Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Skład osobowy

 
kko.png
prof. SGH dr hab. Krzysztof KOZŁOWSKI
profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry

Zainteresowania naukowe: teorie polityki – zmiana polityczna, postpolityka, metodologia nauki, teoria gier | Azja Centralna i Wschodnia – zmiana polityczna, systemy polityczne, myśl polityczna | patologie polityki – szara sfera polityki, przestępczość zorganizowana, terroryzm.
 
Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt


prof. SGH dr hab. Katarzyna GÓRAK-SOSNOWSKA
profesor nadzwyczajny

Zainteresowania naukowe
: współczesny Bliski Wschód i Afryka Północna - przemiany społeczne i polityczne, uwarunkowania gospodarcze, zwłaszcza państw Zatoki Arabskiej (Perskiej) | islam i społeczności muzułmańskie w Europie - zwłaszcza kultura popularna, przemiany w religijności, dyskurs wokół islamu i muzułmanów | edukacja międzykulturowa - praktyczne zastosowanie | dziekanaty na uczelniach wyższych.
 
Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt

 
jml.png

prof. SGH dr hab. Joanna MODRZEJEWSKA-LEŚNIEWSKA
profesor nadzwyczajny

Zainteresowania naukowe
: stosunki międzynarodowe | konflikty wewnętrzne i międzynarodowe | świat islamu | problem regionu rozciągającego się od Pakistanu po Iran i Turcję | opium | surowce energetyczne w polityce międzynarodowej.
 
Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt
 


prof. SGH dr hab. Małgorzata MOLĘDA-ZDZIECH (od 1.10.2017)
profesor nadzwyczajny
 
Zainteresowania naukowe: komunikowanie publiczne, socjologia komunikowania | media, celebrytyzacja, mediatyzacja | grupy interesu, lobbing i rzecznictwo interesów na forum narodowym, europejskim i międzynarodowym | postpolityka i jej ponowoczesny kontekst

Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt
 
dr Piotr KOZŁOWSKI
adiunkt

Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt

mkr.png

dr Monika KRUKOWSKA
adiunkt

Zainteresowania naukowe
: stosunki międzynarodowe: teoria i praktyka; konflikty międzynarodowe | międzynarodowa ekonomia polityczna | Chiny w gospodarce światowej; przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne; aktywność Państwa Środka w Afryce | Afryka Subsaharyjska i Północna: gospodarka, polityka, społeczeństwo | Unia Europejska: stosunki zewnętrzne, zwłaszcza współpraca z krajami Afryki i basenu Morza Śródziemnego.​
 
Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt
 
dr Krzysztof KSIĘŻOPOLSKI
adiunkt

Zainteresowania naukowe
: bezpieczeństwo ekonomiczne | bezpieczeństwo energetyczne | polityka klimatyczna | polityka energetyczna | międzynarodowa ochrona środowiska.
 
Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt
 

dr Jan MISIUNA
adiunkt

Zainteresowania naukowe
: finansowanie działalności politycznej i konsekwencje przyjętych rozwiązań | transformacje społeczeństw związane z migracjami | polityka imigracyjna | społeczeństwo, polityka, gospodarka i kultura Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 
Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt


dr Marta PACHOCKA

adiunkt

Zainteresowania naukowe
: integracja europejska, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, wybrane polityki UE, studia europejskie | przemiany społeczno-demograficzne w Europie i ich konsekwencje, sytuacja demograficzna Europy | migracje międzynarodowe, migracje i azyl w Europie | polityka UE w dziedzinie migracji i azylu, polityki migracyjne i integracyjne w wybranych państwach Europy | integracja imigrantów i obcokrajowców w wybranych państwach członkowskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Francji | gospodarka europejska, stosunki zewnętrzne UE | gospodarka światowa, globalizacja, organizacje międzynarodowe, globalne dobra publiczne | międzynarodowa pozycja Francji, polityka zagraniczna Francji | szkolnictwo wyższe w UE, edukacja a rynek pracy | współczesne mocarstwa i potęga (siła) państwa
​.

Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontaktdr Katarzyna PISARSKA

adiunkt

Zainteresowania naukowe
: dyplomacja publiczna | polska polityka zagraniczna | polska polityka wschodnia | Partnerstwo Wschodnie | polityka zagraniczna Unii Europejskiej | relacje Unia Europejska – Rosja

Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt
 
 

 doktoranci

 
eja.png
mgr Elżbieta Jabłońska
 
Zainteresowania naukowe: rola przywództwa w procesie tworzenia, implementacji i realizacji polityk publicznych (ze szczególnym zwróceniem uwagi na współzależności między tymi politykami a ogólnym dobrostanem obywateli, skutecznością radzenia sobie z problemami) | przywództwo w okresie zmian w sektorach publicznym i prywatnym | kultura, wartości, tożsamość a rozwój państw | modele zarządzania współczesnymi państwami (Bhutan, Andora, Lichtenstein)
 
Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt
mgr Barbara Maciejowska

Zainteresowania naukowe:

Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt
mgr Magdalena Rozenek

Zainteresowania naukowe:

Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt
 
 

 sekretariat

 
mgr Czesława Kliszko