Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Katarzyna Negacz - publikacje
KES - Katedra Socjologii Ekonomicznej - Skład osobowy
 

 Wykaz publikacji

 
Książki i rozdziały w książkach:

 1. M. Wojtysiak-Kotlarski, E. Szczech-Pietkiewicz, K. Negacz, Selected Aspects Regarding Development of Urban Entrepreneurship, w: A. Szelagowska, M. Bryx (eds.), Eco-innovations in cities, CeDeWu.pl, Warsaw 2015, ss.139-170.
 2. K. Negacz, Marine Maze: Meanders of the EU’s Common Fisheries Policy in the View of Cohesion Policy, w: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg)”, ed. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak, PECSA, Warsaw, 2015, s. 393-401.
 3. K. Negacz, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i ochrona środowiska naturalnego [Polish membership in the European Union and environmental protection], w: E. Latoszek et al. (eds.),10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy, PECSA, Warszawa 2014, ss. 79-89.
 4. K. Negacz (red.), Young researchers on energy and environmental economics, Warsaw School of Economics Press, Warszawa 2014, numer ISBN: 1. 978-83-7378-895-4.
 5. K. Negacz, Hiszpańska polityka publiczna wobec autonomii kraju Basków, w: Polityka publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej, (red.) J. Osiński, K. Negacz, K. Obłąkowska-Kubiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, numer ISBN: 978-83-7378-940-1.
 6. K. Negacz, Struktura procesów badawczych w naukach ekonomicznych, w: Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna, (red.) K. Kuciński,Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, numer ISBN: 9788326433092.
 7. K. Negacz, Wpływ rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na ochronę środowiska w Republice Chińskiej, w: Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo. Gospodarka.Świat, (red.) J. Osiński, J. Popławska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, numer ISBN: 978-83-7378-924-1.
 8. K. Negacz, Społeczno-gospodarczy rozwój regionów autonomicznych na przykładzie Górskiego Karabachu, w: Polityka gospodarcza i społeczna – wybrane zagadnienia (red.)A. Przybyłka, AT Wydawnictwo Kraków, Kraków 2014, numer ISBN: 978-83-6391-026-6.
 9. K. Negacz, Zagrożenia klimatyczne jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw w wybranych sektorach gospodarki, w: Bankructwa przedsiębiorstw – wybrane aspektyekonomiczne i prawne, (red.) E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, numer ISBN: 978-83-7378-918-0.
 10. K. Negacz, A. Para, Ekomuzeum jako przedsiębiorstwo społeczne realizujące zadania rozwoju zrównoważonego, w: Zrównoważony Rozwój, Debiut Naukowy 2013, (red.) T.Jemczura, H. Kretek, Wyd. PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2014, numer ISBN: 978-83-60730-77-5.
 11. K. Negacz, A. Para, Innovativeness of Polish Tourism Companies, w: The Proceedings of the International Scientific Conference for PhD Students and Young ScientistsMERKÚR 2013, Publisher EKONÓM, Bratislava, 2013, numer ISBN: 978-80-225-3764-3.
 12. K. Negacz, A. Para, Innowacyjność turystyki w Azji Południowo-Wschodniej, w: Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania. Logistyka. Marketing. Kapitał Ludzki,(red.) K. Łukasik, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, numer ISBN: 978-83-63500-71-9.
 13. K. Negacz, Study on the Risk in International Companies in Aspect of Climate Change, w: Companies on Climate Change, (red.) M. Cygler, C. Colard-Fabregoule, OficynaWydawnicza SGH, 2011, numer ISBN: 9788373786738;
 14. K. Negacz, Wpływ kultury muzułmańskiej na rozwój społeczno-gospodarczy Brunei, w: Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, (red.) K. Górak-Sosnowska, U. Markowska-Manista, 2011, numer ISBN: 9788362828302.

Czasopisma:

 1. K. Negacz, A. Para (2014), CO2 offsetting companies as consumer responsibility innovation, Economic and Environmental Studies, Opole, Vol. 14, No. 4, December, (32/2014),  ss. 413- 425.
 2. K. Negacz, A. Para, The ecomuseum as a sustainable product and an accelerator of regional development. The case of the Subcarpathian Province, „Economic andEnvironmental Studies” Vol. 14, No. 1, Opole 2014, numer ISBN, ISSN: 2081-8319.
 3. K. Negacz, Przyczyny i wybrane przykłady wdrozenia CSR w polskim sektorze energetycznym, „Studencki Przeglad Ekonomiczno-Społeczny”, wrzesień 2013, nr 14 (2013), ss.7-19.
 4. K. Negacz, Measuring Sustainable Competitiveness of Autonomous Regions, “Economic and Environmental Studies”, Vol. 12, No. 2 (22/2012), 2012, numer ISSN: 2081-8319.

Inne:

 1. H.C. Curtius, K. Negacz, Simulating Climate Change, “CEMS Magazine”, Spring 2014, s. 16-17.
 2. K. Negacz, seria artykułów we współautorstwie, Z biura Samorządu Doktorantów, "Gazeta SGH" od maja 2013 do kwietnia 2015.
 3. K. Negacz, Odpowiedzialne inwestycje w Maastricht, „Gazeta SGH”, artykuł w czasopiśmie, autorstwo: jedyny autor, język polski, maj 2013, nr 5/13 (293).
 4. K. Negacz, The Making of South Pole Carbon: How to Become a Social Entrepreneur?, Huffington Post: Social entrepreneurship section, http://www.huffingtonpost.com/student-reporter/the-making-of-south-poleb3161099.html, 26.04.2013.