Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : publikacja_dedykowana_prof_strzeleckiemu
KES - Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej - Publikacje
 

 Publikacja dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Strzeleckiego

 
Pod koniec 2017 r. ukazał się tom Studiów KPZK pt. "Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego", pod red. J. Szlachty i P. Legutko-Kobus, dedydowany pamięci prof. Zbigniewa Strzeleckiego.​

Ze Wstępu:

(...) Powyższe konstatacje wskazują, przed jakimi ambitnymi wyzwaniami stoi współcześnie polityka rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Badania w tym zakresie od wielu lat są prowadzone w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a zapoczątkował je wieloletni kierownik Katedry, Profesor Zbigniew Strzelecki.

Publikacja dedykowana jest pamięci Pana Profesora, rozpoczyna ją więc wspomnienie autorstwa J. Witkowskiego, ukazujące sylwetkę Profesora Strzeleckiego, jako demografa i popularyzatora statystyki. Zainteresowania naukowe, praktyka ekspercka Profesora Strzeleckiego, a także badania prowadzone w kierowanej przez niego Katedrze, obejmują znacznie szersze spektrum tematów, co odzwierciedla układ poszczególnych części prezentowanych Studiów. (...)


"Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego", red. J. Szlachta, P. Legutko-Kobus, Studia KPZK PAN​, tom CLXXVIII, Warszawa 2017

Spis treści

Wstęp – Jacek Szlachta, Paulina Legutko-Kobus

Wsp​omnienie – Janusz Witkowski – Profesor Zbigniew Strzelecki – użytkownik i popularyzator statystyki w badaniach procesów ludnościowych

Część I. UWARUNKOWANIA PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU

 • Jacek Szlachta – Polityka spójności Unii Europejskiej po roku 2020
 • Marek Kozak – Rozwój miast a wybrane rozwiązania prawne i kwestie kulturowe
 • Ryszard Domański – Złożoność przestrzeni ekonomicznej
 • Paulina Legutko-Kobus – Świadomość ekologiczna i kapitał społeczny a wdrażanie zrównoważonego rozwoju
Część II. WYBRANE ASPEKTY POLITYKI ROZWOJU MAZOWSZA
 • Małgorzata Sulmicka – Terytorializacja interwencji i wykorzystanie endogenicznych potencjałów w polityce rozwoju Mazowsza
 • Marcin Wajda – Zmniejszanie dualizmu gospodarczego województwa mazowieckiego w latach 2007-2015 za pomocą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ewa Jastrzębska – CSR na Mazowszu – wymiar instytucjonalny
Część III. POLITYKA ROZWOJU – PERSPEKTYWA KRAJOWA I REGIONALNA
 • Anna Runge, Jerzy Runge – Polityka lokalna i regionalna w świetle depopulacji – na przykładzie województwa śląskiego
 • Anna Kołodziejczak – Płatności ONW jako instrument przeciwdziałający depopulacji na obszarach wiejskich w Polsce
 • Benedykt Opałka – Transfery finansowe do budżetów gmin w układzie przestrzennym w Polsce w latach 2007-2015
 • Aleksandra Wilczyńska, Marek Laszuk – Metodologia ewaluacji wniosków barierą do pozyskania finansowania innowacji w MSP
Część IV. POLITYKA MIESZKANIOWA – WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Weronika Dragan – Odrębność osiedla robotniczego jako jednostki mieszkaniowej miasta – przykład Rudy Śląskiej
 • Maciej Cesarski – Zasób mieszkań i jego wymiar publiczny w roli infrastruktury trwałego rozwoju
 • Natalia Świdyńska – Dynamika zmian w komunalnych zasobach mieszkaniowych gmin województwa warmińsko-mazurskiego
 • Radosław Cyran – Publiczna podaż mieszkań na wynajem w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego – możliwe scenariusze zmian na rynku wynajmu mieszkań
 • Emilia Bogacka – Zależność między typem zabudowy mieszkaniowej a poczuciem bezpieczeństwa. Przykład Poznania
​Poszczególne artykuły można pobrać tutaj​.