Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : dr Małgorzata Grącik-Zajaczkowski
KES - Instytut Statystyki i Demografii - Zakład Globalizacji i Regionalizacji - Skład osobowy
 

 dr małgorzata grącik-zajaczkowski

 
Informacje o konsultacjach na stronie Instytutu Studiów Międzynarodowych: 
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/ISM/konsultacje/Strony/default.aspx​​​


Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Wykształcenie: 
Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie ukończone w 2000 r.) i Studium Bezpieczeństwa Narodowego (Uniwersytet Warszawski, 2001)
asystent w SGH od 2001 r.,
doktorat w 2008 r.,
przygotowuje habilitację.
 
W Zakładzie Bezpieczeństwa Międzynarodowego (dawniej Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego KES) SGH pracuje od 15.09. 2001 r.  W latach 2001-2008 zatrudniona na stanowisku asystenta. W 2000 r. odbyła praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Departamencie Ameryki Północnej. W 2002 r. wzięła udział w kursie z zakresu problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego organizowanym przez Międzynarodową Szkołę Badań nad Konfliktem i Rozbrojeniem (ISODARCO), Trento, Włochy. W 2002 r. uzyskała stypendium na prowadzenie badań własnych na Uniwersytecie we Florencji. W 2003 r. stypendystka programu Marie Curie Fellowship w Aalborg, Aalborg University, Dania. W 2005 i 2006 r. odbyła kilkutygodniowy pobyt w Genewie (WTO, Uniwersytet w Genewie), gdzie przygotowywała pracę doktorską. W latach 2002-2004 oraz 2006-2008 brała udział w międzynarodowym projektach badawczych w ramach V i VI programu ramowego UE. Regularnie bierze udział w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Uczestniczka grantów finansowanych przez MSZ (Promocja wiedzy o Polsce, Program Polskiej Pomocy Zagranicznej). Od 2010 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.
 
Zainteresowania naukowe: 
Bezpieczeństwo Międzynarodowe;
Bezpieczeństwo Europejskie;
Stosunki Transatlantyckie UE-USA.
 

 projekty badawcze krajowe

 
 • Tytuł: „Europejska Polityka Sąsiedztwa: koncepcja wielopoziomowego zarządzania, procesy reform oraz perspektywa pogłębionej współpracy w regionie”, projekt NCN „OPUS 5”, realizacja: 2013-2015, kierownik projektu prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska;
 •  Tytuł: „Kryzys 2008+ Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność”, projekt MNiSW – NCN; nr NN 112 324 538; Czas trwania: 16.02.2010 – 16.11.2012, kierownik projektu prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska;   
 • Tytuł: Transformacja systemowa w Polsce, projekt MNiSW realizowany w okresie 10.05.2007-09.05.2009, nr projektu: N112 041 32/2865, kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska;
 • Tytuł: Kulturowe determinanty rozwoju w Azji i Afryce, Projekt badawczy współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w ramach Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej, realizacja 2009.
 

 projekty badawcze międzynarodowe

 
 • Tytuł projektu: „Ekonomia polityczna zarządzania w Partnerstwie Euro-Śródziemnomorskim GO-EUROMED”. („The Political Economy of Governance in the Euro-Mediterranean Partnership”. Projekt badawczy realizowany w ramach VI Programu Ramowego UE. Okres realizacji 2006-2008;
 • Tytuł: „Polityka międzynarodowa a Europejska Współpraca na rzecz Rozwoju w świetlerozszerzeniaUE”  EUROMODEL. (“International Politics and European Development Cooperation, in the EU enlargement framework”). Międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu UE „Leonardo da Vinci” pt. Okres realizacji 2005-2006.
 • Tytuł: „Rozszerzenie strefy euro na wschód” EZONEPLUS. (“The Eastward Enlargement of the Eurozone”). Projekt badawczy realizowany w ramach V Programu Ramowego UE. Okres realizacji: 2002-2004.
 

 tematyka badań własnych

 
 • Międzynarodowy system handlowy (WTO),
 • Alternatywne modele handlu: Fair trade,
 • Międzynarodowa pomoc rozwojowa,
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne.
 
