Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Skład osobowy - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  - Skład osobowy
 

 Instytut Bankowości

 
Władze:
 • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - dyrektor IB i kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Systemu Bankowego
 • prof. SGH dr hab. Jan Koleśnik - zastępca dyrektora
 • prof. SGH dr hab. Emil Ślązak - kierownik Zakładu Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej
 • prof. SGH dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias - kierownik Zakładu Bankowości Inwestycyjnej
 • prof. SGH dr hab. Andrzej Bień - kierownik Zakładu Doradztwa i Usług Finansowych
 • prof. SGH dr hab. Paweł Niedziółka - kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem Finansowym
​Stanowisko ​Osoba
​profesor zwyczajny
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
​profesor nadzwyczajny

prof. SGH dr hab. Andrzej Bień
prof. SGH ​dr hab. Marcin Gospodarowicz
prof. SGH dr hab. Paweł Kulpaka
prof. SGH dr hab. Paweł Niedziółka
prof. SGH dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias
prof. SGH dr hab. Emil Ślązak

​adiunkt

dr Edyta Cegielska​​
dr Piotr Czapiewski
dr Łukasz Gębski
dr Magdalena Kozińska
dr Arkadiusz Orzechowski
dr Piotr Kuszewski
dr Lada Voloshchenko-Holda

starszy wykładowca
dr Andrzej Krysiak
dr Marcin Mikołajczyk
 
 

 Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej

 
Władze:
 • prof. dr hab. Wojciech Morawski - dyrektor IFSiSE 
 • prof. SGH dr hab. Justyna Nowotniak-Poręba - kierownik Zakładu Filozofii
 • prof. SGH dr hab. Urszula Kurczewska - kierownik Zakładu Socjologii
 • dr Jan Czarzasty - kierownik Zakładu Socjologii Ekonomicznej

 

​Stanowisko ​Osoba
​profesor zwyczajny ​prof. dr hab. Juliusz Gardawski
​profesor nadzwyczajny ​prof. SGH dr hab. Elżbieta Firlit
prof. SGH dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik
prof. SGH dr hab. Urszula Kurczewska
prof. SGH dr hab. Justyna Nowotniak-Poręba
prof. SGH dr hab. Janusz Sidorek
prof. SGH dr hab. Grzegorz Szulczewski
​adiunkt ​dr Jan Czarzasty
dr Joanna Popławska
dr Ewa Rosiak-Zięba
​starszy wykładowca ​dr Anna Kozłowska
dr Izabela Książkiewicz
dr Rafał Towalski
dr Jacek Ziobrowski
​asystent

​mgr Horacy Dębowski

 

 Instytut Gospodarstwa Społecznego

 
Władze:
 • prof. dr hab. Piotr Błędowski - dyrektor IGS i kierownik Zakładu Polityki Społecznej
 • dr Izabela Buchowicz - kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej
​Stanowisko ​Osoba
​profesor zwyczajny
​prof. dr hab. Piotr Błędowski
​profesor nadzwyczajny
​prof. SGH dr hab. Maciej Cesarski
prof. SGH dr hab. Violetta Korporowicz
prof. SGH dr hab. Paweł Kubicki
​adiunkt ​dr Izabela Buchowicz
dr Zofia Szweda-Lewandowska
​asystent mgr Katarzyna Matuszczak
mgr Katarzyna Trawińska-Konador
 
 

 Instytut Prawa

 
Władze: prof. dr hab. Artur Nowak-Far - dyrektor Instytutu

​Stanowisko ​Osoba
​profesor zwyczajny ​prof. dr hab. Artur Nowak-Far
​profesor nadzwyczajny ​prof. SGH dr hab. Dominik Gajewski
​adiunkt


​dr Tomasz Grzybowski

 

 Instytut Studiów Międzynarodowych

 

Władze: prof. dr hab. Wojciech Morawski - dyrektor ISM

​Stanowisko ​Osoba
​profesor zwyczajny ​prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
​profesor nadzwyczajny

​prof. SGH dr hab. Agnieszka Domańska
prof. SGH dr hab. Krzysztof Miszczak

​adiunkt
​​dr Radosław Malik
dr Joanna Stryjek
dr Roman Wosiek
dr Małgorzata Zajaczkowski
asystent ​mgr Dominik Sobczak 
 
 

 Katedra Administracji Publicznej

 
Władze: prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk - kierownik Katedry

