Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej - Publikacje
 

 Publikacje pracowników Katedry

 
 

​Andrzej Zawistowski, Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017. [łącze]​


Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. naukowa A. Jarosz Nojszewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017. [łącze]
1-66380 (1).jpg

Jerzy Łazor Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2016. [łącze]

Screen Shot 2017-01-23 at 19.00.15.png

Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania, red. K. Górak-Sosnowska i J. Łazor, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2016​. [łącze]
9788380300750.jpg

Problemy energetyczne Polski. Cześć 1: Surowce, red. A. Jarosz-Nojszewskiej, W. Morawskiego, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2016. [łącze]​Janusz Kaliński, Czesław Noniewicz, Historia gospodarcza Polski XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.
6nhojyh8mxd43.jpg

​Łukasz Dwilewicz, Economic history - introduction and lectures, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
​​dwilewicz_morawski_okregi.jpg

Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, red. Ł. Dwilewicz, W. Morawski, Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, Warszawa 2015.

Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, red. W. Morawski, Warszawa 2015.

ksiazki_48.jpg Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych), red. J. Łazor, W. Morawski, Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2014. [łącze]
ksiazki_48.jpg J. Kaliński, Economy in Communist Poland. The Road Astray, Warsaw: Institute of National Remembrance, 2014, 126 s.​
ksiazki_48.jpg Janusz Kaliński, Zarys stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej, Białystok 2014, UwB, 151 s.

W poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej, red. Piotr Jachowicz, SGH, Warszawa 2013, 202 s.​​

