Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : techniki_perswazyjne
KES - Katedra Socjologii - Oferta dydaktyczna
Now Open!.png

 

 Anna Kozłowska. Bio

 
13565998_902788843201313_1265451381_n.png.jpgdr Anna Kozłowska - kierownik Podyplomowych Studiów Reklamy. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka takich publikacji, jak: Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Oddziaływanie mass mediów i Reklama. Techniki perswazji. Główne obszary zainteresowań: komunikacja marketingowa, techniki oddziaływania reklamowego. Spoty reklamowe ogląda z niesłabnącym zaciekawieniem i z pasją poszukuje nowych rozwiązań w dziedzinie komunikacji reklamowej. Przedmioty: Jak działa reklama? Techniki przekazu reklamowego. CSR w komunikacji marketingowej.
 
 

 Techniki przekazu reklamowego. Agenda

 
​🔜 Na zajęciach TECHNIKI PRZEKAZU REKLAMOWEGO dowiecie się, jak należy budować komunikat reklamowy, tak aby nie tylko dotarł on do odbiorcy-konsumenta, ale również wzbudził zainteresowanie produktem (marką).

Na zajęciach poznasz:
▶️techniki oddziałujące względem przekazu reklamowego
▶️techniki perswazyjne względem marki (produktu)

Zajęcia są wstępem do BADAŃ PRZEKAZU REKLAMOWEGO.
 
 

 Reklama. Pomiędzy informacją a perswazją

 
​Reklama: podstawowe pojęcie
Reklama jako instrument komunikacji marketingowej, już z definicji, pełni nie tylko funkcje informacyjne (o produkcie), ale również perswazyjne (nakłaniające do jego zakupu). Jest ona rozumiana jako „wszelka płatna, bezosobowa forma prezentowania i popierania dóbr, usług oraz idei przez określonego nadawcę”[1].

Tymczasem trendy komunikacyjne sygnalizują zasadnicze zmiany w relacji zachodzącej pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem.

Specyficzne cechy oddziaływania reklamowego
W przypadku reklamy tradycyjnej mamy nastepujące cechy charakterystyczne:
niejasno określony nadawca przekazu reklamowego
odbiorca jest mało zainteresowany przekazem reklamowym
odbiorca ma małe szanse włączenia się w proces komunikacji reklamowej - komunikacja jednokierunkowa
nie ma możliwości bezpośredniej, widocznej dla nadawcy reakcji odbiorcy na przekaz reklamowy

W przypadku reklamy nowoczesnej:
nadawca kasny określony w komunikacji marketingowej
odbiorca sygnalizuje gotowość zainteresowania przekazem reklamowym
 odbiorcą włącza się w proces komunikacji reklamowej - komunikacja wielokierunkowa
 odbiorca ma możliwość natychmiastowej reakcji na przekaz reklamowy (klik)

Reklama to już nie tylko forma bezosobowego dotarcia do konsumenta - dzięki nowym technologiom przedsiębiorstwo zyskał szansę nawiązania bezpośredniego, osobowego kontaktu z konsumentem, zaś konsument stał się pełnoprawnym uczestnikiem komunikacji marketingowej.

Znudzenie tradycyjnymi formatami reklamowymi, przejawianie negatywnych postaw wobec reklamy, powierzchowny odbiór przekazów reklamowych, powoduje konieczność opracowywania takich technik oddziaływania reklamowego, które będą przede wszystkim skuteczne w dotarciu do odbiorcy-konsumenta. Tym samym wśród technik oddziaływania reklamowego należy wyróżnić takie, które mają charakter perswazyjny i te, którego tego charakteru zdecydowanie nie posiadają. Na przykład można wskazać na takie sposoby oddziaływania, które służą jedynie zwiększeniu atrakcyjności przekazu reklamowego. Oznacza to tyle, że celem konkretnej techniki jest zwrócenie uwagi na komunikat reklamowy i zainteresowanie jego treścią (zaangażowanie), a nie oddziaływanie perswazyjne. Tego rodzaju sposoby oddziaływania mają tym samym za zadanie zwiększanie możliwości i skuteczności oddziaływania perswazyjnego[2].

Co to jest technika perswazyjna?
Technika perswazyjna to sposób oddziaływania nadawcy na postawy i/lub zachowania odbiorcy względem marki (produktu). Zastosowanie odpowiedniej techniki perswazyjnej pozwala ograniczyć do minimum opór psychiczny odbiorcy wobec oddziaływania reklamowego.

[1] Zob. S.W. Dunn. A.M. Barban, D.M. Krugman, L. N. Reid, Advertising. Its Role in Modern Marketing, The Dryden Press, Orlando 1990, s. 32.
[2] Por. M. Gajlewicz, Techniki perswazyjne. Podstawy, Difin, Warszawa 2009, s. 10.