Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Władze : Władze – Zakład Socjologii Ekonomicznej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Socjologii Ekonomicznej - Władze
 

 Prof. dr hab. Juliusz Gardawski

 
785144.jpgProf. zw. dr hab. Juliusz Gardawski został kierownikiem Zakładu Socjologii Ekonomicznej w 2013 r. Jednocześnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej.
więcej informacji
 

 Wybrane publikacje z ostatnich lat

 

rzemieslnicy-i-biznesmeni-wlasciciele-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-prywatnych.1931999.2.jpgJ. Gardawski (red.), Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

"Monografia jest wielostronną charakterystyką środowiska polskich właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw po dwóch dekadach powrotu rynku i demokracji. Praca omawia wyniki reprezentatywnych dla sektora MŚP badań empirycznych, prowadzonych w ramach Katedry Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, finansowanych przez Konfederację Lewiatan. W finansowaniu badań ma także udział Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH. Badania kwestionariuszowe były przeprowadzone w okresie od września 2010 do maja 2011, a towarzyszące im badania jakościowe trwały do połowy 2012 roku. CBOS dołożył starań, aby osiągnąć reprezentatywność tych badań - wyjątkowo trudnych z punktu widzenia realizacji. Przedstawiony w monografii wizerunek przedsiębiorców odbiega od stereotypu zadowolonych z siebie beneficjentów transformacji. Zwraca uwagę ich mocne przywiązanie do demokracji, pracowitość, stosunkowo wysoka innowacyjność, wyższy niż oczekiwano poziom kapitału społecznego. Uchwycono specyficzne różnice, dzielące przedsiębiorców o mentalności biznesmenów od przedsiębiorców o mentalności rzemieślników, wśród których wydzielono "spełnionych", "paternalistów", "zaradnych" i "sfrustrowanych"."
 
Juliusz Gardawski


więcej publikacji

 

 Wywiady

 
 
 

 Kierowanie badaniami empirycznymi w ciągu ostatnich lat

 
2003 „Pracownicy najemni”. Ogólnopolskie badania na próbie reprezentacyjnej. Badania przeprowadzone na zlecenia Ministerstwa Finansów.


2005 „Polacy pracujący I”. Ogólnopolskie badania na próbie reprezentacyjnej, realizacja ZBN PTS, finansowane ze środków Trójstronnej Komisji przekazanych przez Konfederację Lewiatan.

2007 „Polacy pracujący II”. Ogólnopolskie badania na próbie reprezentacyjnej, realizacja CBOS, finansowane ze środków Trójstronnej Komisji przekazanych przez Konfederację Lewiatan.

2009 „Dialog społeczny”, badania składały się z trzech poziomów: przedsiębiorstw, Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego i Trójstronnej Komisji. Badania na próbach reprezentacyjnych, finansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 

2010-2011  „Polscy przedsiębiorcy prywatni”. Ogólnopolskie badania na próbie reprezentacyjnej, realizacja CBOS, finansowane ze środków Trójstronnej Komisji przekazanych przez Konfederację Lewiatan.

2013 „Układy zbiorowe pracy”, Badania zlecone przez Komisję Krajową „Solidarności” (grant norweski) na próbie 80 przedsiębiorstw.

2014 Aktualnie prowadzone badania „Przestrzeganie prawa pracy”, na zlecenie Prezydium OPZZ (próba 100 przedsiębiorstw, realizacja IFiS PAN)
 
 

 Kontakt

 
e-mail: gardawski@yahoo.com
 

 Członkostwo w organizacjach zawodowych

 

PTS (Polskie Towarzystwo Socjologiczne)

SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics)

ESA (European Sociological Association) (z przerwami)

LERA (Labor and Employment Relations Association) (z przerwami)
 

 Członkowstwo w organizacjach społecznych

 
ZNP (Związek Nauczycielstwa Polskiego)