Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Zakład Polityki Edukacyjnej i Naukowej :
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego - Zakład Polityki Edukacyjnej i Naukowej

ZPEiN zdobył dofinansowanie na dwa projekty z ERASMUS+

2017-12-28 kategoria: informacja 

​Zespół pracujący pod kierunkiem prof. Ewy Chmieleckiej uzyskał finansowanie dla projektu pn. DASCHE Development, assessment and validation of social competences in higher education w ramach programu Erasmus+ akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. 

Partnerami SGH w tym projekcie są: Uniwersytet w Bremie (Niemcy), Academic Information Centre (Łotwa), Centre for Higher Education Studies (Czechy), Uniwersytet w Durham (Wielka Brytania), Uniwersytet w Twente (Holandia). 

Z kolei zespół pracujący pod kierunkiem mgr. Horacego Dębowskiego uzyskał finansowanie dla projektu pn. TRACK-VET Developing, assessing and vlidating transversal key competences in the formal initial and continuing VET w ramach programu Erasmus+ akcja 2 Partnerstwa Strategiczne w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Partnerami SGH w tym projekcie są: The Austrian Institute for Research on Vocational Training öibf (Austria), Research Foundation FAFO (Norwegia), French Centre for Research on Education, Training and Employment Céreq (Francja), National Institute for Certified Educational Measurements NÚCEM (Słowacja), Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).

SGH jest liderem obydwu projektów, które będą prowadzone w Zakładzie Polityki Edukacyjnej i Naukowej Instytutu Gospodarstwa Społecznego i skupiają się na problematyce kształtowania, weryfikowania i walidowania kompetencji społecznych w szkolnictwie wyższym (DASCHE) oraz kluczowych kompetencji tranzytywnych w kształceniu i szkoleniu zawodowym (TRACK-VET). 

W ramach obydwu projektów przeprowadzone będą m.in. analizy rozwiązań w wybranych krajach europejskich, a następnie opracowane modele formułowania i weryfikowania tych kompetencji w ramach programów kształcenia wraz zestawami dobrych praktyk służących jako inspiracja lub wskazówki zarówno na poziomie instytucji edukacyjnych, jak i dla decydentów na poziomach krajów i UE. 

W skład obu zespołów projektowych wchodzą: dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH (KES), dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH (KNoP), dr Jacek Lewicki (ORSE), mgr Horacy Dębowski (KES) mgr Wojciech Stęchły (Instytut Badań Edukacyjnych IBE), mgr Katarzyna Matuszczak (IBE, KES).

Więcej informacji będzie można wkrótce znaleźć na stronach internetowych obydwu projektów.

Archiwum