Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Rekrutacja 2017/2018 na Niestacjonarne Studia Doktoranckie w Języku Angielskim

 
 
Rekrutacja na  VIII edycję 
 
NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W JĘZYKU ANGIELSKIM rozpocznie się w czerwcu 2017 r. Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów oraz procesu rekrutacji dostępne są na stronach:
- wersja angielska​​  
 

 

 Niestacjonarne Studia Doktoranckie w Języku Angielskim (DOCTORAL PROGRAMME IN ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT)

 
Studia Doktoranckie w Języku Angielskim trwają 4 lata i stwarzają możliwość uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych - w dyscyplinach: a) ekonomia, b) nauki o zarządzaniu i c) finanse

Wszystkie wykłady, warsztaty i seminaria są prowadzone w języku angielskim. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, raz lub dwa razy w miesiącu.
 

Podczas pierwszego i drugiego roku studiów doktoranci uczestniczą w intensywnym programie wykładów i warsztatów, podzielonym na pięć bloków tematycznych:

1. Przedmioty ogólne – prezentujące najistotniejsze zagadnienia z ekonomii, teorii zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem kierunków rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej, koncepcji wybranych noblistów z ekonomii i współczesnych ekonomicznych teorii przedsiębiorstwa.

2. Przedmioty specjalistyczne – studenci mogą wybrać seminarium z zakresu ekonomii międzynarodowej, finansów lub zarządzania międzynarodowego w zależności od tematyki rozprawy doktorskiej. Zajęcia poświęcone są aktualnym badaniom w tych dziedzinach.

3. Metodologia badań – wykłady i warsztaty poświęcone projektowaniu i realizacji badań w naukach ekonomicznych z zastosowaniem różnych metod ilościowych i jakościowych.

4. Kształtowanie innych umiejętności – zajęcia poświęcone problematyce organizacji pracy w zespołach badawczych, pisaniu tekstów naukowych i przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

5. Kształtowanie postaw – aksjologia, etyka badań naukowych i biznesu.

W trakcie trzeciego i czwartego roku studiów doktoranci koncentrują się na przygotowaniu rozprawy doktorskiej poprzez indywidualne konsultacje z promotorem oraz seminaria specjalizacyjne.

 
 
 

 Kontakt

 
ul. Madalińskiego 6/8, Budynek M
pokój 29
02-513 Warszawa
tel. +48 22 564 7403
email: doctoralprogramme@sgh.waw.pl