Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Analizy i Studia CASP

 
CASP_head.jpg


Analizy i Studia CASP  – to recenzowane czasopismo naukowe (półrocznik), w którym zamieszczane są analizy, raporty, opinie oraz publikacje eksperckie, prezentujące ważne, bieżące zagadnienia z zakresu podatków i prawa podatkowego w celu ich upowszechnienia zarówno w kręgach eksperckich, jak i w społeczeństwie. Szczególny nacisk kładziemy na komparatystykę: porównywanie danych empirycznych z różnych państw Europy i świata, interdyscyplinarne podejmowanie problematyki związanej z podatkami, przedstawianie jej w szerszym, międzynarodowym kontekście.

Czasopismo jest wydawane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej – zamieszczane na stronie internetowej Czasopisma oraz w bazach referencyjnych i repozytoriach naukowych, zgodnie z przyjętymi założeniami polityki open access. Czasopismo znajduje sie w bazach referencyjnych BazEkon, ICM, CEJSH, Pol-index.

 

Słowa kluczowe: podatki, prawo podatkowe, międzynarodowe prawo podatkowe

 

Wydawca – Centrum Analiz i Studiów Podatkowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH.

Objętość – ok. 4 arkuszy wydawniczych.

Format – A4.

ISSN (wersja papierowa) 2451-0203.

ISSN (wersja on-line) 2451-0475.

 

Misja

Celem Czasopisma jest stworzenie i utrzymywanie platformy współpracy pomiędzy światem nauki, administracją publiczną, biznesem i społeczeństwem obywatelskim, która ma przyczynić się do wzmocnienia relacji w transparentnej i twórczej współpracy tych środowisk w zakresie szeroko rozumianych podatków i ceł. Temu zamierzeniu służyć ma upowszechnianie wiedzy na temat ekonomicznych, finansowych, prawnych i etycznych aspektów dotyczących podatków i ceł, inspirowanie dyskusji nad tymi zagadnieniami, poprzez swobodną i niezależną wymianę poglądów prezentowanych w ramach publikacji ukazujących się na łamach czasopisma. Działania te mogą stanowić impuls do racjonalnych i pożytecznych społecznie korekt podatkowych wzorców normatywnych, polskich oraz unijnych.

 

Komitet Redakcyjny

Dr hab. Dominik J. Gajewski, Prof. SGH – redaktor naczelny (dgajews@sgh.waw.pl)

Dr hab. Grzegorz Gołębiowski, Prof. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie

Dr Tomasz Grzybowski, SGH – sekretarz redakcji (tgrzyb1@sgh.waw.pl)

 

Rada Naukowa


Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Leonard Etel, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Jan Głuchowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Dr hab., Prof. UEP Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Prof. Gennady M. Brovka, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Mińsku

Prof. dr Emilia Campeanu, Akademia Studiów Ekonomicznych w Bukareszcie

Prof. Viktor Chentsov, Uniwersytet Ceł i Podatków w Dnieprze

Prof. dr hab. Anatol Francuz, Uniwersytet Ekonomii i Prawa KROK w Kijowie

Prof. Dmitriy Galushko, Uniwersytet Państwowy w Woroneżu

Prof. dr Danylo Getmantsev, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki

Prof. dr Andrew Grainger, Uniwersytet Nottingham

Prof. dr Bartosz Makowicz, Europejski Uniwersytet Viadrina – Frankfurt nad Odrą

Prof. dr Santiago Ibanez Marsilla, Uniwersytet w Walencji

Prof. dr Petr Mrkyvka, Uniwersytet Masaryka w Brnie

Prof. dr Michal Radvan, Uniwersytet Masaryka w Brnie

Prof. dr hab. Ona Grazhina Rakauskiene, Uniwersytet Michała Römera w Wilnie

Prof. dr Marina V. Sentsova, Uniwersytet Państwowy w Woroneżu

Prof. dr David Widdowson, Uniwersytet Canberra

Prof. dr Hans-Michael Wolffgang, Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze​

 


​Numer ​Autor ​Tytuł
1(1)2016​​
​Dominik J. Gajewski ​Podatek bankowy w Polsce - wady i zalety
Abstract_keywords
2(2)2016 ​Dominik J. Gajewski,
Artur Nowak-Far
​KAS - propozycja konsolidacji aparatu skarbowego a uszczelnienie systemu podatkowego
​spis treści Abstract_keywords
2(2)2016​ ​Jacek Kulicki ​Koncepcja KAS w świetle problemów administracji danin publicznych w Polsce
spis treści ​Abstract_keywords
1(3)2017​  Jadwiga Glumińska-Pawlic, Bartosz Kubista
​Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Aspekty prawno-podatkowe
spis treści Abstract_keywords
​1(3)2017​ ​Janusz Kudła​ ​Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - ujęcie ekonomiczne
spis treści Abstract_keywords
2(4)2017 ​Leonard Etel ​Cele nowej Ordynacji podatkowej
​spis treści Abstract_keywords
2(4)2017 ​Alicja Sarna ​Nowa Ordynacja podatkowa - zarys oceny okiem praktyka
spis treści Abstract_keywords
​​​1(5)2018 ​Aleksander Werner ​​Nieustające reformy opodatkowania dochodów osób prawnych- perspektywa istotnych zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2012-2017
​spis treści Abstract_keywords
​​1(5)2018 ​Tomasz Grzybowski ​Opodatkowanie CIT od 1 stycznia 2018 r.- korekty systemowe czy kryzys konstrukcji (wybrane zagadnienia)
spis treści  ​Abstract_keywords
 

 

Bibliografia czasopisma 

Zasady przyjmowania tekstu do publikacji

1) Standardy publikacyjne

Objętość tekstów nie powinna przekraczać: artykuły – 60.000 znaków, artykuły recenzyjne – 30.000 znaków, glosy – 20.000 znaków, inne (materiały źródłowe, analizy, raporty) – 40.000 znaków. Tekst powinien posiadać wewnętrzną strukturę właściwą formie publikacji (przykładowy szablon artykułu znajduje się w załączonym dokumencie.

Do materiałów należy dołączyć tytuł w j. polskim i angielskim, informacje o autorze wraz afiliacją, adresem e-mail i numerem telefonu autora/autorów. Do artykułów i glos należy dołączyć również streszczenie w j. polskim i angielskim (900 znaków) oraz wykaz słów kluczowych.

Tekst zapisany w pliku edytowalnym (doc, rtf) prosimy przesłać na adres: tgrzyb1@sgh.waw.pl

Szczegółowe wytyczne dla autorów znajdują się w załączonym dokumencie.​


2) Zasady recenzji i etyki publikacyjnej

Tekst podlega ocenie recenzenta wyznaczonego z grona Komitetu Redakcyjnego oraz recenzenta spoza Komitetu (standard double-blind peer review). Recenzent składa oświadczenie o braku konfliktu interesów. Wątpliwości dotyczące recenzowanych tekstów rozstrzyga Komitet Redakcyjny. Nie podlegają recenzji noty i sprawozdania z konferencji. Na stronie internetowej Analiz i Studiów CASP publikujemy formularz recenzji 

 

Lista recenzentów

Redakcja działa zgodnie z założeniami etyki publikacyjnej, opracowanymi w oparciu o wytyczne Komisji Etyki Publikacji ( Committee on Publication Ethics, COPE). Zadady Etyki Publikacyjnej  przedstawiono w załączonym dokumencie ​​