 

 oferta dydaktyczna

 
 • 238290-0182 Fair Trade a rozwój krajów Południa 
 • 238291-0182  Fair Trade and Development of Global South
 • 137111-0182  The European Union and the United States in the WTO
 • 220661-0182  Theories of International Relations
 • 137110-0182  Unia Europejska i Stany Zjednoczone w WTO
 • 132060-0182  Bezpieczeństwo i współpraca w Europie
 • 238300-0182  Bezpieczeństwo międzynarodowe po 1989 
 • 220660-0182  Teorie stosunków międzynarodowych
 

 problematyka proponowanych prac dyplomowych

 
 • Współczesne stosunki międzynarodowe: instytucje, aktorzy, współpraca, rywalizacja, kryzysy;
 • Polityka rozwojowa;
 • Fair trade (Sprawiedliwy handel);
 • Światowa Organizacja Handlu;
 • Stosunki transatlantyckie (UE, USA, Kanada);
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe.
 
 

 menu

 
 

 kontakt

 
mgraci(at)sgh.waw.pl


 
 

 publikacje

 

2015

 • Kwestie społeczne w negocjacjach nad utworzeniem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 2, (tom 51) 2015, Uniwersytet Warszawski – Instytut Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2015, s. 231-254;
 • Mechanizm arbitrażowy w umowie handlowej UE-USA, w: TTIP: w stronę Pax Transatlantica", „Raport specjalny miesięcznika finansowego Bank”, red. naukowa M. Dunin-Wąsowicz, czerwiec 2015;
 • Fair trade jako alternatywny model rozwoju dla krajów Południa?, w: Wyzwania i problemy współczesnych stosunków międzynarodowych bezpieczeństwo, dyplomacja, gospodarka, historia i polityka, red. Radosław Bania, Krzysztof  Zdulski, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych Odział Łódzki, Łódź 2015, s. 252-269;
 • Etyczne aspekty światowego systemu handlowego na przykładzie koncepcji Fair trade, „Etyka w życiu gospodarczym”, tom 18, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 7-20;

2014

 • Spory handlowe Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w ramach WTO, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 2, (XI), Kraków 2014, s. 59-76;
 • Fair trade w Australii i Nowej Zelandii, w: Australia i Nowa Zelandia – polityka dobrobytu, red. K. A. Kłosiński, P. Rubaj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 115-134;
 • Polska polityka pomocy rozwojowej jako przykład polityki publicznej, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. naukowa J. Osiński, OW Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 409-425;
 • Sekwencyjność rozwoju stosunków GATT/WTO z krajami rozwijającymi się, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” nr 4 (20)/2014, OW Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 33-57;

2013

 • Kryzys w Europie a runda rozwojowa WTO z Doha, w: Kryzys, niepewnosć i niestabilność we współczesnej Europie, red. naukowa J. Osiński, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 501-516;
 • Przejawy kryzysu gospodarczego w handlu światowym, w: Kryzys gospodarczy 2008+ Test dla stodowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczności, red. naukowa K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 185-206;
 • Ameryka Łacińska w WTO, w: Ameryka Łacińska. W poszukiwaniu konsensusu, red. K. A. Kłosiński, M. Czarnacki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 109-123;
 • Instytucjonalizacja zewnętrzna Unii Europejskiej na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej, „Kwartalinik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace”, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 131-163;

