Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Jan Misiuna

 
​Pełna lista publikacji.
 

 książki

 
​​Misiuna J., Dworakowska M., Wosiek R. (red.), Nauki społeczno-ekonomiczne. Nieprzetarte ścieżki, czy utarte szlaki?, SGH, Warszawa 2018

Misiuna J., Molęda-Zdziech M., Łubiarz S. (red.). Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy, SGH, Warszawa 2018​

Misiuna J., Pieniądze i kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych, Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 2016
 

 rozdziały

 
 1. ​Misiuna J., Brexit i co dalej? Perspektywy i wyzwania (dez)integracji europejskiej, E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski (red.), Unia Europejska: istota, szanse, wyzwania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2018, s. 345-357.
 2. Misiuna J., Molęda-Zdziech M., Łubiarz S., Amerykańskie wybory w erze postprawdy, Misiuna J., Molęda-Zdziech M., Łubiarz S. (red.), Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 9-16.
 3. Misiuna J., Donald Trump i pieniądze w prezydenckiej kampanii wyborczej 2016 r., Misiuna J., Molęda-Zdziech M., Łubiarz S. (red.), Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 181-193.
 4. Misiuna J., Ograniczenie możliwości korzystania z czynnego prawa wyborczego (voter suppression) a wybory w USA w 2016 r., w: red. A. Bielecki, D. Szafrański, T. Gąsior, „Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część ósma", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 113-122.
 5. Misiuna J., Persisting Differences: 70 Years of Korean Division or How Long Will It Take for the Koreas to Fully Reunite?, w: red. K. Kozłowski, K. Stuewe, "The Korean Peninsula Unification Trajectories: Insights from Poland and Germany", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 135-148.
 6. Misiuna J., Brytyjska polityka imigracyjna jako przykład polityki publicznej, w: red. J. Osiński, I. Zawiślińska, „Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 291-302. 
 7. Misiuna J., Culture, Growth and Teaching European Studies in Poland, w: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinkg EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak, Polish European Community Studies Association, Warsaw 2015, s. 685-692.
 8. Misiuna J., Wpływ imigrantów na transformację społeczeństwa Zjednoczonego Królestwa w latach 2004-2014, w: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, red. E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 35-45.
 9. Pachocka M., Misiuna J., Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, w: Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 293-312.
 10. Misiuna J., Współczesne państwo a konieczność adaptacji: USA w epoce transformacji demograficznej i społecznej, w: Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, red. nauk. E. Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 276-284.
 11. Misiuna J., Część I. Kwestie gospodarcze. Wstęp, w: Polityka publiczna., 10 lat Polski w Unii Europejskiej, red. nauk. J. Osiński, K. Negacz, K. Obłąkowska-Kubiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 19-22.
 12. Misiuna J., Pachocka M., Przyszłość integracji europejskiej w obliczu przemian demograficznych, w: Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, red. nauk. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 285–296.
 13. Pachocka M., Misiuna J., Demographic Changes in Europe in the 21st Century: Will Poland Become an Immigration State?, in: 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – ocena i perspektywy, eds. E. Latoszek, A. Stępniak, A Kłos, M. Krzemiński, Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2014, s. 59–77.
 14. Pachocka M., Misiuna J., Problemy demograficzne Polski jako wyzwania dla polityki ludnościowej i migracyjnej, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 313–344.
 15. Misiuna J., Zajączkowski K., The Euro Area Crisis: Selected Problems of Institutional Solutions. Implications for Poland w: Poland and Spain in Contemporary World, eds. M. Mizerska-Wrotkowska, J. L. Orella Martínez, SCHEDAS, Madrid 2014, s. 195-223.
 16. Misiuna J., Obywatel Unii Europejskiej w: Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, red. E. Latoszek, A. Stępniak, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2014, s. 227-244.
 17. Misiuna J., Przemiany demograficzno-społeczne a wybory federalne w USA, w: Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, red. J. Osiński, M. Pachocka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 123-131.
 18. Misiuna J., Nowe mechanizmy finansowania federalnych kampanii wyborczych po sprawie Citizens United, w: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Część III: Nauki humanistyczne i społeczno-ekonomiczne. Tom II, red. M. Kuczera, Wydawnictwo Creativetime, Kraków 2011, s. 94-101.
 19. Misiuna J., Istota i zmiany systemów federalnych w USA, w: Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych. Tom II, red. M. Kuczera, Wydawnictwo Creativetime, Kraków 2011, s. 59-70.
 20. Misiuna J., Finansowanie kampanii w wyborach do Kongresu USA w 2010 roku, w: Wybory 2010. Polska i Świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 253-270.
 

