Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Analizy i Studia CASP

 
CASP_head.jpg

Analizy i Studia CASP  – to recenzowane czasopismo naukowe (półrocznik) o profilu podatkowym, w którym zamieszczane są analizy, raporty, opinie oraz publikacje eksperckie, prezentujące ważne, bieżące zagadnienia z zakresu podatków i prawa podatkowego, w celu ich upowszechnienia zarówno w kręgach eksperckich, jak i w społeczeństwie. Przedstawiamy zagadnienia podatkowe z perspektywy interdyscyplinarnej, uwzględniającej prawne i ekonomiczne aspekty opodatkowania. Szczególny nacisk kładziemy na komparatystykę: porównywanie danych empirycznych z różnych państw Europy i świata, przedstawianie problematyki związanej z podatkami w szerszym, międzynarodowym kontekście. 

Czasopismo jest wydawane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej – zamieszczane na stronie internetowej Czasopisma oraz w bazach referencyjnych i repozytoriach naukowych, zgodnie z przyjętymi założeniami polityki open accessCzasopismo znajduje się w bazach referencyjnych BazEkon, ICM, CEJSH, Pol-index, CEON, CEEOL.​

 

Słowa kluczowe: podatki, prawo podatkowe, międzynarodowe prawo podatkowe
 

Wydawca – Centrum Analiz i Studiów Podatkowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH. 

 

Objętość – ok. 4 arkuszy wydawniczych. 

 

Format – A4. 

 

ISSN (wersja papierowa) 2451-0203.  

 

ISSN (wersja on-line) 2451-0475.  

 

Misja

Celem Czasopisma jest stworzenie i utrzymywanie platformy współpracy pomiędzy światem nauki, administracją publiczną, biznesem i społeczeństwem obywatelskim, która ma przyczynić się do wzmocnienia relacji w transparentnej i twórczej współpracy tych środowisk w zakresie szeroko rozumianych podatków i ceł. Temu zamierzeniu służyć ma upowszechnianie wiedzy na temat ekonomicznych, finansowych, prawnych i etycznych aspektów dotyczących podatków i ceł, inspirowanie dyskusji nad tymi zagadnieniami, poprzez swobodną i niezależną wymianę poglądów prezentowanych w ramach publikacji ukazujących się na łamach czasopisma. Działania te mogą stanowić impuls do racjonalnych i pożytecznych społecznie korekt podatkowych wzorców normatywnych, polskich oraz unijnych. 
 

Komitet Redakcyjny

Dr hab. Dominik J. Gajewski, Prof. SGH – redaktor naczelny (dgajews@sgh.waw.pl)
Dr hab. Grzegorz Gołębiowski, Prof. AEH
Dr Tomasz Grzybowski, SGH – sekretarz redakcji (tgrzyb1@sgh.waw.pl)

 

Rada Naukowa 

Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. dr hab. Leonard Etel, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Jan Głuchowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Dr hab., Prof. UEP Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. Gennady M. Brovka, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Mińsku
Prof. dr Emilia Campeanu, Akademia Studiów Ekonomicznych w Bukareszcie
Prof. Viktor Chentsov, Uniwersytet Ceł i Podatków w Dnieprze
Prof. dr hab. Anatol Francuz, Uniwersytet Ekonomii i Prawa KROK w Kijowie
Prof. Dmitriy Galushko, Uniwersytet Państwowy w Woroneżu
Prof. dr Danylo Getmantsev, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki
Prof. dr Andrew Grainger, Uniwersytet Nottingham
Prof. dr Bartosz Makowicz, Europejski Uniwersytet Viadrina – Frankfurt nad Odrą
Prof. dr Vladimir Mantusov, Rosyjski Uniwersytet Celny, Lubiercy
Prof. dr Santiago Ibanez Marsilla, Uniwersytet w Walencji
Prof. dr Petr Mrkyvka, Uniwersytet Masaryka w Brnie
Prof. dr Michal Radvan, Uniwersytet Masaryka w Brnie
Prof. dr hab. Ona Grazhina Rakauskiene, Uniwersytet Michała Römera w Wilnie
Prof. dr Marina V. Sentsova, Uniwersytet Państwowy w Woroneżu
Prof. dr David Widdowson, Uniwersytet Canberra
Prof. dr Hans-Michael Wolffgang, Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze​ 

 

