Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : andrzej_zybala
KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Skład osobowy
 

 prof. dr hab. Andrzej zybała

 
 

 ostatnie książki

 
  
​Książka "Polski umysł na rozdrożu" charakteryzuje cechy kulturowy umysłowej w Polsce, w tym skłonność do racjonalnej analizy w naszych warunkach kulturowych.
​Książka "Państwo i społeczeństwo w działaniu" charakteryzuje sposób w jaki programowane i realizowane są działania publiczne w Polsce. Przedstawia także przykłady zagraniczne.
Książka "Polityki publiczne" przedstawiająca kluczowe wątki obecne w nauce o polityce publicznej. Do pobrania
 
   
PUBLIKACJE POPULARNE- nowości

 • A. Zybała, W oczekiwaniu na moralniaka, dziennik Rzeczpospolita, 03.07.2019; https://www.rp.pl/Kraj/307029917-W-oczekiwaniu-na-moralniaka.htmlW oczekiwaniu na moralniaka_Rzeczpospolita_3.07.2019.pdfW oczekiwaniu na moralniaka_Rzeczpospolita_3.07.2019.pdf
 • A. Zybała, Polski um​ysł zamknięty, dziennik Rzeczpospolita, 22.09.2016,
 • A. Zybała, Polska – naród podzielony, dziennik Rzeczpospolita, 06.03.2016; http://www.rp.pl/Publicystyka/303069899-Polacy-narod-podzielony.html#ap-4

 •  
 • A.Zybała, Zamknięty umysł. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych, Nowy Obywatel lato 2017; https://nowyobywatel.pl/2017/09/17/zamkniety-umysl-w-poszukiwaniu-zrodel-niepowodzen-czesci-naszych-dzialan-publicznych/​
 • A. Zybała, Mózg państwa, Sprawy Nauki, nr 1, styczeń 2018; 
  http://www.sprawynauki.edu.pl/archiwum/dzialy-wyd-elektron/312-ekonomia-el3/3788-mozg-panstwa​.
 • A. Zybała, Czy czeka nas kolejna 100 lat wrogości, dziennik Rzeczpospolita, 24.07.2018;​ http://www.rp.pl/Rzecz-o-polityce/307249930-Zybala-Czy-czeka-nas-kolejne-100-lat-wrogosci.html


UDZIELONE WYWIADY

NOWE PUBLIKACJE AKADEMICKIE
 

 NAJNOWSZE PUBLIKACJE O PROBLEMATYCE POLSKI (KULTURA I JEJ ROZWÓJ)

 
 
 

 PEŁNIONE Funkcje

 
 • przewodniczący rady naukowej kwartalnika Dialog. Pismo Dialogu Społecznego (wydawany przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej),
 • członek redakcji kwartalnika Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies,
 • członek rady naukowej pisma naukowego Zoon Politicon,
 • członek redakcji Społeczeństwo Obywatelskie. Badania. Praktyka. Polityka,  członek rady honorowej pisma Nowy Obywatel, członek rady naukowo-programowej pisma Energetyka-Społeczeństwo-Polityka. Półrocznik Interdyscyplinarny,
 • członek grupy recenzentów w kwartalniku Zarządzanie Publiczne,
 • członek zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Publicznej, •członek zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ATD Quart Monde.
 
 

 kontakt

 
dyżury:
wtorek 16:00-17.00 (pokój 66B, budynek W, ul. Wiśniowa 41; po umówieniu się emialowym),

andrzej.zybala@sgh.waw.pl
 

 zainteresowania naukowe

 
 • Polityka publiczna,
 • Stosunki przemysłowe,
 • Zarządzanie publiczne, 
 • Rozwój gospodarczy, 
 • Zarzadzanie, 
 • Polityka rynku pracy, 
 • Polityka zdrowia, edukacji, emerytalna
 • Dialog społeczny i obywatelski, 
 • partnerstwo społeczne i rozwojowe. 

