Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Kurs - Akademia Kadr Europejskich

 

 

 

Akademia Kadr Europejskich To Kompleksowe Szkolenie Przygotowujące Do Egzaminów i Pracy w Instytucjach Unijnych, Przedstawicielstwach Regionów, Organizacjach Lobbystycznych oraz Administracji Krajowej.
 

Z perspektywy kariery zawodowej instytucje Unii Europejskiej to jedno z najlepszych i najciekawszych miejsc pracy dla osób wchodzących na rynek pracy, ale również dla szukających nowych wyzwań. Polaków w instytucjach unijnych jest wciąż za mało, podobnie jak pracowników z pozostałych tzw. nowych państw członkowskich. Nie jest to wyłącznie kwestia trudności samych egzaminów czy braku specjalistycznej wiedzy. To często również brak orientacji w procedurach kwalifikacyjnych czy wiedzy o zapotrzebowaniu instytucji i możliwościach rozwoju kariery w tej dziedzinie.

Program został przygotowany w taki sposób, aby podczas wykładów prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyczną SGH oraz, co jest w Polsce ewenementem, przez praktyków pracujących w instytucjach europejskich i organizacjach lobbystycznych działających w Brukseli, słuchacze mieli możliwość zapoznania się z najbardziej aktualną problematyką europejską, ścieżkami kariery w instytucjach europejskich i procedurami naboru. Otrzymają także praktyczną wiedzę na temat efektywnego przygotowania się do egzaminów EPSO (Europejski Urząd Doboru Kadr). W tworzeniu programu kursu brały udział osoby na co dzień zajmujące się tematyką UE: Natalia Matyba, która była inicjatorką idei, Sebastian Gojdź – autor kursu i koordynator merytoryczny oraz Aleksander Arabadźić – odpowiedzialny za promocję i komunikację z mediami. Kierownikiem kursu jest prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, jedna z najwybitniejszych europeistek w Polsce.

Obierz Kurs na Europę z SGH!  #KursnaEurope #kierunekSGH

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • najistotniejszych zagadnień dotyczących aktualnego prawodawstwa, procesu decyzyjnego i polityk unijnych, 
 •  kulisów funkcjonowania instytucji unijnych na poziomie administracyjnym i politycznym,
 • rodzajów i przebiegu procesów rekrutacyjnych do instytucji i agencji Unii Europejskiej,
 • możliwości rozwoju zawodowego i kariery w UE, a także instytucjach UE posiadających siedziby w Polsce,
 • możliwości rozwoju kariery w przedstawicielstwach regionalnych, krajowych, europejskich sieciach tematycznych i agencjach lobbystycznych,
 • podejmowania w instytucjach unijnych pracy w charakterze eksperta narodowego przez urzędników polskiej administracji publicznej,
 • metodologii prawidłowego wypełnienia formularza aplikacyjnego oraz przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej,
 • praktycznego przygotowania do testów egzaminacyjnych,
 • kompetencji miękkich niezbędnych do pozytywnej weryfikacji podczas procesu aplikacyjnego i rozwoju kariery zawodowej.
 

 Zakres tematyczny

 
Program merytoryczny kursu przewiduje wykłady z zakresu instytucji i podstaw prawa europejskiego, wybranych polityk unijnych (regionalnej, transportowej, energetycznej, budżetowej) oraz mechanizmów funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego. Wykłady teoretyków będą uzupełnione wykładami praktyków (zatrudnionych w instytucjach UE w Brukseli, w Frontex w Warszawie oraz w polskich ministerstwach) nt. specyfiki działania danej polityki. Istotną część programu stanowi przygotowanie do zdawania testów myślenia abstrakcyjnego oraz testów numerycznych i sytuacyjnych, jakie wchodzą w zakres egzaminu na urzędnika instytucji UE. Moduły praktyczne obejmują też zajęcia z zarządzania stresem i sytuacjami kryzysowymi. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w formie warsztatów, niektóre w języku angielskim. 
 
