Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies : Zasady recenzowania i przyjmowania tekstów do czasopisma
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies
 

 Zasady recenzowania i przyjmowania tekstów do czasopisma

 

Redakcja przyjmuje nadesłane teksty jeśli są zgodne z profilem czasopisma, a także  z wymaganiami zawartymi w Informacjach dla Autorów. Autorzy tekstów muszą także spełniać warunki zawarte w Kodeksie Etyki Wydawniczej w kwartalniku „Studia z Polityki Publiczne/Public Policy Studies”

Redakcja zwraca uwagę, iż artykuły powinny być opracowane na właściwym poziomie pod względem czytelności przekazu, zaopatrzone w abstrakty, słowa, kluczowe, tłumaczenia.

Przyjmowane są artykuły oryginalne, tj. niezgłaszane i niepublikowane w wydawnictwie naukowym.

Autor pracy zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o oryginalności pracy.

Recenzję zewnętrzną sporządza dwóch recenzentów w systemie „double-blind review process”, czyli po usunięciu informacji o tożsamości autora. Stosowany jest formularz recenzji.

Autor otrzymuje recenzje do wglądu (nie zna tożsamości recenzentów). Jest zobowiązany do ustosunkowania się do przedstawionych uwag.