Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Unii Europejskiej im J. Monneta Jean Monnet - Chair „Turning points in European integration: governance, politics and identity in the EU” : dr hab Wanda Dugiel- Publikacje
Katedra Unii Europejskiej im J. Monneta Jean Monnet - Chair 'Turning points in European integration: governance, politics and identity in the EU'
 

 dr hab. prof. nadzw. SGH Wanda Dugiel- Publikacje

 
Książki:
 
 • Światowy system handlu – nowe wyzwania i próby reform, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013, s. 1-357.
Światowy system handlu W. Dugiel.jpg 
 
 
 
Artykuły:
 • Globalne regulacje bezpośrednich inwestycji zagranicznych – trudności tworzenia i znaczenie dla handlu międzynarodowego”, International Business and Global Economy, nr 35/2016, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 10 pkt., s.115-135, NR ISSN   2300-6102, NR E-ISSN   2353-9496,
 • WTO po Konferencji Ministerialnej w Nairobi – koniec liberalizacji wielostronnej? Horyzonty Polityki, HP vol. 8, nr 22/2016,  
 • Polityka handlowa Unii Europejskiej po światowym kryzysie gospodarczym, Studia Europejskie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Numer  1 (73) 2015, ss. 29-47. (Lista B MNiSzkW), http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171404275 
 • Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji – wsparcie czy zagrożenie dla wielostronnych porozumień międzynarodowych?, Kwartalnik KES Studia i Prace, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Numer 1 (21)/2015, ss. 117-150. (Lista B MNiSzkW), http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/WD21.pdf ,  
 • The United States in multipolar trading system, European Trade Study Group, University of Lausanne, European Trade Study Group (ETSG) Annual Conference, Faculty of Business and Economics, University of Lausanne, Switzerland  (in English), publikacja elektroniczna w języku angielskim na stronie European Trade Study Group, Lausanne 2010. (www.etsg.org/ETSG2010/papers/Dugiel.pdf‎),   The United States in the Doha Round: The US in the Doha Round: Support For Multilateral Trade Liberalization or Protectionism?, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego” nr 28. Wyzwania gospodarki globalnej, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010 (in English),  
 • Rewizja Porozumienia o Handlowych Aspektach Inwestycji w Rundzie z Doha, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Nr 6/2009, s. 14-18,  
 • Kraje rozwijające się w Światowej Organizacji Handlu, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa nr 1/2009, s. 9-37,  
 • Ochrona własności intelektualnej w Rundzie Rozwojowej Doha, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 11/2008, s. 13-19,  
 • Regionalism versus multilateralizm, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Nr 25, Meeting Global Challenges, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, Nr 25/2008 s. 32-45,  
 • Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju handlu zagranicznego Polski, w: Polska w Unii Europejskiej.  Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe, red. Józef M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2009, s. 434-451,   Rynek wewnętrzny usług w Unii Europejskiej, w: „Gospodarka Polski w Unii Europejskiej. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego” (red. Henryk Bąk, Grażyna Wojtkowska – Łodej), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, s. 199-216,  
 • Znaczenie płatności bezpośrednich dla Polski, w: Polityki gospodarcze UE, red. Elżbieta Kawecka – Wyrzykowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, s. 72-82,  
 • Handel zagraniczny Polski w latach 1995-2006, Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr 15/2008, Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Informatyczna, s. 106-119,   
 • Pozycja gospodarcza Polski na tle innych państw Unii Europejskiej – ujęcie makroekonomiczne, część 1, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, nr 3/2008, s. 22-27,  
 • Pozycja gospodarcza Polski na tle innych państw Unii Europejskiej – ujęcie makroekonomiczne, część 2, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 4/2008, s. 22-27.  
 
Artykuły prasowe:
 • Wanda Dugiel, Rzeczpospolita, Czy wolny handel jest passe?, z dnia 26 listopada 2010,
 • Wanda Dugiel, Rzeczpospolita. WTO na rozdrożu, z dnia 2 kwietnia 2008 r.
 • Wanda Dugiel, The Wall Street Journal, Liberalizacja handlu międzynarodowego, z dnia 2 września 2009 r.