Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Prof. dr hab. Janusz Kaliński
KES - Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej - Skład osobowy
 

 Prof. dr hab. Janusz Kaliński

 

Zainteresowania zawodowe 

Najnowsza historia gospodarcza Polski.

Specjalizacja badawcza

Problemy polityki gospodarczej, przemian strukturalnych, planowania, handlu i transportu. 


Promotor prac doktorskich

Jana Basty (1990)
Grzegorza Zamojskiego (1990) 
Danuty Drabińskiej (1993) 
Mirosława Cienkowskiego (2009) 
Jolanty Janek (2012)


Profile w serwisach akademickich

academia.edu academia.edu


Publikacje:

Szkoła Główna Handlowa w WarszawiePełna bibliografia prac Profesora.​

Książki wydane po 2000 roku

​​ Janusz Kaliński, Czesław Noniewicz, Historia gospodarcza Polski XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.
ksiazki_48.jpg Janusz Kaliński, Economy in Communist Poland. The Road Astray, Warsaw: Institute of National Remembrance, 2014, 126 s.​

więcej informacji​
pobierz spis treści
kalinski_przygodzka_zalesko.png Janusz Kaliński, Renata Przygodzka, Marian Zalesko, Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Białystok: UwB, 2014, 319 s​.
ksiazki_48.jpg Janusz Kaliński, Zarys stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej, Białystok 2014, UwB, 151 s.
From the Great Depression to the Global Financial Crisis (1929-2009), red. Janusz Kaliński, Marian Zalesko, Białystok 2012, UwB, 302 s.
kalinski_2012_wybrane_zagadnienia.jpg Wybrane zagadnienia ekonomiczne Polski, Unii Europejskiej i świata, red. Janusz Kaliński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, 291 s.
kalinski_2012_gospodarka_w_prl.jpg Janusz Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa: IPN,  2012, 124 s​
kalinski_2011_stosunki_polski.jpg Stosunki gospodarcze Polski z państwami Europy Środkowej i Wschodniej po rozszerzeniu Unii Europejskiej, red. Janusz Kaliński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, 214 s.
J​anusz Kaliński, Autostrady W Polsce, Czyli Drogi Przez Mękę, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2011, 90 s.
Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, red. Janusz Kaliński, Warszawa 2010, WAiP, 247 s.​
kalinski_2009_historia_gospodarcza.jpg Janusz Kaliński, Historia gospodarcza Polski 1989-2004, Białystok 2009, UwB, 68 s.
Janusz Kaliński, Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004, SGH, Warszawa 2009, 145 s. 

pobierz z serwisu "Otwórz ksiązkę"
Od Wielkiego Kryzysu Gospodarczego do Wielkiego Kryzysu Finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, red. Janusz Kaliński, Marian Zalesko, Białystok 2009, UwB, 461 s. ​
kalinski_bibliografia_2008.jpg
Bibliografia publikacji pracowników Kolegium Ekonomiczno-Społecznego za lata 1998–2007, oprac. D. Drabińska, Janusz Kaliński, Warszawa 2008, 277 s.
Janusz Kaliński, Historia Gospodarcza XIX i XX wieku, PWE, Warszawa 2008, 432 s. ​ 

pobierz z serwisu "Otwórz ksiązkę"
Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. J. Kaliński, OW SGH, Warszawa 2006, 151 s. ​
J​anusz Kaliński (red.), Poczet doktorów honoris causa Szkoły Głównej Handlowej, red. J. Kaliński, OW SGH, Warszawa 2006, 231 s. ​
J​anusz Kaliński, Historia gospodarcza Polski Ludowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, 123 s.​
J​anusz Kaliński, Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2004, 426 s. ​
A​nna Jarosz, Janusz Kaliński, Andrzej Zawistowski, Bibliografia historii gospodarczej Polski w latach 1944-1989, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, 510 s. 

pobierz z serwisu "Otwórz książkę"
J​anusz Kaliński, Zbigniew Landau, Gospodarka Polski w XX wieku, wyd. 2 zmienione, PEW, Warszawa 2003, 410 s.​
basta_balinski_zamoyski.jpg Jan Basta, Janusz Kaliński, Grzegorz Zamoyski, Wstęp do historii gospodarczej XX wieku, Rzeszów: WSZ, 2002, s. 274
Janusz Kaliński, Zarys historii gospodarczej XIX i XX wieku, Efekt, Warszawa 2002, 336 s. ​​​
  