Spis artykułów

Numer czasopisma – abstrakt/Spis treści (pobierz) ​Autor ​Tytuł
1(1)2016​​
​Dominik J. Gajewski ​Podatek bankowy w Polsce - wady i zalety (pobierz artykuł)
2(2)2016/spis treści ​Dominik J. Gajewski,
Artur Nowak-Far
​KAS - propozycja konsolidacji aparatu skarbowego a uszczelnienie systemu podatkowego (pobierz artykuł)
2(2)2016​/spis treści ​Jacek Kulicki ​Koncepcja KAS w świetle problemów administracji danin publicznych w Polsce (pobierz artykuł)
1(3)2017​/spis treści Jadwiga Glumińska-Pawlic, Bartosz Kubista
​Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Aspekty prawno-podatkowe (pobierz artykuł)
​1(3)2017​/spis treści ​Janusz Kudła​ ​Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - ujęcie ekonomiczne (pobierz artykuł)
2(4)2017/spis treści ​Leonard Etel ​Cele nowej Ordynacji podatkowej (pobierz artykuł)
2(4)2017/spis treści ​Alicja Sarna ​Nowa Ordynacja podatkowa - zarys oceny okiem praktyka (pobierz artykuł)
​​​1(5)2018/spis treści ​Aleksander Werner ​​Nieustające reformy opodatkowania dochodów osób prawnych- perspektywa istotnych zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2012-2017 (pobierz artykuł)
​​1(5)2018/spis treści ​Tomasz Grzybowski ​Opodatkowanie CIT od 1 stycznia 2018 r.- korekty systemowe czy kryzys konstrukcji – wybrane zagadnienia (pobierz artykuł)
​2(6)2018/spis treści ​Monika Laskowska ​Ocena zmian w polskich regulacjach dotyczących cen transferowych (pobierz artykuł)
​​2(6)2018/spis treści ​Marcin Jamroży ​Ewoluacja oraz ocena regulacji dotyczących dokumantacji podatkowej w zakresie cen transferowych (pobierz artykuł)
​1(7)2019 ​Grzegorz Sobiecki,
Marcelina Szwed-Ziemichód
​Wykorzystanie technologii blockchain do eliminacji wybranych probelmów systemu podatkowego (pobierz artykuł)
​1(7)2019 ​Filip Majdowski ​Opodatkowanie handlu kryptowalutami – kierunki i decyzje polityki podatkowej (pobierz artykuł)
​1(7)2019 ​Danylo Getmantsev ​Opodatkowanie transakcji kryptowalutowych w świetle ustawodawstwa ukraińskiego (pobierz artykuł)
 

Bibliografia czasopisma​


Zasady przyjmowania tekstu do publikacji
 
1) Standardy publikacyjne
 
Objętość tekstów nie powinna przekraczać: artykuły – 60.000 znaków, artykuły recenzyjne – 30.000 znaków, glosy – 20.000 znaków, inne (materiały źródłowe, analizy, raporty) – 40.000 znaków. Tekst powinien posiadać wewnętrzną strukturę właściwą formie publikacji (przykładowy szablon artykułu znajduje się w załączonym dokumencie.
 
Do materiałów należy dołączyć tytuł w j. polskim i angielskim, informacje o autorze wraz afiliacją, adresem e-mail i numerem telefonu autora/autorów. Do artykułów i glos należy dołączyć również streszczenie w j. polskim i angielskim (900 znaków) oraz wykaz słów kluczowych.
 
Tekst zapisany w pliku edytowalnym (doc, rtf) prosimy przesłać na adres: tgrzyb1@sgh.waw.pl
 
Szczegółowe wytyczne dla autorów znajdują się w załączonym dokumencie.​
 
2) Zasady recenzji i etyki publikacyjnej
 
Tekst podlega ocenie recenzenta wyznaczonego z grona Komitetu Redakcyjnego oraz recenzenta spoza Komitetu (standard double-blind peer review). Recenzent składa oświadczenie o braku konfliktu interesów. Wątpliwości dotyczące recenzowanych tekstów rozstrzyga Komitet Redakcyjny. Nie podlegają recenzji noty i sprawozdania z konferencji. Na stronie internetowej Analiz i Studiów CASP publikujemy formularz recenzji.
 
 
Redakcja działa zgodnie z założeniami etyki publikacyjnej, opracowanymi w oparciu o wytyczne Komisji Etyki Publikacji (Commitee on Publication Ethics, COPE). Zasady Etyki Publikacyjnej przedsatwiono w załączonym dokumencie.