Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Dorota Konopka

 
dorota konopka.jpg

Dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii - 2007 r. KUL Lublin. Absolwentka Podyplomowych Studiów Organizacji i Zarzadzania Politechniki w Białymstoku (1992-93).Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – od 2014 r.

Doświadczony ekspert, kierownik i szkoleniowiec w ramach projektów z obszaru sfery publicznej. Brała udział m.in.

  • w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Urząd na miarę Europy” w ramach poddziałania „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” dotyczącego analizy systemu komunikacji urzędu z klientami w woj. dolnośląskim; POKL.05.02.01-00-279/09-00
  • w innowacyjnym projekcie  „Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa podlaskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”; UDA-POKL.05.04.02-00-E13/11-00

Doświadczony specjalista ds. ewaluacji i monitoringu projektów, m.in. projektu dotyczące tworzenia start-up  „Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości” realizowanego w ramach programu „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” 1/POKL/8.2.1/09 i wielu innych.

Doświadczony wieloletni trener z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej m.in. trener sesji szkoleń z komunikacji interpersonalnej dla pracowników JST woj. podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WIEDZA, SPRAWNOŚĆ, ADMINISTRACJA, PROFESJONALIZM, 2009; sesji warsztatowych dla uczniów szkół średnich "Promowanie Postaw Przedsiębiorczości w szkołach średnich woj. podlaskiego" PL 0008.02.01.003 i wielu innych.

 

 Publikacje

 

kultura bezrobotnych.jpg

D. Konopka, Kultura bezrobotnych – konieczność czy przypadek, Wyd. WSAP im. St. Staszica, Białystok 2008


 

Trudno jest wciąż uzyskać wyczerpującą odpowiedź na pytania, jakie zmiany i zależności powoduje bezrobocie w sferze społeczno-kulturowej? Jakie skutki powoduje długie, wręcz często permanentne pozostawanie w roli bezrobotnego w sferze więzi rodzinnej, sąsiedzkiej i innych? Dzięki tym pytaniom powstała ta praca, która jest elementem poszukiwań badawczych autorki. Głównym celem teoretycznym mmonografii było ustalenie procesów kształtowania się kultury bezrobotnych jako kompleksu trwałych postaw i wzorów zachowań związanych z bezrobociem na przykładzie bezrobotnych regionu białostockiego. Cel praktyczny badań dotyczył ustalenia stopnia zagrożenia płynącego z formowania się kultury bezrobotnych jak i czynników, które temu przeciwdziałają. Ponadto celem było również poszukiwanie w strukturze i kulturze zasadniczych lub przynajmniej ważnych uwarunkowań bezrobocia.   

Z recenzji prof. zw. dr hab. Leona Dyczewskiego (KUL): „Autorka przejawia ambitne tendencje, co jest dużym walorem książki, do interpretacji zebranych przez siebie danych i analiz w świetle badań socjologicznych. Najwyraźniej czyni to w przypadku wiązania bezrobocia zkoncepcjamimi pracy, kultury bezrobotnych z koncepcją przemocy symbolicznej Pierra Bourdieu. Książka ta jest cenna merytorycznie i wnosi nowe spojrzenie na problem bezrobocia.“

więcej publikacji

 
 

 Ekspertyza dla NCBiR

 
​Dr Dorota Konopka przeprowadziła analizę ekspercką nt.: „Wpływ procesów globalizacyjnych na zamykanie luki cywilizacyjnej i postępu technicznego w sferze samorządu terytorialnego i obywatelskiego w Polsce” w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych NCBiR  „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” w obszarze problemowym: „Mechanizmy zarządzania na różnych poziomach życia społeczno-gospodarczego”.Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności na temat programu strategicznego: więcej

Założenia do programu strategicznego: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”
 

 Udział w konferencjach i seminariach naukowych

 
D. Konopka, Znaczenie zaufania i kooperacji w wymiarach lokalnych widziane z perspektywy 25 lat samorządności w Polsce, Konferencja Naukowa „25 lat Samorządu Terytorialnego w Polsce”, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 5-6 marca 2015

więcej nt. udziału w konferencjach i seminariach naukowych
 

 
 
 
 

 Kontakt

 
e-mail: dkonop@sgh.waw.pl
 

 Zainteresowania naukowe

 

  1. Studia kulturowe (procesy glokalizacji wartości we współczesnych organizacjach publicznych, zarządzanie przez wartości w organizacji, kultura organizacji)
  2. Kształtowanie polityk publicznych
  3. Zarządzanie zaufaniem w organizacji;
  4. Społeczeństwo obywatelskie (aktywność i partycypacja społeczna, dialog obywatelski, samorządność)
  5. Psychologia społeczna (komunikacja społeczna i interpersonalna, postawy, opinie, stereotypy).
 

 Stowarzyszenia i Organizacje

 
1. Członek Rady Programowej FCIS - Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa.

2. Członek SEAP - Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej
 

 WYKŁADY W RAMACH STYPENDIUM ERASMUS

 
24-30.03.2014, Mykolas Romeris University, Lithuania

17-21.06.2013, Mykolas Romeris University, Lithuania

26.04-1.05.2012, Ege Universityy, Izmir, Turkey

2-6.05.2011, 7th Erasmus Week at Politechnic Institute of Braganca, Portugal