Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 obrony rozpraw doktorskich

 
DZIEKAN I RADA KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO
SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

PODAJĄ DO WIADOMOŚCI, ŻE PUBLICZNA OBRONA
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Magdaleny Kozak

pt.: „Rola informacji w tworzeniu i realizacji strategii firmy”

odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 roku o godz. 10:30
w sali nr 49 przy ul. Wiśniowej 41

PROMOTOR:    prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
RECENZENCI:    prof. dr hab. Anna Zorska
prof. dr hab. Kazimierz Starzyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Rozprawa doktorska wraz z opiniami recenzentów znajduje się do wglądu
w Bibliotece Głównej SGH.


Warszawa, 6.11.2017 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 DZIEKAN I RADA KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO
SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

PODAJĄ DO WIADOMOŚCI, ŻE PUBLICZNA OBRONA
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Anna Davy

pt.: „Międzynarodowy outsourcing na przykładzie branży IT. Pozycja Polski na światowym rynku outsourcingu usług”

odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 11:00
w sali nr 49 przy ul. Wiśniowej 41

PROMOTOR:    dr hab. Izabela Zawiślińska, prof. nadzw. SGH
RECENZENCI:    prof. dr hab. Ewa Oziewicz, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Sławomir Ireneusz Bukowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. K. Pułaskiego w Radomiu 

Rozprawa doktorska wraz z opiniami recenzentów znajduje się do wglądu
w Bibliotece Głównej SGH. Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej znajdują się na stronie: www.sgh.waw.pl/KES/


Warszawa, 6.11.2017 r.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
DZIEKAN I RADA KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO
SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

PODAJĄ DO WIADOMOŚCI, ŻE PUBLICZNA OBRONA
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. Marcina Czaplickiego

pt.: „Regulacje makroostrożnościowe. Wpływ stabilności finansowej na stabilizowanie gospodarki”

odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku o godz. 12:00
w sali nr 49 przy ul. Wiśniowej 41

PROMOTOR:    dr hab. Paweł Niedziółka, prof. nadzw. SGH
RECENZENCI:    dr hab. Iwona Dorota Czechowska, prof. UŁ
prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz, Akademia  Leona Koźmińskiego

Rozprawa doktorska wraz z opiniami recenzentów znajduje się do wglądu
w Bibliotece Głównej SGH. Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej znajdują się na stronie: www.sgh.waw.pl/KES/


Warszawa, 6.11.2017 r.