​Stanowisko ​Osoba
​profesor zwyczajny
​prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk
​profesor nadzwyczajny
​prof. SGH dr hab. Bogusław Pytlik
prof. SGH dr hab. Izabela Zawiślińska
​adiunkt ​dr Justyna Góral
dr Anna Kociołek-Pęksa
 
 

 Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

 
Władze: prof. dr hab. Wojciech Morawski - kierownik Katedry

​Stanowisko ​Osoba
​profesor zwyczajny
prof. dr hab. Wojciech Morawski
​profesor nadzwyczajny
​prof. SGH dr hab. Jacek Luszniewicz
prof. SGH dr hab. Aldona Podolska-Meducka
prof. SGH dr hab. Andrzej Zawistowski
​adiunkt ​dr Łukasz Dwilewicz
dr Jerzy Łazor
​starszy wykładowca ​dr Anna Jarosz-Nojszewska
 
 

 Katedra Polityki Publicznej

 

Władze: prof. SGH dr hab. Andrzej Zybała - kierownik Katedry

  

Stanowisko ​Osoba
​profesor nadzwyczajny

​prof. SGH dr hab Andrzej Zybała

adiunkt​

​dr Artur Bartoszewicz
dr Anna Anetta Janowska - nieobecna do 30.09.2020 r/
dr Dorota Konopka
dr Krzysztof Księżopolski

 

 

 Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

 
Władze:
 • prof. dr hab. Jacek Szlachta - kierownik Katedry i kierownik Zakładu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
 • prof. SGH dr hab. Krzysztof Jarosiński - kierownik Zakładu Zarządzania w Sektorze Publicznym

 

​Stanowisko ​Osoba
​profesor zwyczajny
​prof. dr hab. Jacek Szlachta
​profesor nadzwyczajny
​prof. SGH dr hab. Andrzej Gałązka
prof. SGH dr hab. Krzysztof Jarosiński
​adiunkt dr Ewa Jastrzębska
​dr Paulina Legutko-Kobus
dr Benedykt Opałka
 
 

 Katedra Skarbowości

 
Władze: prof. SGH dr hab. Agnieszka Alińska - kierownik Katedry

​Stanowisko ​Osoba
​profesor nadzwyczajny
​prof. SGH dr hab. Agnieszka Alińska
​adiunkt ​dr Małgorzata Dworakowska
dr Jakub Sawulski
dr Marcin Wajda
​starszy wykładowca ​dr Joanna Marczakowska-Proczka
 
 

 Katedra Studiów Politycznych

 

Władze: 

 

 • prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski - kierownik Katedry
 • prof. SGH dr hab.Katarzyna Górak-Sosnowska - kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej
​Stanowisko ​Osoba

​profesor nadzwyczajny

prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
​prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski
prof. SGH dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska
prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech - niebecna do 30.09.2020 r.
prof. SGH dr hab. Katarzyna Pisarska

​adiunkt ​dr Piotr Kozłowski
dr Jan Misiuna
dr Marta Pachocka
​starszy wykładowca dr Monika Krukowska
 
 

 Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych

 
Władze: prof. SGH dr hab. Marcin Krawczyk - kierownik Katedry 

​Stanowisko ​Osoba
​profesor nadzwyczajny
​prof. SGH dr hab. Danuta Drabińska
prof. SGH dr hab. Marcin Krawczyk
​adiunkt ​dr Ewa Kosycarz - nieobecna do 21.02.2020 r.
dr Marcin Kotlarz
dr Adam Rogoda
starszy wykładowca

​dr Dariusz Malinowski
mgr Piotr Czajka

 

 

 Katedra Ubezpieczenia Społecznego

 
Władze: prof. SGH dr hab. Marcin Kawiński - kierownik Katedry

​Stanowisko ​Osoba
​profesor nadzwyczajny ​prof. SGH dr hab. Marcin Kawiński
​adiunkt ​​dr Robert Marczak
dr Janina Petelczyc
dr Dariusz Stańko - nieobecny do 30.06.2020 r.
​starszy wykładowca

dr hab. Barbara Więckowska

 
 

 Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta

 
Władze: prof. dr hab. Ewa Latoszek - kierownik Katedry

​Stanowisko ​Osoba
​profesor zwyczajny ​prof. dr hab. Ewa Latoszek
​profesor nadzwyczajny
​prof. SGH dr hab. Wanda Dugiel
prof. SGH dr hab. Magdalena Proczek
​​adiunkt ​dr Michał Jasiński
dr Agnieszka Kłos
asystent
​mgr Anna Wójtowicz
 
