Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Anna Kozłowska

 

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS-SGH (specjalność: socjologia ekonomiczna). Doktor nauk ekonomicznych. Pracuje w Szkole Głównej Handlowej jako starszy wykładowca. Kierownik Podyplomowych Studiów Reklamy. Koordynator specjalności międzykierunkowej "Socjologia konsumenta i komunikacji rynkowej" dla studiów I stopnia i studiów II stopnia.

Autorka monografii: Reklama. Socjotechnika oddziaływania (2006), Oddziaływanie mass mediów (2006) i Reklama. Techniki perswazyjne (2011) oraz wielu artykułów na temat mechanizmów oddziaływania reklamowego.

Członek redakcji czasopisma Warsaw Forum of Economic Sociology (IFSiSE).

Koordynator działań PR dla Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej.

Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (2016-2020).

Pełnomocnik Dziekana KES ds. studiów podyplomowych.

Koordynator przedmiotów: Psychologia społeczna, Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Oddziaływanie mass mediów, Komunikacja międzykulturowa.

Hobby: majsterkowanie, projektowanie wnętrz, decoupage, projektowanie biżuterii, gotowanie.

 

 Nagrody

 

Nagrody:

2000: Nagroda indywidualna Rektora SGH stopnia drugiego za osiągnięcia w dziedzinie naukowej za rozprawę doktorską: Psychologiczne, kulturowe i społeczne aspekty reklamy,

2000: Nagroda zespołowa Rektora SGH stopnia pierwszego za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej za podręcznik: J. Polakowska-Kujawa (red.), Socjologia ogólna. Wybrane problemy, (udział własny 5%)

2001: Nagroda indywidualna Rektora SGH stopnia pierwszego za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej za podręcznik: Reklama. Socjotechnika oddziaływania

2008: Nagroda indywidualna Rektora SGH stopnia pierwszego w dziedzinie dydaktycznej

2012: Nagroda indywidualna Rektora SGH stopnia pierwszego za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej

2016: Nagroda zbiorowa I stopnia za osiągnięcia w działalności naukowej za książkę: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody, pod red. dr hab. Violetty Korporowicz.

 

 Udział w Konferencjach i seminariach naukowych

 
Udział w komitecie organizacyjnym i wsparcie merytoryczne w trakcie ogólnokrajowej konferencji Młodzi KES: „Postęp czy regres. O uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych ewolucji cywilizacji”. Termin: 28 października 2016 r. Miejsce: Warszawa.

więcej na temat konferencji 
 

 Ważniejsze publikacje

 

Okładka.jpgA. Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011.

 

Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w domu), towarzysząc nam w każdej sytuacji. Reklama wykorzystuje wszelkie możliwe środki i techniki, aby zaistnieć w umyśle konsumenta, wywołać u niego chęć zakupu i wzbudzić lojalność wobec produktów. Jednak odbiorca w zasadzie nie oczekuje na tego typu sytuację komunikacyjną, co skazuje reklamę na traktowanie jej jako przekaz niechciany, w najlepszym razie - obojętny. Należy przewidywać, że większość odbiorców, dostrzegając komunikat reklamowy, przerzuca na kolejną stronę gazetę, zmienia kanał telewizyjny, nie zatrzymuje się przy billboardzie. Dla umiarkowanie zainteresowanego odbiorcy-konsumenta oferowany w reklamie produkt początkowo wydaje się nie mieć większego znaczenia. Tymczasem nawet w takich warunkach komunikacyjnych reklama potrafi nadać zwykłym produktom moc magiczną. W efekcie - popijając kawę o poranku, możemy poczuć wyjątkowość tego momentu; smarując twarz kremem nawilżającym, zyskujemy na kobiecości; jeżdżąc zaś samochodem, stajemy się panem sytuacji. Dzięki użytkowaniu produktów o wyraźnym znaczeniu kulturowym korzystamy z tego, co wypracował komunikat reklamowy - z nadwyżki symbolicznej, dzięki której produkt zamienia się w markę. Podręcznik, adresowany zarówno do studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników agencji reklamowych, jak i do każdego konsumenta, traktuje właśnie o tym, jak reklama przemienia zwykły produkt w istotny element życia społecznego.

 

więcej publikacji

 

 Udział w komitetach redakcyjnych czasopism

 

1. Warsaw Forum of Economic Sociology

2081-9633
2014
angielski
krajowe
Polska
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Zakład Socjologii Ekonomicznej ul. Wiśniowa 41, pok. 42 02-520 Warszawa
Członek komitetu red.
Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Zakład Socjologii Ekonomicznej

2. Tytuł czasopisma: Zeszyty Naukowe

ISSN: 1734-4468.

Rok wyboru: 2005

Języki: polski, angielski 

Zasięg: krajowe Kraj: Polska

Adres redakcji: Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu Pl. Defilad 1, piętro XVII, p. 1701 00-901 Warszawa

Funkcja: Członek komitetu red.

Wydawca: Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu

 
ORCID.png

 

 Kontakt

 
e-mail: anna.kozlowska@sgh.waw.pl
 

 Materiały dla studentów

 
 

 Projekty badawcze

 
Zainteresowania naukowe:

 1. Psychologiczne, kulturowe i społeczne aspekty reklamy.
 2. Reklama. Techniki perswazyjne.
 3. Reklama a mechanizmy psychologiczne.
 4. Modele oddziaływania reklamowego.
 5. Reklama a inne instrumenty komunikowania marketingowego.
 6. Oddziaływanie mass mediów na jednostkę i społeczeństwo.
 7. Społeczna odpowiedzialność biznesu (komunikowanie społeczne odpowiedzialne).
 8. Marketing społeczny.
 9. Reklama społeczna.


więcej na temat dotychczasowych projektów badawczych
 

 Prace organizacyjne

 
 1. Koordynator specjalności międzykierunkowej "Socjologia konsumenta i komunikacji rynkowej" dla studiów I stopnia i studiów II stopnia.
 2. Organizacja i realizacja działań public relations dla Katedry Socjologii, obecnie dla Zakładu Socjologii (przy Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej).
 3. Edytor strony internetowej Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej), Zakładu Socjologii i Zakładu Socjologii Ekonomicznej.
 4. Pomoc przy organizacji seminarium naukowego "Polski Kapitalizm" prowadzonego przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
 5. członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
 6. Pełnomocnik Dziekana KES ds. studiów podyplomowych.
 

 Wywiady

 

2007 Szczepionka na manipulację, rozmawiała Katarzyna Growiec, „Gazeta SGH” 03/07 (232), maj - 2007.

2011 Świat męskich kobiet i kobiecych mężczyzn, rozmawiała Magdalena Lipińska, „Media i Marketing Polska”, grudzień - 2011.
 
 

 Udział w organizacjach społecznych

 
ZNP (Związek Nauczycielstwa Polskiego)