Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Kwartalnik KES Studia i Prace : Bieżący numer
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  - Kwartalnik KES Studia i Prace
 

 Bieżący numer

 
​​

Numer 1 (33)/2018

Wstęp - Ewa Jastrzębska, Małgorzata Pawłowska


CZĘŚĆ I. KWESTIE EKONOMICZNE


Andrzej Graczyk
Rozwój zrównoważony w gospodarce rynkowej
Sustainable Development in a Market Economy
Le développement durable dans l’économie de marché
Устойчивое развитие в условиях рыночной экономики


Agnieszka Alińska, Sylwia Frydrych, Ewa Klein
Finanse w koncepcji zrównoważonego rozwoju
Finance in the Concept of Sustainable Development
Les finances dans la conception du développement durable
Финансы в концепции устойчивого развития


Łukasz Janikowski
Ewolucja badań nad zrównoważeniem finansów publicznych
Evolution of Research on Sustainability of Public Finance
L’évolution de la recherche sur la durabilité des finances publiques
Эволюция исследований в области устойчивости государственных финансов


Maria Czarnecka
Wykluczenie finansowe i integracja finansowa – aspekty terminologiczne
Financial Exclusion and Financial Integration: Terminological Aspects
L’exclusion financière et l’intégration financière – les aspects terminologiques
Финансовое исключение и финансовая интеграция – терминологические аспекты


CZĘŚĆ II. KWESTIE SPOŁECZNE


Bettina Dabrowski de Flores
Combating Poverty as a Main Challenge of Sustainable Development: The Case of Brazil’s Bolsa Família
La prévention de la pauvreté en tant que défi pour la politique du développement durable: le cas de Bolsa Família
Противодействие бедности как вызов политики устойчивого развития: казус Bolsa Família


Beata Pawełczyk-Cnudde
Stress at Work: Its Impact on Sustainable Growth
L’effet du stress au travail sur la croissance durable
Стресс на работе и его влияние на устойчивость трудоустраиваемости и устойчивый рост


CZĘŚĆ III. KWESTIE ŚRODOWISKOWE


Barbara Kryk
Kreowanie zielonych miejsc pracy w polskim sektorze energetyki odnawialnej
Creation of Green Jobs in Poland on the Example of the Renewable Energy Sector
La création des emplois verts en Pologne sur l’exemple du secteur des énergies renouvelables
Создание зеленых рабочих мест в польше на примере сферы возобновляемой энергии


Elżbieta Lorek, Agnieszka Lorek, Sylwia Słupik
Ocena roli usług ekosystemów miejskich w zrównoważonym rozwoju lokalnym
Assessment of Urban Ecosystem Services in Sustainable Local Development
L’évaluation des services écosystémiques dans les zones urbaines en tant que priorité de la politique de cohésion dans le développement local durable
Оценка экосистемных услуг в городских районах как приоритета политики сплочения в устойчивом местном развитии и попытка их мониторинга


RECENZJE


Paulina Legutko-Kobus
Jak współcześnie odczytać koncepcję zrównoważonego rozwoju? Od idei do działania
Recenzja książki Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, red. Ryszard F. Sadowski, Zbigniew Łepko, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2017