Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  - Publikacje
 

 publikacje książkowe

 
​Poniżej znajdują się publikacje ksiażkowe (monografie oraz prace pod redakcją naukową) pracowniów Kolegium z ostatnich kilkunastu miesięcy. Archiwum publikacji od 2013 r. dostępne jest z menu po lewej stronie. Ponadto Kolegium wydaje czasopisma naukowe, które są dostępne w osobnej zakładce.
 

 2017

 
Alternatywne-instrumenty-inwestycyjne_[1569]_1200.jpg
med_b2857a40958ab74596b9be969c5d2a1f.jpeg 1066_powiekszenie.jpg
​ I. Pruchnicka-Grabias (red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2017. K. Górak-Sosnowska (red.), Sport w świecie islamu. Religia – rozrywka – polityka, Smak Słowa, Sopot 2017, s. 187. ​ A. Domańska, A. Janowska, R. Malik, R. Wosiek (red.), Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa, SGH, Warszawa 2017, s. 410.​
1ae22bd4f01897eb13b9925006385078.jpg Screenshot 2017-10-12 15.26.51.png 1105_miniatura_cz.jpg
U. Kurczewska, K. Jasiecki (red.), ​Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017. s. 312.
​K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Zajaczkowski (red.), European Neighborhood Policy, Poltext, Warszawa 2017. ​K. Kozłowski, J. Zygmuntowski (red.), FutureInsights: Technologie 4.0 a przemiany społeczno-gospodarcze, SGH, Warszawa 2017, s. 164.​
Postęp i Regres.jpg

rozwoj1.png
J. Osiński, M. Dobrzycka (red.), Postęp i regres. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania ewolucji cywilizacji, SGH, Warszawa, 2017
​Równość i efektywność jako wymiary współczesności, J. Osiński, A. Chmielewska, I. Dobrowolska (red.), SGH, Warszawa 2017.​

Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego, red. J. Szlachta, P. Legutko-Kobus, t. CLXXVIII, KPZK PAN, Warszawa 2017, ss. 284.

rozwoj3.png
rozwoj2.png rozwoj4.png

 Przestrzenne skutki procesów ludnościowych na obszarach wiejskich, red. W. Kamińska, P. Legutko-Kobus, z. 267,KPZK PAN, Warszawa 2017, ss. 168.

Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych, red. W. Dziemianowicz, K. Pylak, J. Szlachta, t. CLXXIX, KPZK PAN, Warszawa 2017, ss. 391.

 Terytorialny wymiar polityki regionalnej. Polskie doświadczenia,  red. J. Szlachta,  A. Nowakowska,  z. 268, KPZK PAN, Warszawa 2017, ss. 215.

Zrzut ekranu 2018-02-02 09.35.36.png
​J. Luszniewicz, K. Obłąkowska-Kubiak (red.). Polityka publiczna. Doświadczenia i wyzwania. SGH. Warszawa 2017, s. 192.
 

 2016

 
mechanizmy.jpg pop.jpg
pom.jpg

A. Alińska, K. Wasiak (red.) Mechanizmy stabilności systemu finansowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2016, 417 s.

J. Osiński, I Zawiślińska (red.), Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki. Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2016, 351 s.

Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania, K. Górak-Sosnowska, J. Łazor (red.), SGH, Warszawa 2016, s. 174.

kap.jpg
miee.jpg
pou.jpg

J. Osiński (red.) Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa  2016, 451 s.

K. Żukrowska (red.), Otwarcie. Konkurencyjność. Wzrost, SGH, Warszawa 2016, s. 231.

A. Zybała, Polski umysł na rozdrożu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, 291 s.

isl.jpg
prze.jpg
roz.jpg

K. Górak-Sosnowska, W. Cegielski, Rozmowy o islamie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2016, s. 248.

J. Oniszczuk, Przemoc, pokój, prawa człowieka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, 514 s.

J. Osiński, M. Nawrot, M. Ostrowska (red.), Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, 936 s.

puf.jpg
rab.jpg
Okladka_Prof.MCesarski.jpg

A. Alińska (red.), Public finance in Poland, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2016, 216 s.

Arabska Wiosna. Kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 roku, K. Górak-Sosnowska (red.), Smak Słowa, Sopot 2016, s. 340.

M. Cesarski, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014 – światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, ss. 381.
kierkegaard2.jpg
18336836_10158821279510314_1518063646_n.png
konteksty_wart.jpg
​J. Ziobrowski (red.), Kierkegaard i komunikacja pośrednia / Kierkegaard und die indirekte Mitteilung, OW SGH, Warszawa 2016, s. 198 V. Cucerescu, I. Horga, E. Latoszek, M. Pachocka, C.E. Pacheco Amaral, G. Gabrichidze, A. Kruglashov (red.), EU relations with Eastern Partnership: strategy, opportunities and challenges, , Print–Caro, Chisinau–Chernivtsi–Tbilisi 2016.​ J. Nowotniak (red.), Konteksty wartości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 117
16990501_1097571987056330_1110599961_o.jpg
PD Book COVER.jpg
bankowosc-detaliczna-kolesnik-jan-redakcja-naukowa,342981-s.jpg
​E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, s. 236. K. Pisarska, The Domestic Dimension ofPublic Diplomacy - Evaluating Success through Civil Engagement, Palgrave 2016  J. Koleśnik, Bankowość detaliczna, Difin, Warszawa 2016, s. 230 ​
jsz2.png
Egzotyczne_opcje_finansowe_syste_[223]_300.jpg
bankowosc-bez-tajemnic,351872-s.jpg

W. Dziemianowicz, J. Szlachta (red.), Łańcuch wartości gmin, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, T. CLXIX,  Warszawa 2016, s. 305.

I. Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie”, CeDeWu, Warszawa 2016, Wydanie 5, s. 254.

M. Zaleska, Bankowość bez tajemnic, Difin, Warszawa 2016, s. 96.

largepreview.jpg

produkty_2778.jpg
E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska (red.), Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, Elipsa, Warszawa 2016.​​ J. Misiuna, Pieniądze i kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych, SGH,  Warszawa 2016.
D. Malinowski, Gospodarka rynkowa. Podstawowe kategorie analizy i mechanizmy funkcjonowania, Difin, Warszawa 2016, s. 154.​