Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : konferencja_PolitykaPubliczna
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego - Konferencje i seminaria
 

 Ogólnopolska konferencja naukowa „Polityka publiczna a kapitał ludzki”

 

In memoriam prof. Janiny Jóźwiak

Zapraszamy do uczestnictwa w szóstej edycji cyklicznej konferencji naukowej pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, która w roku akademickim 2017/18 i następnych jest prowadzona przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich. Konferencja odbędzie się w dniu 15 czerwca br. Jej tematem wiodącym będzie „Polityka demograficzna i rozwój kapitału ludzkiego w Polsce”. Opiekunem merytorycznym tej edycji konferencji jest prof. dr hab. Irena E. Kotowska i dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak (Instytut Statystyki i Demografii  SGH).

U podstaw decyzji o organizacji konferencji legło nasze przekonanie, że na uczelniach zanika instytucja seminariów badawczych stwarzających okazję do wymiany poglądów i prezentacji najnowszych dokonań naukowych, a także integracji młodych i starszych członków wspólnoty akademickiej. W szczególności ułomnie zaspokajane są potrzeby młodszych pracowników nauki przygotowujących rozprawy doktorskie i habilitacje. Dlatego zorganizowaliśmy cykliczną, ogólnopolską konferencję o roboczym, nieodświętnym charakterze, poświęconą zagadnieniom, na których koncentrują się zainteresowania Instytutu Gospodarstwa Społecznego, tzn. na polityce publicznej i jej roli w kształtowaniu kapitału ludzkiego. Zaproszenia do udziału w konferencji kierujemy do wybitnych uczonych, powierzając im referaty w sesji pierwszej konferencji oraz do młodych adeptów nauki – doktorantów i doktorów, proponując im prezentacje własnych dokonań i poddanie ich pod dyskusję w sesji drugiej.

Konferencja in memoriam prof. Janiny Jóźwiak ma na celu przypomnienie sylwetki tej wybitnej Uczonej. Naszą inicjatywę podejmujemy w ramach obchodów jubileuszowych 100-lecia Instytutu Gospodarstwa Społecznego i 50-lecia Wydziału/Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.