 artykuły w czasopismach naukowych

 
 1. Misiuna J., Pachocka M., The EU and U.S. approaches towards irregular immigration, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, vol. 372, p. 220-234.
 2. Misiuna J., Populacja imigrancka w Stanach Zjednoczonych w drugiej dekadzie XXI wieku – próba charakterystyki, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, 4/2018, s. 243-255.
 3. Misiuna J., Pachocka M., Who counts as a forced migrant? The EU and U.S. perspectives, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, vol. 361, p. 33-42.
 4. Misiuna J., The Impact of the Chinese Diaspora in the U.S. on the American View of China, „International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal”,  Vol. 22 1/2018, s. 153-168.
 5. Misiuna J., Pachocka M., Who counts as an unauthorized/irregular/illegal immigrant? Comparative analysis of the US and EU perspectives, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2017, nr 319, s. 159–168.
 6. Misiuna J., Pachocka M., La Pologne en Europe au début du XXIe siècle: à la croisée des chemins?, "Herodot",  nr 164/2017, s. 145-162.
 7. Misiuna J., Pachocka M., Can U.S. immigration policy inspire solutions to the immigrant challenges in the EU?, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2016, nr 266, s. 132–143.
 8. Misiuna J., Financing political parties in France, Germany and the United Kingdom, „Studia i prace” Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, nr 1(25)/2016, s. 91-110. 
 9. Misiuna J., David Harvey i Siedemnaście sprzeczności kapitalizmu, „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”, nr 3(3)/2014, s. 141-148
 10. .Misiuna J., Przedsiębiorcze państwo: o książce Mariany Mazzucato, „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”, nr 1(1)/2014, s. 151-156.
 11. Misiuna J., Clive Bush Presents: the Best of Clive Bush, „American Studies in Scandinavia” 2013, Volume 45: 1-2, s. 180-182.
 12. Misiuna J., „Społeczeństwo obywatelskie i państwo a gospodarka. Tendencje, wyzwania, perspektywy”– sprawozdanie z V Konferencji Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Młodzi KES”, „Studia i Prace” Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, nr 4(16)/2013, s. 209-213.
 13. Misiuna J., Finansowanie działań politycznych w Japonii – zarys regulacji i praktyki ustrojowej, „Studia i Prace” Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, nr 4 (16)/2013, s. 161-178.
 14. Misiuna J., Przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie - tendencje, wyzwania, perspektywy - sprawozdanie z IV konferencji doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Młodzi KES”, „Studia i Prace” Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, nr 4 (12)/2012, s. 281-284.
 15. Misiuna J., Zarys historii regulacji finansowania kampanii wyborczych w USA, „Studia i Prace” Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społeczneg SGH, nr 1 (5)/2011., s. 203-221.
 

 artykuły w czasopismach uczelnianych i branżowych

 
 1. ​ Misiuna J., Pachocka M., Trwa projekt Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europeskiej – „Akademia Młodego Europejczyka”, „Gazeta Uniwersytecka”, marzec 2014, nr 2 (141), s. 16–17.
 2. Misiuna J., Pachocka M., Projekt „Akademia Młodego Europejczyka”, „Gazeta SGH”, luty 2014, nr 2/14 (301), s. 21–22.
 3. Misiuna J., Pachocka M., Społeczeństwo obywatelskie i państwo, a gospodarka. Tendencje, wyzwania, perspektywy, „Gazeta SGH, grudzień  2013, nr 11/13 (299) , s. 38.
 4. Misiuna J., Pachocka M, I Seminarium naukowe „Nauki o polityce publicznej w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość”, „Gazeta SGH”, czerwiec 2013, nr 6/13 (294), s. 41.
 5. Misiuna J., (współautorzy: P. Brudnicki, M. Czaplicki, O. Dzilińska, K. Majdzińska, M. Pachocka, S. Timoszuk), Czym są, a czym nie są polityki publiczne?, „Gazeta SGH”, kwiecień 2013, nr 4/13 (292), s. 20
 

 artykuły w czasopismach

 
 1. ​ Misiuna J., Trump nad sądami, „Przegląd”, nr. 10 z 6.03.2017
 2. Misiuna J., Donald i jego drużyna, „Przegląd”, nr. 3 z 16.01.2017
 3. Misiuna J., Pan nad mediami, „Przegląd”, nr. 46 z 14.11.2016
 4. Misiuna J., Stany uwagi, „Przegląd”, nr 45 z 7.11.2016
 5. Misiuna J., Ten trzeci, „Przegląd”, nr 43 z 24.10.2016
 6. Misiuna J., Kongres złapany za Trumpa, „Przegląd” nr 42 z 17.10.2016
 7. Misiuna J., Debata od kuchni, „Przegląd” nr 39 z 26.09.2016
 8. Misiuna J., Ground Zero 2016, „Przegląd” nr 38 z 19.09.2016
 9. Misiuna J., Konwencje lepsze niż seks, „Przegląd” nr 32 z 8.08.2016
 10. Misiuna J., Nieodparty urok Południa, „Przegląd” nr 28 z 11.07.2016
 11. Misiuna J., Co Trump ukradł Clinton, „Przegląd” nr 27 z 4.07.2016
 12. Misiuna J., Trzynastka prawdę ci powie, „Przegląd” nr 10 z 7.03.2016
 13. Misiuna J., Kogo wskaże Obama, „Przegląd” nr 9 z 29.02.2016
 14. Misiuna J., Prawybory czas zacząć, „Przegląd” nr 4 z 25.01.2016
 
 
sm_ksp.png


biogram.png