Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. zw. dr hab. Jerzy Nowakowski

 

 

 • Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk (PAN)
 • Kierownik Zakładu Bankowości Inwestycyjnej  
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Bankowości  
 • Członek Prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk
 • Członek Rady Naukowej NBP        
 • V-ce Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości
 • Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów (1999-2005) 
 • Członek Senatu SGH (1999-2005)
 • Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów (1996-1999)
 

 Specjalizacja badawcza

 
 • ​Bankowość komercyjna i inwestycyjna
 • Metody ilościowe w bankowości
 • Rynek kapitałowy
 • Portfele papierów wartościowych
 • Inżynieria finansowa
 • Instrumenty pochodne
 • Zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych
 

 Najważniejsze publikacje

 
 • ​Jerzy Nowakowski, „W kierunku nowego ładu świata finansów", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 • Jerzy Nowakowski, „Zarządzanie aktywami i pasywami banku" i „Zarządzanie portfelem kredytowym" w „Bankowość"- pod red. M. Zaleskiej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa  2013
 • Jerzy Nowakowski, „Stopy zwrotu w operacjach finansowych międzynarodowych i transgranicznych" (współautor), "Finanse - czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN", nr 1/2009
 • Jerzy Nowakowski, „Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej” (współautor), Difin, Warszawa 2006