Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : konferencja_PolitykaPubliczna_Program
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego - Konferencje i seminaria
 

 

 

Program VI ogólnopolskiej konferencji naukowej

pn. Polityka demograficzna i rozwój kapitału ludzkiego w Polsce

organizowanej w ramach cyklicznej konferencji

Polityka publiczna a kapitał ludzki

In memoriam prof. Janiny Jóźwiak,

 

która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 r.

(sala 152, budynek Główny SGH), Warszawa, al. Niepodległości 162

10:30 – 11.00

Rejestracja

11.00 – 11.15

Sesja powitalna

Otwarcie konferencji, powitanie uczestników

11.15 – 11:30

Aktualności

11.30 – 12.15

Sesja 1. Referat wprowadzający „Zmiany demograficzne w Polsce: jakościowe i ilościowe wyzwania dla kształtowania kapitału ludzkiego?”  prof. dr hab. Irena E. Kotowska, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak (SGH)

·        Dyskusja

12.15 – 14.00

Debata panelowa: „Bilans kapitału ludzkiego i jego zmiany w przyszłości”

Moderator:

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak (SGH)

Paneliści: 

-      prof. dr hab. Jarosław Górniak (Uniwersytet Jagielloński)

-      dr hab. Paweł Kaczmarczyk (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

14:00 – 14:15

Przerwa kawowa

14:15 – 15:30

Sesja 2. Komunikaty młodych pracowników nauki: o pomiarze kompetencji 

-      mgr Grzegorz Humenny i dr Paweł Grygiel: Źródła danych o umiejętnościach Polaków – istniejące i potencjalne

-      mgr Paulina Skórska i mgr Marek Muszyński: Pomiar umiejętności matematycznych - eksperymentalne zastosowanie metody wyznaczania standardów i poziomów wykonania (tzw. standard setting)

-      mgr Marek Muszyński: Efekty respondenckie (response biases) w metodach samoopisowych- problem z punktu widzenia metodologii nauk społecznych

-      mgr Marta Palczyńska: Cechy osobowości i umiejętności poznawcze a zarobki – wnioski z badania postPIAAC


Zamknięcie obrad