo wersje zamieszczone na stronie są na bieżąco aktualizowane).
 
Proszę zwrócić uwagę na to, że wskazanie kursorem myszki pola w formularzu wyświetli informację o tym, co należy wpisać w dane pole formularza.
 
Po wypełnieniu formularza jego wersję elektroniczną należy wysłać na mailowy adres pani Katarzyny Bojarskiej - kbojarsk@sgh.waw.pl, a wersję wydrukowaną podpisać i dostarczyć do biura KE-S.
 
 Formularze
  1. Wniosek o przyznanie środków na badanie
  2. Sprawozdanie z uczestnictwa w konferencji: składane na bieżąco w ciągu 7 dni od zakończenia konferencji
  3. Sprawozdanie z organizacji konferencji: składane na bieżąco w ciągu 7 dni od zakończenia konferencji 
  4. NOWOŚĆ! Wniosek o zakup literatury naukowej
  5. Roczne sprawozdanie z wykorzystania środków: składane do 31 grudnia roku, na który przyznane zostały środki.
  6. Uzupełnienie do rocznego sprawozdania z wykorzystania środków: składane do 31 grudnia roku, na który przeniesione zostały (z roku poprzedniego) środki.