 • Zainteresowania pozaakademickie:      joga,  historia, wychowanie, edukacja

 

 OFERTA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 
 • Nauka o Państwie, 
 • Analiza społeczno-ekonomiczna

 • Integracja Europejska, 
 • Public Policy (w języku angielskim),
 • Polityka publiczna,
 •  Państwo i gospodarka w dobie krytycznych wyzwań
 

 Dokumenty

 
 

 PUBLIKACJA O korzyściach ze studiownia polityki publicznej

 
A. Zybała, Kierunek studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej – polityka publiczna. Kto lubi analizować – ten ma szanse na ciekawą karierę zawodową, Gazety SGH 3.2017. http://administracja.sgh.waw.pl/pl/dpir/gazeta/ost_numer/Strony/default.aspx
Studia z Politytki Publicznej na SGH_AZybała_Gazeta SGH_03_2017.pdfStudia z Politytki Publicznej na SGH_AZybała_Gazeta SGH_03_2017.pdf 
 

 projekty badawcze i analityczne

 
 1. Wyzwania w systemie ochrony zdrowia – zasoby ludzkie i zasoby organizacyjne w centralnych instytucjach”. Na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia (2008-09).
 2. udział w projekcie "25 years of public administration development and reforms in the V4 region countries and what will the future brings". Finansowanie: Visegrad Fund (01-11-2014- 30-10-2016). 
 3. Ekspert w projekcie  finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 11.Realizowany przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Pracownię Badania Jakości Życia IS. Kierownik projektu: prof. Piotr Błędowski. Projekt ma na celu analizę trajektorii bezrobocia w Polsce. w oparciu o materiały empiryczne (pamiętniki bezrobotnych) (2018).

 

 wybrane publikacje

 
Wybrane publikacje o polityce publicznej

Polityka publiczna – polityki sektorowe


 • A. Zybała, Trzeci sektor w labiryntach polityk publicznych, Zeszyty Naukowe Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego IPS UW, 2/2015.obywatelskie i public policy-2015.pdfobywatelskie i public policy-2015.pdf
 • A. Zybała, Architektura polityki walki z przemocą w rodzinie, Polityka Społeczna, 7/2014. Polityka walki z przemoca 7_2014.pdfPolityka walki z przemoca 7_2014.pdf
 • A. Zybała, Wyzwania w sektorze publicznym, Animacja Życia Publicznego, nr 1/2013.
 • A. Zybała, Trzeci sektor jako aktor w politykach publicznych, Trzeci sektor jako aktor w politykach_kwartalnik Trzeci Sektor.pdfTrzeci sektor jako aktor w politykach_kwartalnik Trzeci Sektor.pdf.
 • A. Zybała, Kręte drogi debat i agendy w polityce rynku pracy, Animacja Życia Publicznego, nr 2/2012,
 • A. Zybała, K. Hagemejer, Emerytalne dylematy. Podstawy dla dialogu, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego 1/2011.Emerytalne dylematy. Podstawy dla dialogu Dialog-2011-1.pdfEmerytalne dylematy. Podstawy dla dialogu Dialog-2011-1.pdf
 • A. Zybała, Dialog wokół polityk publicznych - między paktami społecznymi a codziennością partnerstw, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 4/2008.
 • A. Zybała, Solidarność pokoleń" - praca dla 50+, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 1/2008.
 • A. Zybała, Rynek pracy społecznie integrujący, zadania dla lokalnych partnerstw, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 2/2007.
 • A. Zybała (red.) Wyzwania w systemie ochrony zdrowia – zasoby ludzkie i zasoby organizacyjne w centralnych instytucjach, (red. A. Zybała), Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2009 r.raport_who_final.pdfraport_who_final.pdf

