Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Trendy we współczesnej turystyce
Kolegium Gospodarki Światowej  - Konferencje i seminaria
 

 Trendy we współczesnej turystyce

 
 
 
​V Konferencja Naukowa Instytutów i Katedr Państwowych Szkół Wyższych
pt. Trendy we współczesnej gospodarce
 
odbędzie się w dniach 26 - 27 listopada 2015 r.
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 
Celem konferencji jest prezentacja badań nad turystyką z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i wymiana poglądów na tematy związane z wpływem zmian w otoczeniu na turystykę. Przedmiotem szcze-gólnego zainteresowania będą następujące zagadnienia:

1. Wpływ trendów demograficznych i społecznych na rynek turystyczny
• zmiany pokoleniowe- generacja powojennego wyżu demograficznego, X, Y, Z (C)
• różne modele gospodarstw domowych
• wielokulturowość i nowi migranci
• bezpieczeństwo w turystyce

2. Związki między kulturą a turystyką
• dziedzictwo kulturowe i jego prezentacja
• subkultury w turystyce
• oddziaływanie branż kreatywnych na turystykę

3. Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego
• wpływ turystyki na rozwój gospodarczy
• turystyka a zdrowy tryb życia
• strategie rozwoju turystyki
• zrównoważony rozwój turystyki
• innowacje.
 
 
RADA NAUKOWA KONFERENCJI:
prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk - Uniwersytet Jagielloński
dr hab. prof. SGH Ewa Dziedzic - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Grzegorz Gołembski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Barbara Marciszewska - Akademia Morska w Gdyni
prof. dr hab. Józef Sala - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
 
 

 Ważne terminy

 

30.06.2015 r. – rejestracja on-line wraz ze zgłoszeniem tytułu i streszczenia referatu

 

02.11.2015 r. - rejestracja on-line w przypadku uczestnictwa bez referatu 


15.07.2015 r. – wstępna akceptacja streszczeń i problematyki referatów


30.09.2015 r. – termin nadsyłania gotowych referatów


10.11.2015 r. – zakończenie recenzowania referatów

 

 referaty

 

W przypadku zgłoszenia referatu prosimy o przedstawienie abstraktu w zakładce „Zgłoszenie uczestnictwa" - do dnia 30 czerwca  2015 r.

Abstrakt referatu o objętości 1500-1800 znaków  powinien określać problem badawczy i informować o zastosowanych w opracowaniu metodach badawczych.

Informację o zaakceptowaniu tematu referatu prześlemy do dnia 15 lipca 2015 r.

Nadesłane na konferencję referaty w języku polskim lub angielskim po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w monografii, która ukaże się nakładem Oficyny Wydawniczej  SGH.

Objętość referatu 11-12 stron z uwzględnieniem abstraktu i spisu literatury.

Opracowania w języku angielskim, poruszające zagadnienia z zakresu ekonomii lub nauk o zarządzaniu w aspekcie międzynarodowym (o objętości max 15-20 stron) mogą zostać opublikowane w International Journal of Management and Economics  (9 pkt.).


 Informację o przyjęciu referatu prześlemy do dnia 10.11.2015 r.

Organizatorzy nie przewidują publikacji opracowania - bez udziału Autora w konferencji.
 
Wymogi edytorskie (monografia):
•Edytor: Microsoft Word;
•Marginesy: wszystkie – 2,5 cm;
•Czcionka – Times New Roman 12 pkt, odstępy między wierszami – 1,5;
•Imię i nazwisko autora – wyśrodkowanie, 12 pkt; w przypisie dolnym: stopień naukowy,   imię i nazwisko, reprezentowana uczelnia i katedra(instytut); w przypadku autora komunikatu -  reprezentowana instytucja;
•Tytuł artykułu - wyśrodkowanie, pogrubienie 16 pkt;
•Tekst główny – normalny, wyjustowany, 12 pkt;
•Śródtytuły – 12 pkt, wyśrodkowanie;
•Przypisy dolne;
•Tabele - Microsoft Word, 10 pkt, wyśrodkowanie; Tabela 1, Tytuł – 10 pkt, Źródło: 10 pkt
•Rysunki i schematy – wyłącznie czarno-białe, Microsoft Word, numerowanie, tytuł oraz źródło – jak wyżej.

Wymogi edytorskie  (International Journal of Management and Economics) - patrz strona: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/publikacje/Strony/Zeszyty-naukowe-KGS.aspx 

 


 
 

 Opłata konferencyjna

 

Opłata konferencyjna wynosi 500,- zł i obejmuje:
•materiały konferencyjne;
•uczestnictwo w programie merytorycznym konferencji;
•posiłki w trakcie przerw w obradach;
•opublikowanie opracowania w monografii konferencyjnej lub Zeszytach Naukowych International Journal of Management and Economics.  


Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

Dla pracowników i doktorantów Kolegium Gospodarki Światowej oraz studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne
 
Wpłat prosimy dokonywać na podane poniżej konto w terminie do dnia 10 listopada 2015 r.
 
Nazwa rachunku:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
02-554 Warszawa
al. Niepodległości 162
95 1240 1040 1111 0010 5574 7272 

z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika; konferencja "Trendy we współczesnej turystyce".

 
 

 Sekretariat konferencji

 

​mgr Elżbieta Włodyka
tel. 22 564 74 48; 695950000
e-mail: elzbieta.wlodyka@sgh.waw.pl

mgr Aleksandra Jędral

e-mail: aleksandra.jedral@gmail.com

Adres korespondencyjny:
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

 

 SUGEROWANE HOTELE

 
​HOTEL REYTAN:

ul. Tadeusza Rejtana 6
02-516 Warszawa
Rezerwacja:
tel. +(48 22) 201 65 00
fax +(48 22) 201 65 55
e-mail: rez@reytan.pl
Hotel położony najbliżej SGH - ok. 20 min. spacerkiem
 
 
HOTEL MDM:

Pl. Konstytucji 1
00-647 Warszawa
Central Reservation Office
Al. Jerozolimskie 45
00-692 Warszawa, Polska
tel.: + 48 22 31 82 888
fax: + 48 22 31 82 889
hotel.mdm@syrena.com.pl
Dojazd do SGH metrem
 
Metropol Hotel:

ul. Marszałkowska 99a
Central Reservation Office
Al. Jerozolimskie 45
00-692 Warszawa, Polska
tel.: + 48 22 31 82 888
fax: + 48 22 31 82 889
hotel.mdm@syrena.com.pl
Dojazd do SGH metrem