From the Great Depression to the Global Financial Crisis (1929-2009)​, red. Janusz Kaliński, Marian Zalesko, Białystok 2012, UwB, 302 s.
Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. Rocznicę urodzin, red. Andrzej Zawistowski, SGH, Warszawa 2011, 551 s.​
Aldona Podolska-Meducka, Od wojny do wojny. System świadczeń wojennych w Polsce w latach 1918-1921, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, 441 s.​
Janusz Kaliński, Autostrady W Polsce, Czyli Drogi Przez Mękę, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2011, 90 s.​
Jerzy Łazor, Wojciech Morawski (red.), Koniunktura gospodarcza a narodziny, wzrost i upadek wielkich doktryn ekonomicznych. Księga pamiątkowa w 50-lecie śmierci profesora Andrzeja Grodka, Oficyna SGH, Warszawa 2011, 147 s.​
Wojciech Morawski, Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa 2010, 342 s.​
Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, red. Janusz Kaliński, Warszawa 2010, WAiP, 247 s.​
Piotr Jachowicz, Wojciech Morawski, Kronika szczytów G-7/G-8, KiW, Warszawa 2009, 375 s.​
Andrzej Zawistowski, Kombinat. Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego – wielkiej inwestycji planu sześcioletniego, IPN, Warszawa-Białystok 2009, 414 s.​
Janusz Kaliński, Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004, SGH, Warszawa 2009, 145 s. ​
Od Wielkiego Kryzysu Gospodarczego do Wielkiego Kryzysu Finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, red. Janusz Kaliński, Marian Zalesko, Białystok 2009, UwB, 461 s. ​
Wojciech Morawski, Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej, PWN, Warszawa 2008, 192 s. ​
Wojciech Morawski, Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku, Difin, Warszawa 2008, 127 s. ​
Ignotus [Adolf Peretz], Finansjera warszawska 1870-1925, oprac. Aldona Podolska-Meducka, wyd. Mówią Wieki, Warszawa 2008, 256 s. ​
Jacek Luszniewicz, Solidarność – samorząd pracowniczy – transformacja systemu. O programie gospodarczym Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów pracy (rok 1981), Warszawa 2008, SGH, 335 s. ​
Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności, tom I: 16 sierpnia 1980–30 czerwca 1981, wybór, wstęp i opracowanie Jacek Luszniewicz, Andrzej Zawistowski, IPN, Warszawa 2008, 488 s. ​
Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. Wojciech Morawski i Andrzej Zawistowski, SGH, Warszawa 2008, 394 s.​
Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), red. Jacek Luszniewicz, Andrzej Zawistowski, SGH, Warszawa 2008, 448 s. ​
Janusz Kaliński, Historia Gospodarcza XIX i XX wieku, PWE, Warszawa 2008, 432 s. ​
Wojciech Morawski (red.), Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906-2006, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 404 ​
Wojciech Morawski, Sylwia Szawłowska, Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, s. 215 ​
Andrzej Zawistowski, Mikołaj Lizut, Dekady. Tom IV: 1975-1984, Imbir / Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2006​
Łukasz Dwilewicz, Jerzy S. Majewski, Dekady. Tom III: 1965-1974, Imbir / Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2006​
Janusz Kaliński (red.), Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, OW SGH, Warszawa 2006, 151 s. ​
Janusz Kaliński (red.), Poczet doktorów honoris causa Szkoły Głównej Handlowej, OW SGH, Warszawa 2006, 231 s. ​
Bogdan Grzeloński, Dyplomacja polska w XX wieku, OW SGH, Warszawa 2006, 385 s. ​
Zbigniew Landau, Zapomniani ministrowie skarbu Drugiej Rzeczypospolitej, WSDG, Warszawa 2005, s. 264 ​
Janusz Kaliński, Historia gospodarcza Polski Ludowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, 123 s.​
Wojciech Morawski, Władysław Grabski. Polityk, mąż stanu, reformator, NBP, Warszawa 2004, 36 s. ​
Janusz Kaliński, Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2004, 426 s. ​
Marek P. Deszczyński, Ostatni egzamin. Wojsko polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 1938-1939, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2003. ​
Piotr Jachowicz, Gospodarka świata 1945-2000 (USA - Europa Zachodnia - Japonia), Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa 2003, 180 s. ​
Wojciech Morawski, Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003, 156 s. ​
Anna Jarosz, Janusz Kaliński, Andrzej Zawistowski, Bibliografia historii gospodarczej Polski w latach 1944-1989, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, 510 s. ​
Aldona Podolska-Meducka, Polskie ustawodawstwo kartelowe w latach 1918-1939, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, 328 s. ​
Janusz Kaliński, Zbigniew Landau, Gospodarka Polski w XX wieku, wyd. 2 zmienione, PEW, Warszawa 2003, 410 s.​
Piotr Jachowicz, Strajk górników brytyjskich w latach 1984-1985, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002, 187 s. ​
Wojciech Morawski, Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2002, 456 s. ​
"Studia i prace Kolegium Ekonomiczno-Społeczne" 2002, z. 2, 168 s. ​
Janusz Kaliński, Zarys historii gospodarczej XIX i XX wieku, Efekt, Warszawa 2002, 336 s. ​
Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, Bank Polska Kasa Opieki S.A. 1929-1999, Bank Polska Kasa Opieki S.A. 1929-1999, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002, 320 s. ​
Między gospodarką a polityką - księga jubileuszowa pana profesora Zbigniewa Landaua, pod red. Wojciecha Morawskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001, 280 s. ​
Informator metodologiczny do ćwiczeń z historii gospodarczej, pod redakcją Wojciecha Morawskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000, 162 s. ​
Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Wyd. 6, KiW, Warszawa 1999, 352 s​
Wojciech Morawski, Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, Muza,Warszawa 1998, 208 s. ​
Zbigniew Landau, J. Kaliński, Gospodarka Polski w XX wieku, PWE, Warszawa 1998, 390 s. ​
Bibliografia historii gospodarczej II Rzeczpospolitej, pod red. Wojciecha Morawskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996, 214 s. ​
Aldona Podolska, Służba Porządkowa w getcie warszawskim w latach 1940-1943, Wydawnictwa Fundacji "Historia Pro Futuro", Warszawa 1996, 150 s. ​
 
 
 
 

 Najnowsza publikacja

 


S. Wojciechowski, Moje wspomnienia, wstęp i opracowanie J. Łazor, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2017, t. I-II.

 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.