Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 ANNA ROMISZEWSKA

 
​​
 


Studiowała stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz w Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (CESLA). Magister kulturoznawstwa ze specjalnością Ameryka Łacińska. Ukończyła stacjonarne studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat ekonomiczno-społecznych skutków imigracji dla Hiszpanii na przełomie XX i XXI wieku. Uczestniczy w projektach badawczych i edukacyjnych (badania młodych naukowców, projekty Jean Monnet i NBP). W 2013 roku poprowadziła gościnnie wykłady na temat polityki zagranicznej ZSRR wobec Ameryki Łacińskiej na Universidade de Brasilia w Brazylii. Od 2013 roku wykonuje tłumaczenia (j. rosyjski) dla Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”. Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskich (PECSA).

Zainteresowania naukowe
 • Demograficzne, społeczne i ekonomiczne konsekwencje imigracji, zwłaszcza w Hiszpanii
 • Migracje międzynarodowe
 • Rozwój społeczno-gospodarczy Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, a w szczególności Brazylii
 • Ubóstwo, nierówności społeczne i wykluczenie społeczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej

Zainteresowania pozanaukowe
 • Historia życia codziennego, wystroju wnętrz i ubioru 
 • Historia i kultura Rosji, Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej (zwłaszcza Brazylii)
 • Sztuka filmowa
 • Nauka języków obcych

Wybrane publikacje

Rozdziały w książkach
 • Romiszewska A., The impact of immigration on the demographic situation in the European Union: the case of Spain, in: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), eds. A. Kłos, E. Latoszek, E. Osuch-Rak, M. Pachocka, M. Proczek, Polish European Community Studies Association – Elipsa, Warsaw 2015 (w przygotowaniu).
 • Romiszewska A., Wpływ imigrantów na wielkość i strukturę PKB Hiszpanii, [w:] J. Osiński, J.Radziszewska, Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo. Gospodarka. Świat, Warszawa 2014 [w druku].
 • Romiszewska A., Mobilność horyzontalna cudzoziemskiej siły roboczej na hiszpańskim rynku pracy, [w:] Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych 4, tom II, M. Kuczera (red.), Creative Science — Monografia 2013, CREATIVETIME, Kraków 2013, s. 21-33.
 • Romiszewska A., Imigracja a proces starzenia się społeczeństwa Hiszpanii, [w:] Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, J. Osiński, M. Pachocka (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 147-159.
 • Romiszewska A., Mobilność wertykalna imigrantów na hiszpańskim rynku pracy, [w:] Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych 3, tom III, M. Kuczera (red.), Creative Science — Monografia 2012, CREATIVETIME, Kraków 2012, s. 48-62.
 • Romiszewska A., Mobilność geograficzna imigrantów na hiszpańskim rynku pracy, [w:] Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Część IX — Nauki humanistyczne i społeczno-ekonomiczne, tom II, Materiały Konferencji Młodych Naukowców „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki. III Edycja”, M. Kuczera (red.), CREATIVETIME, Kraków 2012, s. 37-44.
 • Romiszewska A., Rola programu Bolsa Familia w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego w Brazylii, [w:] Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, SGH, Bramasole, Warszawa 2010, s. 302-309.

Artykuły w czasopismach naukowych
 • Romiszewska A., Influence of immigration on dynamics of economic growth and on condition and standing of public finance of Spain, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, nr 2(22)/2015
 • Romiszewska A., Pachocka M., „Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie” – sprawozdanie z konferencji Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” 2013, nr 4 (16), s. 199–208.
 • Romiszewska A., Ubóstwo i wykluczenie społeczne dzieci w Hiszpanii, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” nr 1(9)/2012, s. 285-306.