Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Publikacje_Matuszczak
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego - Skład osobowy
 

 WYBRANE PUBLIKACJE

 
2017

Chmielecka E., Kraśniewski A., Matuszczak K., Studenci a programy 5. Poziomu, [w:] Chmielecka E., Kraśniewska N. (red.), Poziom 5 Polskich Ram Kwalifikacji – brakujące ogniwo? Podsumowanie,  Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, ISBN 978-83-7814-631-5 .

2015

Chmielecka E., Matuszczak K. (red.),  Poziom 5 Polskich Ram Kwalifikacji – brakujące ogniwo? Przykłady programów kształcenia. Tom 2, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, ISBN 978-83-7814-485-4 .

Matuszczak K., Fila J., Rybińska A., Wasilewska O., Zielonka P., Raport z ewaluacji bieżącej projektów konkursowych Działania 3.5 POKL. Uwarunkowania i efekty wspomagania pracy szkół i przedszkoli. Raport tematyczny z badania IBE na zlecenie MEN, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

2014

Matuszczak K., Wasilewska O. , Wyniki egzaminów zewnętrznych w pracy szkoły, s. 221-260;  [w:]  red. Dolata R., Sitek M., Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Raport o stanie edukacji 2014, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, ISBN- 978-83-65115-55-3 .

Matuszczak K., Zielonka P., Babiak I., Raport z ewaluacji projektu EWD. Raport tematyczny z badania IBE, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

2013

Kędracka E., Matuszczak K., Stożek E., Rappe A., Badanie na temat wykorzystania edukacyjnej wartości dodanej (EWD) przez szkoły ponadgimnazjalne. Raport tematyczny z badania IBE, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Matuszczak K., Stożek E., W poszukiwaniu przykładów dobrej praktyki. Wyniki badań jakościowych w gimnazjach, s. 239-244; [w]: Niemierko B., Szmigel M.K. (red.), Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych. Materiały XIX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno 26-28.09.2013, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.

2008

Matuszczak K., Skrobol M., Analiza      problemów      związanych      z      realizacją projektów  infrastrukturalnych   realizowanych   w   ramach   ZPORR   i  Funduszu  Spójności   wynikających   ze   zmieniającej   się sytuacji   na   rynku budowlanym, Raport z badania ewaluacyjnego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Matuszczak K., Skrobol M., Starzewska-Sikorska A., Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska, Raport z badania ewaluacyjnego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

2007

Falkowski K., Gorgoń J., Krupanek J., Łukasik W., Mackiewicz M, Matuszczak K., Ratajczak J., Starzewska-Sokorska A., Zondag M.J., Ewaluacja ex-ante oraz prognoza  oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 -2013. Raport z badania ewaluacyjnego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 
 
 
 

 Katarzyna Matuszczak​