Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Katedra Skarbowości | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Skarbowości - Oferta dydaktyczna
 

 Oferta dydaktyczna

 

Katedra Skarbowości zaprasza na PODYPLOMOWE STUDIA

Ochrona instytucji i klientów na rynku usług finansowych


Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W dniach 7-11 maja br. na naszej uczelni zajęcia prowadzić będą na zaproszenie prof. Agnieszki Alińskiej profesorowie zagraniczni:
Prof. Stefano Battiston http://www.bf.uzh.ch/cms/en/battiston.stefano.html
Prof. Irene Monasterolo https://www.wu.ac.at/en/ecolecon/institute/team/imonasterolo/


Początek o godz. 11.40 w salach:

07.05 – sala C3B

08.05 – sala G 151

09.05 - sala C3B

10.05 – sala C2E

11.05 – sala A-218


Link do eniezbenika

https://www.e-sgh.pl/alinska/financial_crises

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.      Prof. dr hab. Agnieszka Alińska  
 • 233350-0003  Kryzysy finansowe i stabilność finansowa
 • 234720-0003  Instytucje sektora finansowego
 • 235930-0003  Instrumenty finansowe polityki publicznej
 • 110630-0003  Finanse
 • 131100-0003  Usługi finansowe 
 • 136550-0003  Bankowość spółdzielcza 
Seminaria dyplomowe
 • 190021   LIC ST LIC S-N LIC POP 
 • 290021   MGR ST MGR S-N MGR POP 
Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Stabilność systemu finansowego (w sektorze rynkowym i finansów publicznych); Kryzysy finansowe; Alternatywne finanse; Niebankowe instytucje pośrednictwa finansowego; Instytucje mikrofinansowe; Bankowość spółdzielcza w Polsce i w UE; Rozwiązania technologiczne w finansach (FinTech); Instrumenty finansowe polityki publicznej: Wybrane aspekty finansów publicznych i jednostek samorządu terytorialnego; 

2.      Prof. zw. dr hab. Bogusław Pietrzak  

 • 10630-0003  Finanse
 • 110630-0452  Finanse  
Seminaria dyplomowe
 • 291881  MGR ST
Problematyka proponowanych prac dyplomowych

System bankowy - bankowość centralna i komercyjna. Polityka monetarna i budżetowa. Instytucje i instrumenty polityki monetarnej i budżetowej. Relacje między elementami polityki finansowej. Dostosowanie systemu bankowego i polityki monetarnej do wymogów wspólnoeuropejskich

3.      Dr Małgorzata Dworakowska  

 • 31340-1488  Finanse samorządu terytorialnego
 • 110460-1488  Makroekonomia I
 • 110470-1488  Makroekonomia II
 • 110500-1488  Mikroekonomia I
 • 110510-1488  Mikroekonomia II   

Seminaria dyplomowe

 • 190001   LIC ST LIC S-N LIC POP 
 • 290001   MGR ST MGR S-N MGR POP
Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Finanse publiczne. Publiczny system finansowy.

4.      Dr Ewa Kosycarz  

 • 120210-0005 Finanse
 •  230940-0005 Finanse publiczne
 • 230940-0005 Polityka fiskalna  
Seminaria dyplomowe
 • 199851 LIC ST LIC S-N LIC POP
 • 299851 MGR ST MGR S-N MGR POP

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

finansowanie i zarządzanie płynnością w podmiotach leczniczy Rynek pracy. Budżet państwa. System podatkowy. Wydatki publiczne. Jednostki samorządu terytorialnego. Innowacyjna gospodarka. polityka fiskalna finansowanie służby zdrowia system opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie

5.      Dr Joanna Marczakowska-Proczka  

 • 233060-0348  Budżet samorządowy
 • 224450-0348  Finanse publiczne
 • 120210-0348  Finanse publiczne
 • 230910-0348  Polityka budżetowa
 • 238740-0348 Zarzadzanie finansami w sektorze publicznym
 • 132500-0348  System podatkowy w Polsce
 • 222950-0348  Systemy podatkowe 
Seminaria dyplomowe
 • 191431 LIC ST LIC S-N LIC POP
 • 291431 MGR ST MGR S-N MGR POP
Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Finanse publiczne. Kierunki zmian w polskim systemie podatkowym. Polski system podatkowy. Struktura dochodów i wydatków finansów publicznych. Zarządzanie długiem publicznym. Finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Porównania systemów podatkowych krajów UE i świata. Polityka budżetowa, budżet państwa, budżety JST. Polityka budżetowa UE. Współczesne finanse publiczne

6.      Dr Marcin Wajda  
 • 235910-1392  Finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • 120210-1392  Finanse publiczne
 • 110460-1392  Makroekonomia I
 • 110500-1392  Mikroekonomia I
 • 110510-1392  Mikroekonomia II  
Seminaria dyplomowe

190431   LIC ST LIC S-N LIC POP
290431   MGR ST MGR S-N MGR POP

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Obszar funkcjonowania publicznych instytucji finansowych. Publiczne programy pomocowe skierowane do MŚP lub sektora bankowego. Funkcjonowanie sektora nieregulowanego ze szczególnym uwzględnieniem systemu gwarancyjnego.


7.      Dr Barbara Woźniak 
 • 110630-0003  Finanse
 • 120210-0638  Finanse publiczne
 • 233250-0638  Fundusze celowe w finansach publicznych
 • 230910-0638  Polityka budżetowa
 •  236990-0638  Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Seminaria dyplomowe
 • 192771 LIC ST LIC S-N LIC POP
 • 292771 MGR ST MGR S-N MGR POP
Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Kryzys ekonomiczny a stabilność finansów publicznych. Polityka fiskalna w Polsce i w UE. Dochody i wydatki budżetowe. Gospodarka finansowa funduszy celowych. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Polsce i w UE. Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Organizacje pożytku publicznego. Szara strefa w gospodarce. Źródła finansowania przedsiębiorstw; np. leasing, faktoring. Deficyt budżetowy i dług publiczny.

8.     Dr Sylwia Frydrych
 • 110500-1488 Mikroekonomia I
 • 110460-1392 Makroekonomia I
 • 110630-0003 Finanse
 • 121500-1888 Rynek kapitałowy

Problematyka proponowanych prac dyplomowych:

Rynek kapitałowy, instrumenty finansowe, rynek papierów dłużnych,
 

 Oferta Dydaktyczna

 

Wyszukaj preferowany kierunek za pomocą wyszukiwarki lub przeglądaj pełną listę studiów podyplomowych, doktoranckich oraz ścieżek studiów.

 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.