Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Ogólnopolska konferencja naukowa „Polityka publiczna a kapitał ludzki”

 

In memoriam prof. Janiny Jóźwiak

 

Zapraszamy do uczestnictwa w trzeciej edycji cyklicznej konferencji naukowej pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, która w roku akademickim 2016/17 i następnych będzie prowadzona przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich. Konferencja odbędzie się w dniu 27 października br. i poświęcona będzie związkom pomiędzy polityką publiczną a kapitałem ludzkim w kontekście polityki dotyczącej szkolnictwa wyższego (patrz program w załączeniu).

U podstaw decyzji o organizacji konferencji legło nasze przekonanie, że na uczelniach zanika instytucja seminariów badawczych stwarzających okazję do wymiany poglądów i prezentacji najnowszych dokonań naukowych, a także integracji młodych i starszych członków wspólnoty akademickiej. W szczególności ułomnie zaspokajane są potrzeby młodszych pracowników nauki przygotowujących rozprawy doktorskie i habilitacje. Dlatego zorganizowaliśmy cykliczną, ogólnopolską konferencję o roboczym, nieodświętnym charakterze, poświęconą zagadnieniom, na których koncentrują się zainteresowania Instytutu Gospodarstwa Społecznego, tzn. na polityce publicznej i jej roli w kształtowaniu kapitału ludzkiego. Zaproszenia do udziału w konferencji kierujemy do wybitnych uczonych, powierzając im referaty w sesji pierwszej konferencji oraz do młodych adeptów nauki, doktorantów proponując im prezentacje własnych dokonań i poddanie ich pod dyskusję w sesji drugiej.

Radzie Programowej Konferencji przewodniczy prof. Jerzy Woźnicki (FRP). W jej skład ponadto wchodzą: prof. prof. Włodzimierz Anioł (UW), Piotr Błędowski (SGH), Ewa Chmielecka (SGH), Juliusz Gardawski (SGH), Marta Juchnowicz (SGH), Irena E. Kotowska (SGH), Wojciech Morawski (SGH), Maria Mendel (UGd), Jerzy Oniszczuk (SGH), Joachim Osiński (SGH), Barbara Szatur-Jaworska (UW). Młodszych pracowników nauki reprezentują Horacy Dębowski (SGH) i Katarzyna Matuszczak (IBE, SGH), która zarazem pełni funkcję sekretarza konferencji.

Konferencja in memoriam prof. Janiny Jóźwiak ma na celu przypomnienie sylwetki tej wybitnej Uczonej. Naszą inicjatywę podejmujemy w ramach obchodów jubileuszowych 100-lecia Instytutu Gospodarstwa Społecznego i 50-lecia Wydziału/Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.

Z wyrazami szacunku, 

dr hab. Ewa Chmielecka,Kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej IGS, KES, SGH                              

prof. dr hab. Piotr Błędowski, Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego, KES, SGH  ​