Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Wybrane publikacje

 

Prace zbiorowe:

 • Racjonalność w tradycji filozoficznej, S. Piwko (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1993.
 • Antologia tekstów filozoficznych, S. Piwko (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa1998.
 • Szkice z filozofii, S. Piwko (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Etyka biznesu w perspektywie humanistycznej, G. Szulczewski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011 (szczegóły na witrynie wydawnictwa).
 • Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, J. Ziobrowski (red.), Scholar, Warszawa 2013 (szczegóły na witrynie wydawnictwa).
 • Kierkegaard i komunikacja bezpośrednia / Kierkegaard und die indirekte Mitteilung, J. Ziobrowski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016 (szczegóły na witrynie wydawnictwa).
 • Konteksty wartości, J. Nowotniak (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016 (szczegóły na witrynie wydawnictwa).
 • Roman Rudziński. Człowiek i dzieło, J. Sidorek (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.

Wybrane monografie pracowników:

 • J. Nowotniak, Samowiedza filozofa. Johanna Gottlieba Fichtego poszukiwanie jedności, Spacja, Warszawa 1995.
 • G. Szulczewski, Aporie filozofii a kondycja racjonalizmu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006 (opis)
 • J. Nowotniak, Różne strony zmysłowości w filozofii Kanta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010 (szczegóły na witrynie wydawnictwa).
 • G. Szulczewski, Rozważania o miejscu etyki i moralności w teorii i praktyce gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, wyd II: 2013 (szczegóły na witrynie wydawnictwa).
 
 
 

 Nawigacja