2012

 • Kraje rozwijające się a perspektywa zakończenia rundy WTO z Doha „Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 81/2012;
 • Fair trade jako narzędzie pomocy dla producentów z krajów rozwijających się. Prawda czy mit? w: Harnessing globalization czyli ujarzmianie globalizacji. Globalizacja jako motor na rzecz rozwoju, red. Naukowa K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 93-117.   
 • Państwa afrykańskie w WTO, w: Afryka - o godność życia, red. nauk. Kazimierz A. Kłosiński, wydawnictwo kul, Lublin 2012, s. 241-259.
 • Kraje rozwijające się w ramach rundy WTO z Doha, w: „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 267, pt. Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu” Tom 1, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 230-240;
 • Interesy państw afrykańskich w negocjacjach WTO, w: „Ekonomia. Economics”, nr 4 (21), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2012, s. 88-107;

2011

 • Suwerenność w warunkach globalizacji, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Wydawnictwo Ius at Tax, Warszawa 2011, s. 234-248;
 • Przepływ osób fizycznych w ramach WTO, w: Współczesne problemy demograficzne: rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, red. naukowa J. Osiński, Warszawa 2011, s. 401-414;

2010

 • Unia Europejska i Stany Zjednoczone w Światowej Organizacji Handlu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, ss. 283.;
 • Fair Trade-WTO-Indie, w: Fair Trade w globalizującej się gospodarce, red. K. Żukrowska, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010, s. 137-157;
 • Wspólnoty Europejskie i ich rola w transformacji, s. 591-604;
  Kierunki liberalizacji zewnętrznych stosunków a transformacja, s. 741-758, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010;

2009

 • Euro-Mediterranean Partnership, red. K. Żukrowska, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009, s. 15-42. 93-118, 211-243;
 • Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych w XXI wieku, w: Stany Zjednoczone obrona hegemonii w XXI wieku, red. K. A. Kłosiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 201-217;
 • W stronę rozwoju, (współautorstwo: K. Górak-Sosnowska, A. Kobyłka, U. Markowska-Manista, A. Rybaczyk), Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2009, s. 180. (ok. 30 s.)
 • Sprawiedliwy handel – fair trade – w gospodarce światowej, w: Wolność i odpowiedzialność – wymiar ekonomicznym społeczny, polityczny, Szkoła Główna Hanlodwa, Warszawa 2009, s. 263-272;

2008

 • Unia Europejska i Stany Zjednoczone w mechanizmie rozstrzygania sporów WTO, w: „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH”, Zeszyt Naukowy 15, Warszawa 2008, s. 233-286;
 • Różnice systemowe między rynkiem Unii Europejskiej a rynkiem Stanów Zjednoczonych jako czynnik stymulujący wzajemne reformy przy wykorzystaniu płaszczyzny Światowej Organizacji Handlu, w: Zróżnicowanie rozwojowe jako impuls pro wzrostowy w gospodarce światowej, red. K. Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 104-159;
 • Problem suwerenności w warunkach globalizacji, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 661-674;
 • Indie w WTO, w: Chiny – Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, red. K. Kłosiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 285-299;

2007

 • Światowa Organizacja jako przykład otwartej koordynacji międzynarodowego systemu handlowego, w: Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, red. K. Żukrowska,    Warszawa: SGH,  2007, s. 19-40;
 • Polityka handlowa UE i USA ich wpływ na kraje trzecie. Instytucjonalizacja i praktyka, w: Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej, red. K. Żukrowska,  Warszawa: SGH,  2007, s. 51-71;

2006

 • Analiza polityki globalnej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Płaszczyzny, kierunki i metody działania, w: Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji, red. K. Żukrowska, Warszawa: SGH, 2006, s. 15-54;
 • Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Teoria i Praktyka, red. K. Żukrowską, M. Grącik, Warszawa: SGH,  2006, s. 360;
 • Mechanizm rozstrzygania sporów WTO jako instytucjonalna forma rozwiązywania konfliktów handlowych, w: Rola instytucjonalizacji w kształtowaniu stosunków handlowych, red. K. Żukrowska, Warszawa: SGH,  2006, s. 91-120;
 • Polityka handlowa UE i USA i ich wpływ na kraje trzecie. Instytucjonalizacja i praktyka, w: Europa i Stany Zjednoczone – nowe partnerstwo, red. P. Gas, Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2006, s. 93-116.