Polityka publiczna – zarządzanie publiczne


 • A. Zybała. 2018. Meandry zarządzania publicznego w Polsce po 2015, w: Polska po 2015 – gospodarka, społeczeństwo (red. M. Krawczyk), Oficyna Wydawnicza SGH. meandry zarzadzania publicznego w Polsce po 2015.pdfmeandry zarzadzania publicznego w Polsce po 2015.pdf
 • A. Zybała, Wokół modelu i praktyki zarządzania publicznego w Polsce, „Prakseologia”, nr 155/2014. Prakseologia_155_2014_A Zybala_Wokol modelu.pdfPrakseologia_155_2014_A Zybala_Wokol modelu.pdf
 • A. Zybała, Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego, „Zarządzanie Publiczne” 4 (26)/2013.Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego_Zybala_Zarzadzanie Publiczne.pdfPolityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego_Zybala_Zarzadzanie Publiczne.pdf
 • A. Zybała, Programowanie strategicznie. Nowe podejście, „Animacja Życia Publicznego” 1/2011.
 • A. Zybała, Droga do Europy [w:] Różnorodność procesów zmian. Transformacja nie jedno ma imię (red. prof. A. Szpociński) ISP PAN, Warszawa 2004, ss. 17-65.
 • A. Zybała, Państwo transformacyjne, Służba Cywilna, 2006.
 • A. Zybała, Potencjał strategiczny państwa – warunkiem jego bezpieczeństwa. Diagnoza sytuacji, kierunki na przyszłość [w:] Współczesne zagrożenia a polityka publiczna, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa Potencjal strategiczny panstwa_2015_rozdzial z ksiazki_AZ Zybała.pdfPotencjal strategiczny panstwa_2015_rozdzial z ksiazki_AZ Zybała.pdf.
 • A. Zybała, Partycypacja społeczna – warunek czy bariera dobrego rządzenia? [w:] Trzeci sektor: fasady i realia, red. Paweł Poławski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012.
 • A. Zybała,  Public administration reforms in Poland, w: 25 Years of Public Administration Developments and Reforms in V4 region, Juraj Nemec, David Špaček , Brno 2017. Public administration reforms in Poland_2017.pdfPublic administration reforms in Poland_2017.pdf
Polityka publiczna – problem złożoności


 Polityka publiczna - uwarunkowania kulturowe

 • A. Zybała, Polityka publiczna w warunkach socjologicznej próżni, „Kultura i Społeczeństwo” 4/2015.socjologiczna próżnia.pdfsocjologiczna próżnia.pdf
 • A. Zybała, Wokół kultury umysłowej w Polsce – źródła i przejawy, kwartalnik "Kultura i Społeczeństwo", 4/2017 z redakcji Zybala_2.pdfz redakcji Zybala_2.pdf.​
 • A. Zybała, Kultura analizy w polityce Publicznej. Jej źródła i teraźniejszość, „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”, nr 3/2014.Kultura analizy.pdfKultura analizy.pdf​
Analiza polityki publicznej
 • A. Zybała, Źródła wiedzy w politykach publicznych [w:] Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, red. J. Juchnowski, R. Wiszniowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013.zrodla wiedzy w politykach publicznych_2013.pdfzrodla wiedzy w politykach publicznych_2013.pdf
 • A. Zybała, Kultura analizy w polityce Publicznej. Jej źródła i teraźniejszość, „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”, nr 3/2014.Kultura analizy.pdfKultura analizy.pdf

Polityka publiczna wobec problemu ryzyk


Publikacje dotyczące problematyki dialogu i partnerstwa społeczno-gospodarczego

 • A. Zybała, Kulturowe bariery w procesie artykulacji interesów grupowych, „Prakseologia”, nr 159/2017.Kulturowe bariery w procesie artykulacji interesow_Prakseologia _AZybala_159_2017.pdfKulturowe bariery w procesie artykulacji interesow_Prakseologia _AZybala_159_2017.pdf

 • A. Zybała Dialog wobec sytuacji na rynku pracy, w: Polska w dialogu. Tradycja-Zmiany-Porównanie-Perspektywy (red. A.Zybała), Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Warszawa 2016. 

 • A. Zybała, Sektor społecznościowy w dokumentach strategicznych państwa [w:] Nieodkryty wymiar III sektora. Wprowadzenie do badań nad nowym społecznikostwem (red. S. Mocek), Collegium Civitas Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2014.

