Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Publikacje prof. dr hab. Macieja S. Wiatra

 

2007 r.

 • „Indywidualne ryzyko kredytowe – komponenty systemu zarządzania” - w –  Współczesna bankowość – Pr. zbiorowa pod red. M. Zaleskiej – Difin Warszawa 2007
 • Determinanty ryzyka w działalności kredytowej banku komercyjnego  - Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH Warszawa 2007 nr 75 
 • Istota i podstawowe rodzaje  ryzyka kredytowego – Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH Warszawa 2007 nr 79

2008 r.

 • Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu” – Oficyna Wyd. SGH Warszawa -  2008
 • Niektóre bankowe uwarunkowania   pozyskiwania kapitału przez MSP – Kapitał w rozwoju przedsiębiorstwa i regionu ( red. naukowa E. Orechwa – Maliszewska, J. Paszkowski) – WSzFiZ Białystok 2008

2009 r.

 • Pomiar  ryzyka kredytowego przedsiębiorstw – bankowe innowacje systemowe w – Innowacyjne metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem – praca zbiorowa pod red. J. Komorowskiego i  J. Moczydłowskiej WSzFiZ w Białymstoku – Białystok 2009
 • O niektórych aspektach jednostkowego ryzyka kredytowego w rodzimej literaturze przedmiotu, w : Bankowość w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia. Praca zbiorowa OW SGH Warszawa 2009
 • „Relacje kredytowe bank- przedsiębiorstwo we współczesnym otoczeniu  kryzysowym. Informacyjne aspekty ratingu kredytowego przedsiębiorstwa” w Uwarunkowania i rezultaty zmian w przedsiębiorstwie praca zbiorowa pod red. J. Paszkowskiego, WSzFiZ Białystok 2009

2010 r.

 • „Skuteczność zarządzania ryzykiem kredytowym we współczesnym otoczeniu kryzysowym. Przykład Polski” - w - Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu -praca zbiorowa pod red. J. Nowakowskiego  Difin Warszawa 2010
 • „Dywersyfikacja jakości portfeli kredytowych banków w Polsce. Paradoks czy prawidłowość trendów”, w  Bankowość detaliczna : Idee – modele – procesy-praca zbiorowa pod red. A. Gospodarowicza, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010
 • „O niektórych współczesnych uwarunkowaniach polityki kredytowej banku”,  w , Banki na rynku finansowym – dziś i w przyszłości. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju banków, praca zbiorowa pod red. M. Dębniewskiej, UW-M Olsztyn / Ruciane – Nida,  2010
 • „Zaufanie w biznesie kredytowym - bank a przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu”– w  - Adaptacyjność przedsiębiorstwa w dobie kryzysu – praca zbiorowa pod red. M.K. Gąsowskiej i J. Moczydłowskiej – WSzFiZ Białystok 2010

2011 r.

 • „Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu” – Oficyna Wyd. SGH Warszawa -  2011
 • Współczesne metody pomiaru ryzyka kredytowego przedsiębiorstw – w Współczesna bankowość korporacyjna – praca zbiorowa pod red. A. Szelągowskiej – Ce De Wu Warszawa 2011

 

2012 r.

 • „Zarządzanie portfelem kredytowym banku” – OW SGH Warszawa 2012, ( wsp. A. Krysiak A. Staniszewska); pozycja wyróżniona w VI edycji Konkursu na Najlepszą Publikację Ekonomiczną podczas IX Targów Wydawnictw Ekonomicznych; Warszawa  8-9 .11.2012
 • A. Krysiak ,A. Staniszewska. M.S. Wiatr  Zarządzanie portfelem kredytowym banku , Wyd SGH, Warszawa 2012 ( udział własny – 60%);

2013 r.

 • „Ryzyko kredytowe”, rozdział w książce pod red. M Zaleskiej – Bankowość - Wyd. C.H. Beck Warszawa 2013 
 • Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, pod red. M. S. Wiatra, Difin, Warszawa, 2013 

2015 r.

 • A. Krysiak , A. Staniszewska. M.S. Wiatr,  Zarządzanie portfelem kredytowym banku , wydanie drugie zmienione i rozszerzone, OW SGH, Warszawa 2015 (udział własny – 60%);
 • Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, pod red. M. S. Wiatra, wyd. drugie zmienione i rozszerzone, Difin, Warszawa, 2015