 
 
 

 Skład osobowy

 

 

Profesorowie tytularni: 

prof. zw. dr hab. Błędowski Piotr
prof. zw. dr hab. Gardawski Juliusz
prof. zw. dr hab. Latoszek Ewa
prof. zw. dr hab. Morawski Wojciech
prof. zw. dr hab. Nowak-Far Artur
prof. zw. dr hab. Oniszczuk Jerzy
prof. zw. dr hab. Szlachta Jacek 
prof. zw. dr hab. Zaleska Małgorzata
prof. zw. dr hab. Żukrowska Katarzyna    

Profesorowie SGH:

dr hab. Alińska Agnieszka
dr hab. Bień Andrzej
dr hab. Cesarski Maciej
dr hab. Domańska Agnieszka
dr hab. Drabińska Danuta
dr hab. Dugiel Wanda
dr hab. Firlit Elżbieta
dr hab. Gajewski Dominik Jan
dr hab. Gałązka Andrzej
dr hab. Gładys-Jakóbik Jolanta
dr hab. Górak-Sosnowska Katarzyna
dr hab. Gospodarowicz Marcin
dr hab. Jarosiński Krzysztof
dr hab. Kawiński Marcin
dr hab. Koleśnik Jan
dr hab. Korporowicz Violetta
dr hab. Kozłowski Krzysztof
dr hab. Krawczyk Marcin
dr hab. Kubicki Paweł
dr hab. Kulpaka Paweł
dr hab. Kurczewska Urszula
dr hab. Luszniewicz Jacek
dr hab. Miszczak Krzysztof
dr hab. Modrzejewska-Leśniewska Joanna
dr hab. Molęda-Zdziech Małgorzata 
dr hab. Niedziółka Paweł
dr hab. Nowotniak-Poręba Justyna
dr hab. Pisarska Katarzyna
dr hab. Podolska-Meducka Aldona
dr hab. Proczek Magdalena
dr hab. Pruchnicka-Grabias Izabela
dr hab. Pytlik Bogusław
dr hab. Sidorek Janusz
dr hab. Szulczewski Grzegorz
dr hab. Ślązak Emil
dr hab. Zawistowski Andrzej
dr hab. Zawiślińska Izabela
dr hab. Zybała Andrzej  

Adiunkci:

dr Bartoszewicz Artur
dr Buchowicz Izabela
dr Cegielska Edyta
dr Czapiewski Piotr
dr Czarzasty Jan
dr Dwilewicz Łukasz
dr Dworakowska Małgorzata
dr Gębski Łukasz
dr Góral Justyna
dr Grzybowski Tomasz
dr Janowska Anna Anetta
dr Jasiński Michał
dr Jastrzębska Ewa
dr Kłos Agnieszka
dr Kociołek-Pęksa Anna
dr Konopka Dorota
dr Kosycarz Ewa
dr Kotlarz Marcin
dr Kozińska Magdalena
dr Kozłowski Piotr
dr Księżopolski Krzysztof
dr Kuszewski Piotr
dr Legutko-Kobus Paulina
dr Łazor Jerzy
dr Malik Radosław
dr Marczak Robert 
dr Misiuna Jan
dr Opałka Benedykt
dr Orzechowski Arkadiusz
dr Pachocka Marta
dr Petelczyc Janina
dr Popławska Joanna Zuzanna
dr Rogoda Adam
dr Rosiak-Zięba Ewa
dr Sawulski Jakub
dr Stańko Dariusz
dr Stryjek Joanna
dr Szweda-Lewandowska Zofia
dr Wajda Marcin
dr Wosiek Roman
dr Voloshchenko-Holda Lada
dr Zajaczkowski Małgorzata


Asystenci:  

mgr Dębowski Horacy
mgr Matuszczak Katarzyna
mgr Sobczak Dominik
mgr Trawińska-Konador Katarzyna
mgr Anna Wójtowicz

Starsi wykładowcy:

dr hab. Więckowska Barbara
dr Jarosz-Nojszewska Anna
dr Kozłowska Anna
dr Krukowska Monika
dr Krysiak Andrzej
dr Książkiewicz Izabela
dr Malinowski Dariusz
dr Marczakowska-Proczka Joanna
dr Mikołajczyk Marcin
dr Towalski Rafał
dr Ziobrowski Jacek 
mgr Czajka Piotr

 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.