Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Zakład Filozofii | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Filozofii - Oferta dydaktyczna
 

 Oferta dydaktyczna Zakładu Filozofii

 

​Zakład Filozofii odpowiada za proces nauczania w SGH filozofii. Oprócz standardowego programu realizowanego w ramach ćwiczeń, konwersatoriów i wykładów, jednostka zgłasza różnorodną ofertę dydaktyczną do Informatora, w szczególności dla V poziomu (oferta dydaktyczna tzw. swobodnego wyboru). Pracownicy zakładu prowadzą również szereg seminariów i konwersatoriów  oraz wykłady i seminaria dla doktorantów we wszystkich kolegiach SGH.

Oferta standardowa

110620    Filozofia (studia licencjackie)

110621    Philosophy (studia licencjackie)

110625    Filozofia (blended learning) (studia licencjackie)

132110    Etyka w biznesie (studia licencjackie)

112000    Proseminarium z metodyki studiowania (studia licencjackie)

222160    Etyka w biznesie (studia magisterskie)

222165    Etyka w biznesie (blended learning) (studia magisterskie)

222161    Business Ethics (studia magisterskie)

311460     Filozofia nauki (studia magisterskie)

Oferta dydaktyczna swobodnego wyboru

238690   dr hab. Justyna Nowotniak-Poręba, prof. SGH: Feminizm - elementarz filozoficzny (studia magisterskie);

239360   dr hab. Justyna Nowotniak-Poręba, prof. SGH: Polityka równościowa (studia magisterskie)

132114    dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH: Einführung in die Wirtschaftsethik (studia licencjackie);

137760    dr Jacek Ziobrowski: Sztuka argumentacji (studia licencjackie);

137820    dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH: Społeczna gospodarka rynkowa (studia licencjackie);

238794    dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH: Soziale Marktwirtschaft (studia magisterskie).

Oferta seminariów dyplomowych

dr hab. Justyna Nowotniak-Poręba, prof. SGH
Sygnatury (dla pierwszego semestru seminarium): 190121 (studia licencjackie) i 290121 (studia magisterskie)
Problematyka proponowanych prac dyplomowych:
Historia myśli społecznej i filozofia polityki.
Wartości w życiu społecznym.
Feminizm.
dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof.SGH
Sygnatury (dla pierwszego semestru seminarium): 192511 (studia licencjackie) i 292511 (studia magisterskie)
Problematyka proponowanych prac dyplomowych:
Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Etyka życia gospodarczego.
Etyka reklamy, marketingu i Public Relations.
Etyka stosunków międzynarodowych.
Społeczna odpowiedzialność świata biznesu i CSR.
Etyka finansów.
Koncepcje racjonalności w ekonomii.
Etyka gospodarcza w społecznej nauce kościoła.
Aspekty etyczne światowego kryzysu finansowo-gospodarczego.
Filozofia ekonomii.
dr hab. Janusz Sidorek, prof. SGH
Sygnatury (dla pierwszego semestru seminarium): 190001  (studia licencjackie) i 290001 (studia magisterskie)
Problematyka proponowanych prac dyplomowych:
Wolność i odpowiedzialność w życiu społecznym.
Podstawy aksjologii.
dr Jacek Ziobrowski
Sygnatury (dla pierwszego semestru seminarium): 195911 (studia licencjackie) i 295911 (studia magisterskie)
Problematyka proponowanych prac dyplomowych:
Formy demokracji w Szwajcarii.
System polityczny Szwajcarii.
Koncepcje sprawiedliwości
dr Ewa Rosiak-Zięba
Sygnatury (dla pierwszego semestru seminarium): 290001 (studia magisterskie)
Problematyka proponowanych prac dyplomowych
Propaganda i jej język

 
 
 

 Nawigacja