Uczestnicy Kursu uzyskają też szczegółowe informacje o kryteriach naboru na główne typy konkursów na urzędnika instytucji UE.
 

 Adresaci

 
 • studenci studiów II stopnia,
 • absolwenci studiów I i II stopnia, doktoranci,
 • pracownicy administracji rządowej oraz samorządowej,
 • pracownicy sektora NGOs,
 • pracownicy korporacji pracujący z klientem zagranicznym,
 • osoby szukające nowych ścieżek kariery.
 

 Program

 
 1. ​​Instytucje UE i procesy decyzyjne
 2. Prawo europejskie. Europejski system partyjny
 3. Możliwości ścieżek kariery w instytucjach unijnych
 4. Autoprezentacja 
 5. Polityka spójności UE
 6. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
 7. Szkolenie przygotowujące do wypełniania aplikacji EPSO (Verbal reasoning. Numerical reasoning)
 8. Kurs szybkiego czytania
 9. Polityka energetyczna UE
 10. Polityka transportowa UE
 11. Proces tworzenia prawa energetycznego i transportowego w UE
 12. Abstract reasoning test. Situational judgement test
 13. E-tray Exercise
 14. Rynek wewnętrzny UE – cztery swobody
 15. Rynek wewnętrzny UE – cztery swobody (warsztaty)
 16. Structured Interview. Oral presentation
 17. Szkolenie z zakresu przygotowywania oficjalnych dokumentów w obiegu instytucji UE i z lobbingu
 18. Budżet UE i zasady jego finansowania oraz wydatkowania
 19. Fundusze UE. Przewidywane zmiany po roku 2020
 20. Rodzaje i specyfika pracy w agencjach UE. Proces naboru do agencji UE
 21. Rola regionów w kreowaniu europejskiego procesu legislacyjnego
 22. Egzamin

Łącznie 78 godzin zajęć dydaktycznych.

 

 Wykładowcy

 

 WIĘCEJ

 

 • Leszek Cytawa, Trener technik pamięciowych i szybkiego czytania
 • Pola Sobczyk, Trenerka Public Relations oraz marketingu medialnego

WIĘCEJ

 

 Warunki ukończenia

 
Warunkiem ukończenia Kursu jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej i będzie obejmować pytania testowe oraz otwarte z materiału objętego wykładami.
 
 
 

 Rekrutacja

 

Zarejestruj się online

Po dokonaniu rejestracji oryginały wymaganych dokumentów należy:

 • złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 pok. 33 bud. M (ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa)

lub

 • wysłać pocztą na adres: Kolegium Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  al. Niepdoległości 162
  02-554 Warszawa
  dopisek: Akademia Kadr Europejskich
 

 Warunki przyjęcia

 

​Wymagane dokumenty:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń rozumianych jako złożenie wymaganych dokumentów i dokonanie wpłaty.

Kandydaci muszą być absolwentami studiów I lub II stopnia oraz wykazywać dobrą znajomość języka angielskiego.

 

 Czesne

 

​Opłata za całość kursu wynosi 3000 zł.

Istnieje możliwość płatności w dwóch równych ratach:
I rata - przy zapisie na kurs
II rata - do 25.03.2018 r.

numer konta: 91 1240 1112 1111 0000 0165 0961

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

tytuł przelewu: imię, nazwisko, KGS/KIS/0002 

 

 Terminy zjazdów

 

Planowane terminy zjazdów:

​24-25.02.2018
10-11.03.2018
24-25.03.2018
07-08.04.2018
21-22.04.2018

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany terminów z przyczyn organizacyjnych.

 

 Kontakt

 

​Kierownik kursu:
prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

Informacji udzielają:
Aleksander Arabadźić
kom.: 505 391 145
Karolina Nivette
tel.: 22 564 93 49

Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 33
02-554 Warszawa
ake@sgh.waw.pl

Adres korespondencyjny
Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

NOTATKA PRASOWA