Inne publikacje wydane po 2013 roku:
 • Jen – od ery Meiji do ery Heisei, w: Systemy walutowe współczesnego świata, red. J. Łazor, W. Morawski, Warszawa: PTHG, 2018, s. 349-374. 
 • Polska autostrada A1 – 38 lat budowy, w: Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Liberadzkiemu oraz Katedrze Transportu SGH z okazji 50-lecia jej istnienia, Warszawa: OW SGH, 2018, s. 149-164. 
 • Rubel transferowy, w: Systemy walutowe współczesnego świata, red. J. Łazor, W. Morawski, Warszawa: PTHG, 2018, s. 195-216. 
 • Transformations of spatial structure of peasant farms in Poland after 1918, „The Quarterly of the Collegium of Socio-Economics: Studies and Works” 2018, no 3a, p. 121-144
 • Przekształcenia własnościowe, w: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 91-104 
 • Budynek A, w: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, opr. B. Trzcińska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 35
 • Budynek Biblioteki, w: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, opr. B. Trzcińska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 81
 • Gmach Główny, w: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, opr. B. Trzcińska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 121
 • Historia kampusu, w: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, opr. B. Trzcińska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 31
 • Komunalizacja i reprywatyzacja Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy w Warszawie, w: Problemy reprywatyzacji, red. A. Nojszewska-Jarosz, P. Legutko-Kobus, Warszawa: OW SGH, 2017 s. 161- 172
 • Przekształcenia własnościowe, w: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 91-104​
 • Zmiany strukturalne w transporcie lądowym po 1989 r., w: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 209-226
 • Fazy wzrostu gospodarki polskiej po 1918 roku, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2017, nr 1, s. 65-81.
 • Jak powstała autostrada A4? „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2017, z. 4, s. 833–855 
 • Lignite Basins in Poland after 1945, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2017, nr 2, s. 107-132
 • Blaski i cienie gospodarki Trzeciej Rzeczypospolitej, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 247-266.
 • Górnictwo węgla brunatnego w Polsce, w: Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny, red. T. Głowiński i M. Zawadka, Wrocław: Gajt, 2016, s. 65-80. 
 • Janusz Kaliński, w: Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami, red. G. Konat, T. Smuga, Warszawa: WN PWN,2016, s. 233-248. 
 • Następstwa „bitwy o handel” (1947-1948), w: „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”. Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), red. T. Osiński, Lublin: IPN, 2016, s. 199-211. 
 • Zagłębia węgla brunatnego w Polsce po 1945 r., w: Problemy energetyczne Polski. Część I: surowce, red. A. Jarosz-Nojszewska, W. Morawski, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 139-162. • Budynek A, w: Kampus Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Architektura światła, opr. B. Trzcińska, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 19 
 • Budynek Biblioteki, w: Kampus Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Architektura światła, opr. B. Trzcińska, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 65 
 • Denominacja złotego w 1995 r., „Mówią Wieki” 2015, nr 6, s. 77-80
 • Etatyzacja gospodarki w okresie rządów komunistycznych w Polsce, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2015, nr 4, s. 177-201. 
 • Gmach Główny, w: Kampus Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Architektura światła, opr. B. Trzcińska, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 105 
 • Historia kampusu, w: Kampus Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Architektura światła, opr. B. Trzcińska, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 15 
 • Kiedy zaczęło się odradzanie gospodarki rynkowej w Polsce? ”Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015, nr 1, s. 3-13. 
 • Wpływ zmiany granic politycznych na gospodarkę Polski powojenne, w: Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, red. T. Głowiński, Wrocław: Wyd. Gajt, 2015, s. 127-138.
 • Assistance or exploitation? Economic relations between Poland and the Soviet Union, w: White spots, black spots : difficult matters in Polish-Russian relations, 1918-2008, eds. A. D. Rotfeld & A. V. Torkunov, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2015, s. 509-520
 • Denominacja złotego w 1995 r., „Mówią Wieki” 2015, nr 6, s. 77-80 • Kiedy zaczęło się odradzanie gospodarki rynkowej w Polsce? ”Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015, nr 1, s. 3-13. 
 • Lubelskie Zagłębie Węglowe, w: Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, t. 1, red. Ł. Dwilewicz, W. Morawski, Warszawa: Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, 2015, s. 142-147. 
 • Piotrkowsko-Bełchatowski Okręg Przemysłowy, w: Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, t. 1, red. Ł. Dwilewicz, W. Morawski, Warszawa 2015, Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, s. 126-141. 
 • Jen – od ery Meiji do ery Heisei, „ Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2014, nr 2, s. 123-146. 
 • Bankowość austriacka na ziemiach polskich, w: Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji, red. J. Łazor, W. Morawski, Wrocław: Gajt, 2014, s. 269-284.
 • Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, [z R. Przygodzką i M. Zalesko, Białystok: UwB, 2014, 319 s.
 • Motoryzacja a infrastruktura drogowa w Polsce po 1918 r, w: Na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, R. Klementowski, Wrocław: Gajt, 2014, s. 137-154. 
 • The Transferable Rouble and ‘Socialist Integration’ – What Kind of Relationship? (z Ł. Dwilewiczem), w: Disintegration and Integration in East-Central Europe, 1919 – post-1989, eds. W. Loth, N. Paun, Cluj-Napoca:Veröffentlichungen der Historiker-Verbindungsgruppe bei der Europäischen Kommission, Band 16, Nomos, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2014,s. 169-185.
 • Autostrady na Euro 2012, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 1, s.139-166. 
 • Polska wobec pierwszego światowego kryzysu energetycznego, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 411-422.
 • Model gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w ujęciu „szkoły wakarowskiej”, w: W poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej, pod red. P. Jachowicza, Warszawa 2013, SGH, s. 51-62,
 • Rubel transferowy, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 3, s.147-167.

 
 
 

 Kontakt