 • A. Zybała, Dialog w 40 komitetach, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 4/2010. 

 • A. Zybała, Warunki dobrej partycypacji, Animacja Życia Publicznego 2/2013.

 • A. Zybała, Władza dialogu, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 1/2008.

 • A. Zybała, Power of dialogue, Social Dialogue Magazine,  January 2007. 

Stosunki Przemysłowe

  • A. Zybała, ​Board-level employee representation in the Visegrád countries, European Journal of Industrial Relations, First Published February 21, 2019 (lista A); https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0959680119830572​​
  Dialog społeczny – uwarunkowania instytucjonalne

  • A. Zybała, Nowa formuła organizacyjna dialogu społecznego w Polsce. Szanse i zagrożenia, Warszawa 2013 (ekspertyza na potrzeby związku zawodowego OPZZ).  
  Dialog lokalny społeczno-ekonomiczny
  • A. Zybała, Rzeczpospolita partnerska. Czy w Polsce można zarządzać programami i politykami publicznymi w sposób partnerski?, CPS „Dialog” 2007. Rzeczpospolita partnerska.pdfRzeczpospolita partnerska.pdf

  • A. Zybała, Siła partnerstwa. Jak partnerstwa społeczne pomagają lokalnym środowiskom pokonywać problemy i sprostać wyzwaniom przyszłości, CPS „Dialog”, Warszawa 2007. Sila Partnerstwa_AZybala.pdfSila Partnerstwa_AZybala.pdf

  • Andrzej Zybała, Siła lokalnego partnerstwa: lepsze zarządzanie, celniejsze diagnozy [w:] Partnerstwo społeczne – model rozwoju Polski, (red. A. Zybała, W. Misztal), CPS „Dialog”, Warszawa 2008, ss. 119-144.

  • A. Zybała Rekomendacje dla partnerstw lokalnych [w:] Partnerstwa lokalne jako istotny element rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Modele funkcjonowania partnerstw lokalnych (red. B. Sadowska) Fundacja Barka, Poznań 2013.

  • A. Zybała, Szansa w lokalnym partnerstwie, [w:] Budowanie partnerstw lokalnych: (red. K. Iwińska), Collegium Civitas Press, Klub Myśli Społecznej Inicjatywy, Warszawa 2009, http://gospodarkaspoleczna.pl/pliki/badania/nowe/BudowaniePartnerstwLokalnychRazemdlaRegionue-toolkit.pdf.

  • A. Zybała, Partnerstwo lokalne. Warunki efektywności [w:] Partnerstwo społeczne na poziomie lokalnym i regionalnym, red. K. Gilejko, B. Błaszczyk, Pułtusk 2009.

  Dialog społeczny – wsparcie eksperckie aktorów dialogu
  • A. Zybała, System wsparcia eksperckiego dla uczestników dialogu społecznego w Polsce [w:] W kierunku dialogu opartego na wiedzy (red. A. Zybała) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2009.

  • A. Zybała, System dialogu i wsparcia eksperckiego w Hiszpanii [w:] W kierunku dialogu opartego na wiedzy (red. A. Zybała) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2009.

  • A. Zybała, System dialogu i wsparcia eksperckiego w Holandii [w:] W kierunku dialogu opartego na wiedzy (red. A. Zybała) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2009.

  • A. Zybała, Ph. O’Connor, System dialogu i wsparcia eksperckiego w Irlandii [w:] W kierunku dialogu opartego na wiedzy (red. A. Zybała) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2009.

  Dialog – uwarunkowania kulturowe
  • ​A. Zybała, Kulturowe bariery w procesie artykulacji interesów grupowych, „Prakseologia”, nr 159/2017
  • A. Zybała, Dialog w trudnych okolicznościach, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 3/2015. Dialog w trudnych okolicznosciach-2015-3.pdfDialog w trudnych okolicznosciach-2015-3.pdf