Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr izabela książkiewicz

 
W 1997 ukończyła  studia magisterskie na kierunku Socjologia na Wydziale Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego ( 03.07 1997  - obrona pracy magisterskiej pt. „Aspiracje życiowe młodzieży w warunkach bezrobocia na rynku pracy”,  promotor dr hab. Wiesława Kozek.

W okresie 1.10.1997 – 30.03.2006 była zatrudniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Socjologii na stanowisku asystenta.

W 2005 r. obroniła pracę doktorską pt. „Regulacje otwartego i chronionego rynku pracy w Polsce i UE. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce” w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (promotor pracy prof. L. Gilejko).

Od 1.04.2006 jest zatrudniona  na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Ekonomicznej w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (dawniej: Katedra Socjologii Ekonomicznej).

 
 
 

 

 

 Publikacje

 
Znalezione obrazy dla zapytania Izabela KsiążkiewiczIzabela Książkiewicz, Magdalena Lejzerowicz, Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe,  GASKOR, Wrocław 2012.
 
„Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe” to opracowanie, którego przedmiotem jest uczestnictwo osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej oraz efektywność systemu wsparcia i zabezpieczenia tej grupy. Publikacja ma na celu uświadomienie odpowiednim instytucjom konieczności interdyscyplinarnego podejścia do problemów niepełnosprawności i przełamywania barier wynikających ze stereotypów.W książce zwrócono szczególną uwagę na wyjątkowość, odmienność i różnorodność niepełnosprawności. Poszczególne rozdziały zostały zobrazowane studiami przypadku (case). Niektóre z nich opracowano przy aktywnym współudziale praktyków.
 
W publikacji można znaleźć omówienie m.in.:
  • społeczno-ekonomicznych kontekstów niepełnosprawności,
  • teoretycznych podstaw podmiotowego i przedmiotowego traktowania osoby niepełnosprawnej,
  • instytucjonalnych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce,
  • organizacji pozarządowych w procesie integracji i budowania społeczeństwa bez barier,
  • profilu osoby niepełnosprawnej,
  • dobrych praktyk pracy z osobą niepełnosprawną.

 
 
 

 udział w konferencjach i seminariach naukowych

 
 

 projekty badawcze

 
 
 

 kontakt

 
e-mail: izabela.książkiewicz@sgh.waw.pl
 

 oferta dydaktyczna

 
​Studia licencjackie

[130380-0275] Lokalne rynki pracy
[110570-0275] Socjologia

196121  seminarium licencjackie

Studia magisterskie

[220390-0275]
Polityka społeczna samorządu terytorialnego

[233750-0275]  Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej

296121  seminarium magisterskie
 

 Zainteresowania naukowe

 
  • ​rewitalizacja i restrukturyzacja lokalnych regionalnych zasobów ludzkich i przestrzeni poprzemysłowych,
  • metodologia i metodyka pracy środowiskowej,
  • społeczne i ekonomiczne skutki procesów restrukturyzacji.
 

 członkowstwo w organizacjach społecznych

 
ZNP (Związek Nauczycielstwa Polskiego)