Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Studiów Politycznych : Katarzyna Górak-Sosnowska
KES - Katedra Studiów Politycznych
 

 dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH

 

Wykształcenie  
 • 2015: habilitacja w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie religioznawstwo na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie osiągnięcia Islam i społeczności muzułmańskie na Zachodzie.
 • 2007: doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia; rozprawa doktorska w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH; temat rozprawy: Świat arabski wobec globalizacji 
 • 2003: podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego przy Centrum Pedagogicznym SGH 
 • 2002–2000: podyplomowe Studium Stosunków Międzykulturowych przy Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego 
 • 2001–1997: dzienne studia w Szkole Głównej Handlowej; magisterium na kierunkach:
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne
  • Zarządzanie i Marketing 
 • 2011–1998: wieczorowe studia magisterskie na kierunku Psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej 

Doświadczenie zawodowe  

 • od 2002: pracownik naukowo-dydaktyczny Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w tym:
  • od 2017: profesor nadzwyczajny w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 
  • 2017–2016: profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
  • 2016–2007: adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej (wcześniej: w Katedrze Socjologii Ekonomicznej i Katedrze Socjologii)
  • 2007–2002: asystent w Katedrze Socjologii 
 • 2013–2009: pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w tym:
  • adiunkt w Katedrze Arabistyki i Islamistyki (2010–2013) ·     
  • wykładowca na Wydziale Orientalistycznym (2010–2009) 
Pełnione funkcje:

Granty


Koordynator i/lub główny wykonawca (w trakcie realizacji):
Zrealizowane granty (koordynator i/lub główny wykonawca):
Udział w grantach  
 • 2020–2018: Rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej: optymalizacja modelu obsługi studentów i kadry z zagranicy i kształtowanie kultury otwartości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  grant NAWA – Welcome to Poland, kierownik: mgr Katarzyna Kacperczyk, Centrum Programów Międzynarodowych SGH
 • 2017–2014: Europejska Polityka Sąsiedztwa: koncepcja wielopoziomowego zarządzania, procesy reform oraz perspektywa pogłębionej współpracy w regionie grant NCN, realizator: Instytut Studiów Międzynarodowych SGH 
 • 2011–2013: Obraz kobiety w literaturze i kulturze Egiptu, grant NCN, OPUS; kierownik: prof. UW dr hab. Katarzyna Pachniak, Katedra Arabistyki i Islamistyki UW   
 • 2010: Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, grant MSZ – Pomoc Polska 2010, kierownik: prof. UW dr hab. Joanna Jurewicz, Wydział Orientalistyczny UW  
 • 2010: Transformacja systemowa w Polsce i w państwach Bliskiego Wschodu – wymiana doświadczeń, grant MSZ – Promocja wiedzy o Polsce, kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH  
 • 2010–2012: Kryzys gospodarczy 2008+ Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, grant NCN: OPUS; kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH   
 • 2006:  Promocja Polski w świecie arabskim, grant MSZ – Promocja wiedzy o Polsce, kierownik: mgr Marek Kubicki, Stowarzyszenie ARABIA.pl  

Pobyty zagraniczne
 
 • Erasmus – Teaching Staff Mobility
  • 5.11–10.11.2017: Факультэт міжнародных адносін, Белару́скі дзяржа́ўны ўніверсітэ́т (Białoruś),
  • 12.06–18.06.2012:  Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas (Litwa); ·
  • 24.09-30.09.2011: Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave (Słowacja)
  • 30.04–6.05.2011: Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra (Portugalia),
  • 8.03–12.03.2010: Instituto Universitario de Estudios Europeos, Universidad San Pablo w Madrycie (Hiszpania),
  • 27.06–2.07.2009: Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien, Universität Osnabrück w Osnabrück (Niemcy);
 • 3.02–24.02.2007: International Visitor Leadership Program: a Project for Young Muslim Leaders on US Political, Social, and Educational Issues, zorganizowany przez United States Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs (Washington DC, New York NY, Greensboro NC, Seattle WA, Minneapolis MN).


Znajomość języków obcych

 • angielski: C1/C2 (CPE) + B2 (LCCI EFD)
 • niemiecki: B2 (Mittelstufe ÖSD) + C1 (PWD)
 • po trzy semestry nauki hiszpańskiego i arabskiego (z róznym skutkiem)


Inne

 • recenzent wniosków w programie Horyzont 2020 (2015), 7 Programie Ramowym Komisji Europejskiej (2012), COST.
 • 2008–2010: udział w projekcie Office for Democratic Institutions and Human Rights, OBWE dotyczący przeciwdziałania nietolerancji wobec muzułmanów w edukacji.
 • 2008: opracowanie studium na temat jordańskiej polityki wobec młodzieży dla Regional Capacity Building and Support Unit (RCBS) w ramach Euromed Youth III Programme.
 • 2007: koordynator i trener warsztatów euro-arabskich dla młodzieży z siedmiu państw EuroMed (Algieria, Autonomia Palestyńska, Egipt, Grecja, Jordania, Niemcy i Polska) finansowane z dotacji UNESCO oraz z grantu Programu Unii Europejskiej Youth in Action
 • współautorka bloga Dziekanatu Studium Magisterskiego
 • komentatorka bieżących wydarzeń dotyczących współczesnego świata islamu w polskich środkach masowego przekazu
 
 

fdup.png

dsm.png

refeu.png

media.png