Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Skład osobowy – Instytut Prawa | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Prawa Europejskiego - Skład osobowy
 

 Skład osobowy

 
Dyrektor Instytutu Prawa, profesor zwyczajny nauk prawnych, specjalność prawo europejskie (2014 r.) prof. SGH (2003), dr hab. nauk prawnych (UAM Poznań, 2002), dr nauk ekonomicznych (AE Poznań, 1996), absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, 1991 stypenysta Wspólnot Europejskich na Uniwersytecie Kopenhaskim (Wydział Prawa i Instytut Ekonomiczny), 1993-1994 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (na Kellstedt Graduate School of Business Administration, DePaul University, Chicago), 1999-2000 wykładowca Forvaltningshojskole w Kopenhadze. W SGH od 2001 r. ​ Autor 9 książek oraz ponad 250 innych opracowań naukowych z dziedziny prawa europejskiego, a także administracji publicznej. Specjalizuje się w regulacji gospodarczej Unii Europejskiej, szczególnie w prawie Unii Gospodarczej i Walutowej. Wykładał gościnnie na wielu uczelniach w kraju i za granicą, m. in. na Uniwersytecie im. Abaja w Ałmaty,  Danmarks Forvaltninghojskole w Kopenhadze-Frederiksbergu, na Delhausie University w Halifax, Carleton University w Ottawie i University of Toronto.Do października 2015 r. pełnił funkcje podsekretarza stanu ds. prawnych i traktatowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.​

kontakt: Artur.Nowak-Far@sgh.waw.pl, anowfar@gmail.com

 •  ​prof. dr hab. Andrzej Kierczyński
Profesor zwyczajny (SGH, 1986 r. ). Zainteresowania naukowe koncentrują się na prawie finansowym. Prawo finansowe rozpatryje w ujęciu makro i mikroekonomicznym, szczególnie interesuje się powiązaniami branżowymi oraz sprzecznościami interesów.
Odrębną sferą zainteresowań są finanse firm i kwestie kosztów uzyskania przychodu. W prawie podatkowym zajmuje sie skutkiem poszczególnych rodzajów podatków  i bada optymalizacje podatkową realizowaną przez firmy i korporacje.  

kontakt: Andrzej.Kierczynski@sgh.waw.pl

Dominik Jan Gajewski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; dyrektor Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze  RP w latach 2014-2016; od 2016 powołany na czteroletnią kadencję do Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikania Opodatkowania przy Ministrze Finansów RP; ekspert Komisji Europejskiej w zakresie budowania strategii przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego UwB; absolwent Uniwersytetu - Central Lancashire w Wielkiej Brytanii; adwokat i radca prawny w latach 2002-2016; stypendysta Uniwersytetu Columbia NYC, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie; Uniwersytetu Paryskiego (Sorbonna X); autor ponad 150 publikacji naukowych (w tym 7 monografii) z zakresu międzynarodowego i krajowego prawa podatkowego; redaktor naczelny czasopisma naukowego "Analizy i Studia CASP"; specjalizuje się w interdyscyplinarnym prawie podatkowym, strategiach przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania oraz wysokozaawansowanej inżynierii podatkowej.​

kontakt: Dominik.Gajewski@sgh.waw.pl

  

Ph.D., MA, rer. pol. Prof. nadzw. SGH. Studiował Nauki Polityczne, Stosunki Międzynarodowe, Dziennikarstwo, Filozofię i Sinologię w Warszawie, Monachium i Londynie. Pracę Magisterską (MA) i Doktorat (Ph.D.) napisał na Uniwersytecie im. Ludwiga Maksymiliana w Monachium, gdzie był pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Geschwister Scholl Institut). Był także pracownikiem naukowym Katedry Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Wyższej Szkole Technicznej w Karlsruhe, Adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Kard. Wyszyńskiego. W roku 2013 uzyskał habilitację na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Profesor nadzw. w Szkole Głównej Handlowej (dr hab. prof. nadzw. SGH). Radca-Minister Pełnomocny, Z-ca Ambasadora RP w RFN, Kierownik Przedstawicielstwa Ambasady RP w Kolonii (RFN) (1996-2001), Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Europejskiego MSZ RP (2001-2002). Od 2005-2007 Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM, Dyrektor Departamentu Polityki Międzynarodowej KPRM, ponownie Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM. Od 2002- do 2006 dyrektor merytoryczny „Funduszy Europejskich”. Od lutego 2008 Dyrektor Biura Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego KPRM (Wł. Bartoszewski).

 

Krzysztof Miszczak jest autorem pięciu książek i ponad 80 prac naukowych dot. szeroko pojętej problematyki stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa i polityki obronnej (m.in. NATO, UE, USA, Niemiec, Polski, Chin Ludowych) oraz stosunków polsko-niemieckich. 

 

Od 2009 polski Przewodniczący Forum Polsko-Niemieckiego (MSZ). Od 2009 polski Przewodniczący polsko-niemieckiej Grupy Roboczej „Zagadnienia prawno-historyczne/kultura pamięci” (MSWiA), od 2009 Przewodniczący Rady Fundacji Polsko-Niemieckie „Pojednanie”. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego (SEA).​

 

Do 2016  pełnił funkcję dyrektora i członka zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Ocecnie zajmuje stanowisko radcy generalnego w Kancelarii Premiera RP. 

 

kontakt: Krzysztof.Miszczak@sgh.waw.pl , krzysztof.miszczak@hotmail.com 

tel. 783 932 616​, www.krzysztofmiszczak.pl/​

 

 • mgr Ireneusz K. Kolowca
  Magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2002), magister międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, absolwent Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich SGH-Sciences Po (2003).
  Pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego.
  Od października 2004 r. - ekspert narodowy w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu.
  Zainteresowania naukowe: wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, europejskie Prawo gospodarcze szczególnym uwzględniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej i konkurencji, konstytucyjnoprawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz stosowania prawa wspólnotowego w państwach członkowskich.
   

 

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.